Yüksek Lisans Tezi Kaç Kelimeden Oluşmalı?

Belirli aralıklarla yayınladığımız makalelerde bugünün konusu yüksek lisans tezi kaç kelimeden oluşmalı? olmuştur. Bu husus ilgili tarafların sık sık tartıştığı konular arasında yer alır. Çünkü kelime sayısı üzerinden ilerlediğiniz zaman Word dosyasında ekran görüntüleri gibi hususlar dikkate alınmamaktadır. Dolayısıyla kelime odaklı gittiğinizde akademik çalışmayı meydana getirmek gerçekten zor olacaktır. Tabii ki dosyanın tamamı görüntülerden oluşamaz ancak herhangi bir araştırma içerisinde çeşitli görsellere yer verilmesi okuyucunun dikkatini toparlamak ve basit şekilde daha çok bilgiyi karşı tarafa aktarmak açısından yararlı olacaktır. Bu makalede başta lisans tezleri olmak üzere tüm akademik seviyelerle alakalı çeşitli bilgileri ortaya koymaya çalışacağız. İlgili taraflar açısından yararlı olacağını umut ediyoruz. Başlamadan önce aşağıda içindekiler tablosu yer almaktadır. Dilerseniz buradaki bilgilerle alakalı düşüncelerinizi bize yazabilir veya profesyonel destek almak isterseniz istediğiniz iletişim kanalı üzerinden bizimle görüşebilirsiniz.

 

Yüksek Lisans Tezi Kaç Kelimeden Oluşmalı?………………………………………………. 1

İçindekiler……………………………………………………………………………………………………. 2

  1. Lisans Bitirme Tezi Yazmak………………………………………………………………….. 2
  2. Lisansüstü Programlar ve Tezler…………………………………………………………….. 3
  3. Yüksek Lisans Bitirme Tezi…………………………………………………………………… 4
  4. Tezsiz Yüksek Lisans Tezi…………………………………………………………………….. 6
  5. Kelime Sınırlı Bilimsel Çalışmalar………………………………………………………….. 6
  6. Sayfa Sayısı Tezlerde Önemli Mi?………………………………………………………….. 7

Sonuç…………………………………………………………………………………………………………… 8

 

Bitirme Tezi Ne Kadar Sürede Yazılır

1. Lisans Bitirme Tezi Yazmak

Lise eğitiminden sonra ulaşılan ilk adım fakülte eğitimidir. Hazırlık hariç olmak üzere dört yıl eğitim veren bu programlarda lisans bitirme tezi yazmak icap eder. Söz konusu programlarda eğitim gören herkes istisnasız biçimde son yarı yıla geldiğinde lisans bitirme tezi hazırlamak durumundadır. Elbette alttan çok fazla dersi kalan ve kredisi yetmediği için bu dersi alamayanlar istisna. Dikkat ettiyseniz krediden bahsediyoruz çünkü lisans seviyesi programlarda bu bilimsel araştırma kredisi yüksek bir ders niteliğindedir. Dolayısıyla vasat bir çalışma ile başarılı olabilirsiniz ancak eğer not ortalamanız düşük ve az krediye bile ihtiyacınız varsa belki de beklediğiniz katkıyı yapmayacağından dolayı bitirme tezi ile ilgili tekrar ders alma durumunuz söz konusu olabilir. Lisans tezi yazma ile alakalı bilgi almak için aşağıdaki başlıkları incelemeniz önerilir. Çünkü herhangi bir akademik çalışmayla alakalı tez ya da dönem projesi yazmak çok ciddi farklılıklar içermez. En basit ödev yaparken dahi bilimsel araştırmalar aynı mantıkla meydana getirilir.

 

2. Lisansüstü Programlar ve Tezler

Dört yıllık fakülte eğitimi sona erdikten sonra günümüzde çok fazla öğrenci lisansüstü programlar ve tezler hakkında eğitim hayatına devam etmek istemektedir. Çünkü lisans eğitimi pek çok bilgiyi size veriyor olsa bile günümüz koşullarında eğitim açısından tek başına yeterli görülmemektedir. Her ne kadar imza yetkisi gibi çeşitli kriterler dört yıllık eğitim veren lisans programlarından geliyor olsa dahi lisansüstü eğitim özellikle yönetsel beceriler kazanmak isteyenler başta olmak üzere pek çok kişi için uzmanlaşmak adına önemli yararlar sağlar. Bu sebepledir ki son yıllarda lisansüstü programlara ciddi manada ilgi vardır. Özel üniversite sayılarının çoğalması, tezsiz programların yaygınlaşması ve devlet üniversitelerinin ikinci öğretim adı altında öğrenci kabul etmesi bu ilgiyi iyice artırmıştır. Açıkça ifade etmek gerekirse günümüzde lisansüstü eğitime ulaşmak son derece kolay hale gelmiştir. Bunun son önemli nedeni ise ALES sınavının kaldırılması neticesinde tezsiz yüksek lisans programlarına kolaylıkla giriş mümkün hale gelmiştir. Şimdi yüksek lisans tezi kaç kelimeden oluşmalı adlı makalemizde başka bir başlığa geçelim.

tez yazdırma şirketleri

3. Yüksek Lisans Bitirme Tezi

Bildiğiniz üzere geride kalan dönemlerde ALES sınavı ile yüksek lisans eğitimine başlayabilirdiniz. Bu sınav ile girdiğiniz programlarda yüksek lisans bitirme tezi hazırlamak icap etmektedir. Çünkü ALES sınavına giren bir insan mutlak suretle tezli programlara gireceğini işaret etmektedir. Hal böyle olunca da bu programlar, dönem projeleri değil bitirme tezleri yazılması icap eder. Söz konusu programa gelen öğrencilerin her birisi dersleri tamamlaması akabinde yapacağı bilimsel araştırma ile yüksek lisans bitirme tezi hazırlar. Burada akıllara gelen ilk soru yüksek lisans tezi kaç kelimeden oluşmalı olacaktır. Açıkçası bu hususta öğrenciler ve enstitüler günümüzde henüz bir fikir birliğine varmış değildir. Ülkemizde yalnızca birkaç üniversitede kelime sınırı dikkate alınmakta diğerlerinde ise sayfa veya kelime açısından herhangi bir sınır söz konusu değildir. Bize göre bu sınırlamalar çeşitli kategoriler açısından dikkate alınmalı ve ortaya minimum kelime ve minimum sayfa sayısı konulmalı öğrencilerin tez yazım aşamasında her ikisinde yerine getirmesi beklenmelidir. Diğer şekilde yukarı ucu açık olacağından dolayı ne şekilde işlem yapılacağı bilinmemektedir.

 

4. Tezsiz Yüksek Lisans Tezi

Yukarıda ifade edildiği gibi tezsiz yüksek lisans tezi hazırlayacak olan öğrenciler ise ALES sınavına girmemiş ve dolayısıyla da doğrudan ilgili programı şartlarını sağlayarak eğitim hayatına başlamış öğrencileri ifade eder. Bunlar yine tezle aynı şekilde tüm dersleri başarıyla verdikten sonra dönem projesi hazırlama aşamasına geçebilirler. Eğer ki bir tane ders bile alttan kaldıysa kesinlikle dönem projesi yazım aşamasına geçilemez. Anlatılan sebeple sizlerin dikkate alması gereken husus lisansüstü eğitimde alttan ders bırakmamak olmalıdır. Elbette yeterli süre verilmekle birlikte iki yıl gibi bir süreye yakın dersleri uzatırsanız emin olunuz ciddi manada problem yaşamanız kuvvetle muhtemeldir. Ki zaten size verilen maksimum süre üç yıl civarındadır. Bu süreyi sonuna dek kullanmadan erkenden bitirip teslim etmek en mantıklı seçenek gibi görünmektedir. Aksi durumda yüksek lisans tezi kaç kelimeden oluşmalı diye merak ettiğimiz bu yayında sürenin verimsiz kullanılmış olacağı ortadadır.

5. Kelime Sınırlı Bilimsel Çalışmalar

Tezli veya tezsiz olması önemli olmaksızın kelime sınırlı bilimsel çalışmalar bazı anlarda sıklıkla tercih edilir. Özellikle süreli yayınlar olarak tabir edilen makaleler de genelde kelime sınırı söz konusu olur. Çünkü bu yayınların yazı puntoları çok küçük kenar boşluklar ise çok geniştir. Dolayısıyla bu tür çalışmalarda kısa ama öz bilgi istenir ve öz bilginin de son derece sade biçimde okuyucuya aktarılması talep edilir. Kaldı ki bunun yanında makalelerde genellikle literatür kısmı neredeyse hiç yok denecek kadar kısıtlıdır ve son derece kısadır. Bunun sonucunda ise bilim insanlarının ağırlıklı olarak yöntem kısmına odaklanması ve okuyucuya genel bilgileri tam manasıyla burada vermesi beklenir. Zaten ilgili taraflar da doğrudan literatürü pas geçip ağırlıklı olarak yöntem yani metodoloji kısmı ile alakalı başlıkları inceler ve en nihayetinde tartışma sonuç kısmına odaklanır. Tüm bu bilgilerden hareketle bilimsel araştırmaların sayfa açısından uzun olması bir avantaj olarak görülmemelidir. Kısa ama öz bilgi her zaman için daha iyidir.

 

6. Sayfa Sayısı Tezlerde Önemli Mi?

Kabaca üst başlıklarda ortaya koyduğumuz yüksek lisans tezi kaç kelimeden oluşmalı sorusuna bir de sayfa sayısı tezde önemli mi sorusu eklenir. Açıkçası buraya kadar anlattıklarımızdan hareketle sizin de tahmin edeceğiniz üzere tezde bize göre sayfa sayısı kesinlikle önemli değildir. Ancak bazı enstitülerde veya bazı danışmanlar bu tür yaklaşımları tasvip etmekte ve çalışmanın uzun uzadıya yapılmasını istemektedir. Oysa uzun çalışmaları zaten kim okumak ister ki? Bize göre son derece öz ve kısa bilgiler her zaman için daha fazla tercih edilecektir. Ayrıca bir öğrenci olarak ne kadar uzun yazarsanız tez teslim sürecine geldiğinizde genellikle sorumluluğumuz artacağından dolayı daha çok zorda kalma ihtimaliniz artar. Çünkü gösterilecek her referans fazladan bir sorumluluk demektir ve hata ihtimalini artırır. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmamak için bize göre kısa ve öz çalışmalar meydana gelmelidir. Yalnızca tez hazırlama süreci ile alakalı değil tüm akademi çalışmaları da bu husus bize göre istisnasız dikkate alınmalıdır.

 

Sonuç

Yüksek lisans tezi kaç kelimeden oluşmalı başlıklı yazımızın sonucuna geldiğimizde yukarıdaki bilgilerden hareketle anlaşılıyor ki kelime sayısı açısından sınırlama getiren üniversite sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. Kelime sınırı isteyen enstitüler ortalama 8.500 kelimeyi alt bant olarak kabul etmektedir. Aynı şekilde sayfa sayısı ile ilgili sınırlamalar da hemen hemen hiçbir üniversitede bulunmamaktadır. Bu bilgilerden hareketle ortada bir standardizasyon problemi olduğu kanısına varılabilir. Bize göre akademik çalışmalarda standartları sağlamak adına bir alt bant olarak kelime ve sayfa sayısı mutlaka belirlenmelidir. Bu asgari koşulları sağlamak üzere meydana getirilen çalışmalar için daha fazlasını talep etmeye bize göre gerek yoktur. Ayrıca bilgi çağında olduğumuz düşünüldüğünde literatürle alakalı kavramlara ulaşmak son derece kolaydır. Dolayısıyla literatür düzeyi çok sınırlı olmalı ve ağırlığın yöntem kısmına verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Elbette tartışma sonuç ve özet kısımları da yine ağırlık verilmesi gereken mühim kısımlardan diğerleridir. Bu gibi hususlarla alakalı kapsamlı bilgi almak istiyor veya profesyonel hizmetlerimizle ilgili destek almak istiyorsanız bizimle irtibat halinde geçebilirsiniz. Elimizden geldiği taktirde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular