Bir Günde Tez Düzenleme

Onca emekle ve zahmetle meydana getirdiğiniz bilimsel araştırmalar genellikle revizyona uğrar. Kısacası tez düzenleme alınması son derece olağan bir durumdur. Takdir edeceğiniz üzere akademik çalışmalarda genellikle standart problemleri hep karşımıza çıkar. Özellikle danışman ve jüri üyeleri farklı düşünceler içerisinde olabilirler. Bu sebepledir ki aylardır sadece danışman öğretim üyesi olan hocanızla birlikte yürüttüğünü süreç içerisinde, savunma sürecine ulaştığınızda iki kişi daha müdahil olmuş olacaktır. İşte asıl problemler genellikle burada çıkar. Özellikle de danışmanınız sizin arkanızda durmuyor ve size destek olmuyor ve hatta sanki bu çalışmanın bugüne gelmesinde tamamen kendi yönlendirmeleri yokmuş gibi davranıyorsa daha çok problem yaşamanız kuvvetle muhtemeldir. Bu sebepledir ki hemen hemen tüm makalelerde vurguladığımız üzere danışman öğretim üyesi seçimi emin olunuz çok önemli bir konudur.

İçindekiler

Tez Düzenleme……………………………………………………………………………………………… 1

İçindekiler……………………………………………………………………………………………………. 1

Tezin Düzenlenmesi Ne Demek?……………………………………………………………….. 2

Tez Format Düzenlemesi.……………………………………………………………………. 2

Tez İçerik Düzenlemesi………………………………………………………………………. 3

Tez Anlatım Düzenlemesi……………………………………………………………………. 3

Acil Tez Düzenleme Merkezi…………………………………………………………………….. 3

Kısa Sürede Tez Düzenleme………………………………………………………………………. 4

Enstitü Yazım Kılavuzu Nedir?………………………………………………………………….. 4

Tez Düzenleme Kılavuzu………………………………………………………………………….. 5

Tez Düzenleme Kolay Çözüm……………………………………………………………………. 5

 

Tezin Düzenlenmesi Ne Demek?

Başlangıçla birlikte ilk olarak tez düzenlemesi ne demek konusunu araştıralım. Tez düzenleme olarak ifade ettiğimiz şey aslında aşağıda üç farklı başlık halinde incelenecektir. Bu üç kategori tez formatı düzenlemesi, içerik düzenlemesi ve anlatım açısından düzenlemeler gibi seçeneklerden oluşur. Her birisi farklı işlemleri ifade eden bu sürecin hepsinde ya da yalnızca bir veya iki tanesinden düzenleme almış olabilirsiniz. Açıkçası genellikle tek kategori olarak adlandırma yapılmakta ve öğrencilerin pek çoğu bu üç kategorinin tamamından düzenlemeler almaktadır. Şimdi bu üç başlığı ayrı ayrı kendi içerisinde inceleyelim

 

Tez Format Düzenlemesi

İlk olarak tez format düzenlemesinden bahsedelim. Tez format düzenlemesi dediğimiz şey biçimsel açıdan dosyanın düzenlenmesi işlemleridir. Bu işlemde genellikle Microsoft Word programında yazılan içeriklerin kenar boşluğu, yazım puntosu, harflerin büyüklüğü veya diğer görsel açılardan çeşitli düzene sokulması işlemidir. Kötü olan her üniversitenin de hatta enstitülerin dahi kılavuzları farklıdır ve küçük dahi olsa mutlaka değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Bu sebepledir ki her okulun kendi düzenine uygun şekilde düzenlemeleri yapıldığından dolayı öğrencilerin yakınlarındaki eşten ya da dosttan pek faydalanmadığı bilinmektedir. Bize göre ülke genelinde tek bir yazım formatı olsa emin olunuz çok daha az emek harcanır ve öğrenciler bu sürecin daha kolay sonuçlanması neticesinde canları sıkılmadan mezun olurlar.

 

Tez İçerik Düzenlemesi

İkinci kategoriye baktığımızda ise tez içerik düzenlemesi açısından revizyonlar söz konusudur. İçerikten kastedilen ise ilgili konu başlığı ile alakalı teknik değerlendirme ve bunun neticesinde konunun özü itibari ile yeterli ya da yetersiz olması neticesinde talep edilen işlemler bütünüdür. Kısacası ortalama bir insan değil ilgili disiplin de uzman olan bireyler tarafından yapılabilir. Bu işlemin en zorlu olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. Çünkü söz konusu disiplinde eğitiminiz yoksa bahsi geçen tez yazım düzenleme işlemini yapmanız söz konusu olmayacaktır.

Yüksek Lisans Tezi Kaç Kelimeden Oluşmalı

Tez Anlatım Düzenlemesi

Üçüncü ve son adıma geldiğimizde ile tez anlatım düzenlemesi dediğimiz yani bilimsel araştırmaların yapıldığı, dilin gereklilikleri açısından yapılan değerlendirmeler ve bunun neticesinde ortaya çıkan düzeltme işlemleridir. Tez düzenleme açısından dilin iyi kullanımını teşvik etmesi nedeniyle bu işlemin de son zamanlarda ciddiye alındığını gözlemlemekteyiz. Aslında yüksek lisans veya farklı akademik programlarda eğitim gören bir kişinin hala Türkçe iyi kullanamadığını düşünmek kötü olmakla birlikte ortalama düzeyde bir öğrencinin Türkçe’yi doğru kullanmadığını düşünüyoruz. İşte bu konularla alakalı problem yaşamamak adına içerik açısından çalışmanız tamamlandığında Türkçe anlatım ve gramer açısından bir değerlendirme yaptırmanız ve uzman görüşüne sunmak suretiyle çalışmanızı baştan sona kontrol ettirmenizi önerilmektedir. Konuyla ilgili bilgi almak için bizim iletişime geçebilirsiniz. Bu işlem tanımından da anlaşılacağı üzere sadece Türkçe gramer ve yazım hataları bakımından tezin kontrol edilmesidir. İmla ve tez yazım yanlışları bu işleme dahildir.

 

Acil Tez Düzenleme Merkezi

En nihayetinde yukarıda anlatılan üç adımla alakalı acil tez düzenleme merkezi arayışınız olabilir. İşte bu kategori içerisinde yer alan bizler sizlere destek olmak maksadıyla hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Size yanıt verebilmemiz için çalışmanızın son halini ve taleplerinizi sıralayan bir e-posta göndermeniz yeterli olacaktır. Teslim tarihi ve birkaç cümlelik açıklama bizim doğru değerlendirme yapabilmeniz için son derece önemlidir. Unutmayın yüksek lisans dönem projesi olsa bile çalışmanızla ilgili ileteceğiniz her detay doğru değerlendirme yapılmasına ve doğru teklif oluşturulmasına katkı sunacaktır.

 

Kısa Sürede Tez Düzenleme

Genellikle öğrenciliğin doğası gereği işler son dakikaya bırakıldığından dolayı en kısa sürede tez düzenleme isteyen öğrenci arkadaşların sayısı son derece fazladır. Burada dönemsel olarak değişkenlik göstermekle birlikte genellikle tez düzenleme işlemlerine hızlı şekilde reaksiyon gösterebiliyoruz. Bu bilgiden hareketle kısa süreli çalışmanız söz konusu olsa ve teslim tarihiniz gelmiş olsa bile bizden teklif alınız. Eğer zaten yetiştirme ile ilgili bir problem öngörüyor isek kesinlikle olumsuz yanıt veriyor ve çalışmanızı üstleniyoruz. Sorunun kısa yanıtı böyle bir şey mümkündür ancak her zaman için söz veremeyiz.

 

Enstitü Yazım Kılavuzu Nedir?

Merak edenler için enstitü yazım kılavuzu nedir sorusuna yanıt arayalım. Bildiğiniz üzere üniversitelerin ve hatta enstitülerin kendilerine göre iç yönergeleri söz konusudur. Gelişen teknoloji ile birlikte Microsoft Word gibi yazılımlarda meydana getirilen akademik çalışmalarda çeşitli düzenli-intizam ihtiyacı doğmuştur. İşte bu iki sebep nedeniyle her enstitünün kendi formatını ortaya koyduğu enstitü yazım kılavuzu bizim yazım düzenimizi açıklayan dokümandır. Yukarıda ifade edildiği gibi yazım puntoları kaynak gösterme şekli ve çıktı alma formatları ile alakalı tüm bilgiler burada yer almaktadır. Her öğrenci kendi eğitim gördüğü enstitüden söz konusu kılavuzu temin edebilir.

tezleriniz düzenlenir

tez düzenlenir

Tez Düzenleme Kılavuzu

Son kısımlara doğru gelirken tez düzenleme kılavuzu hakkında birkaç cümle kurmak gerekiyor. Aslında tez düzenleme kılavuzu dediğimiz şey üst kısımda bahsedilen tez veya proje yazım kılavuzundan başka bir şey değildir. Genellikle tezli veya tezsiz programlardaki öğrenciler için yüksek lisans programlarında düzenleme kılavuzları farklılık gösterebilir. Bazı üniversiteler aynı format kullanmakla birlikte bazıları ise dönem projeleri yazım kılavuzu adı altında ikinci bir kılavuz yayınlamaktadır. Eğer böyle bir ayrım yoksa siz yalnızca tez düzenleme kılavuzu üzerinden devam etmek suretiyle format düzenleme işlemlerini yerine getirebilirsiniz. Ancak eğitim aldığınız enstitü iki farklı kılavuz ortaya koydu ise, siz hangi programda eğitim gördüğünüze göre tercihinizi şekillendirmek durumundasınız.

 

Tez Düzenleme Kolay Çözüm

Sonuç itibari ile tez düzenleme kolay çözüm işlemleri üreten bir işletme olarak sizlere hızlı şekilde destek olabiliyoruz. Elbette insan kaynağımıza bağlı olarak belirli bir kapasitemiz bulunduğundan dolayı her zaman için her işlemi yerine getirmemiz mümkün olmaz. Özellikle dönem kapanışları diye tabir ettiğimiz yılsonu ve nisan mayıs dönemlerinde bazı anlarda talepleri karşılayamadığımız durumlar olabilmektedir. Burada hızlı şekilde reaksiyon göstermemiz mümkün olmasa bile emin olunuz elimizden geldiğince kısa süreli teslim tarihleri belirlemeye çalışıyoruz. Bu sebepledir ki biz genellikle teslim tarihini çalışma sahibi olan öğrenciden talep ediyoruz ve devamında eğer o tarihe yetiştiremeyeceksek olumsuz yanıt verip yardımcı olamayacağımızı iletiyoruz. Her hâlükârda zamanlama konusunda çok hassas olduğumuzu ifade edebiliriz. Kısacası tez düzenleme işlemleri ile alakalı tüm taleplerinizi bize iletebilirsiniz. Yapılacak olan inceleme neticesinde size olumlu veya olumsuz geri bildirimde bulunacağız. Eğer ki olumlu yanıt verirsek teklifimizi sizlerle paylaşacağız.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 3Total Views: 14

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular