Gizlilik Politikası

KVKK ve Gizlilik Politikası

KVKK ve Gizlilik Politikası

‘’6698 Sayılı’’ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

Öncelikle web sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Web sitemizin ziyaret edilmesi ve/veya herhangi bir şekilde kullanılması ‘’Kullanım Koşulları’’nı kabul ettiğiniz manasına gelmektedir. Siteyi kullanmadan önce bu şartları öğrenmek için lütfen burada ifade edilen internet sitesi kullanım koşullarını ve sözleşmenin tamamını inceleyiniz. Eğer sizin açınızdan uygun olmayan hususlar söz konusu ise web sayfamızı kullanmayınız. Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz, koşulları kabul ettiğiniz manasına gelmektedir.

https://www.trtez.com/ sözleşme metninde kısaca web sitesi, web sayfası, hizmeti sunan, site, internet sayfası biçiminde ifade edilecektir. Siteyi ziyaret eden kullanıcılar ise kısaca siz, kullanıcı veya ziyaretçi biçiminde ifade edilecektir.

Burada ortaya konulan tüm hususlar yasal sözleşme niteliğindedir. Kullanıcı olarak web sayfasını kullanmanız, bu sözleşmeyi kabul ettiğiniz manasına gelmektedir. Web sitesi, uygun gördüğü anda mevcut hüküm ve koşulları değiştirme hakkını saklı tutar ve dilediği anda web sayfasının belirli bir kısmını ya da içeriğin tamamını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar bu koşulları kabul etmiş sayılır. Sayfayı ziyaret eden kullanıcılar, üyelik ve diğer hizmetleri kullanmak için bilgi talep edildiğinde, bu hizmeti kullanmak istiyorsa doğru bilgi vereceğini taahhüt eder. Gerçeğe aykırı bilgi verildiğinin tespit edilmesi durumunda web sitesi üyeliği sonlandırma hakkında sahiptir.

Burada bahsedilen tüm hususlarla alakalı Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. Yasalara uygun olmak koşulu ile tüm haklarınız saklıdır. Olası uyuşmazlıklar durumunda İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili bulunmaktadır.

Web sayfasının kullanılması, gerçek kişiler tarafından kullanım ve tüzel kullanım için sadece yetişkin bireyler tarafından uygundur. Kullanıcı bu şartları sağladığını kabul etmiş sayılır. 18 yaşından küçük bireylerin web sayfamızda gezinti yapması önerilmez. Ayrıca bu yaşın altında olan bireyler olursa verileri toplanmaz.

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Gizlilik ilkelerini yalnızca yasal gereklilik olarak görmüyor ve bu konuda bilgilerinizi gerçek manada gizli tutacağımızı ifade ediyoruz. Bu hususta bizimle paylaştığınız kişisel bilgileri ne şekilde işlediğimiz ve ne şekilde kullanabileceğimiz konularında şeffaf biçimde bilgilendirme sağlıyoruz. Web sayfamızı kullanmadan önce ‘’Gizlilik Politika’’mızı incelemenizi önermekteyiz.

Ortaya konulan bu doküman web sitesini ziyaret eden kullanıcılardan elde edilen tüm bilgiler için geçerlidir. Ayrıca gezinti sırasında elde edilen bilgilere ek olarak, başvuru formu doldurulması, üyelik bilgilerinin doldurulması ve blog kısmında kullanıcılar tarafından üretilen içeriklerin tamamında çeşitli bilgiler sağlanabilmektedir. Gezinti sırasında elde edilen bilgiler son derece sınırlıdır ve kişisel bilgi içermez. Kişisel bilgilerinizi yalnızca sizin gönüllü olarak bize iletmeniz durumunda kayıt altına alıyoruz. Bunun dışında kişisel bilgiler hiçbir şekilde kayıt altına alınmamaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesinde belirtildiği üzere ve müşterilerimizin memnuniyeti maksadı ile kişisel bilgilerin ne şekilde toplandığı, işlenme maksadı, bu verilerin kimlerle paylaşıldığı, konuyla alakalı yasal sebepler ve tüketici olarak sizin hakları noktasında tüm aşamalarla ilgili şeffaflığı sunmak ve paylaşmak durumundayız.

1. Verilerin Sorumlusu

KVKK doğrultusunda bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin sorumluluğu web sitemizdir. Bu aydınlatma metninde ifade edildiği üzere kişisel verileriniz ilgili kanunun 5. ve 6. Maddelerinde ortaya konulan biçimde toplanabilir ve işlenebilir. Bunun sorumluluğu ve yasalara uygun şekilde güvenli olarak saklanması web sitesine aittir. Web sitesi aracılığı ile bize ilettiğiniz bilgilerin tamamı en son teknolojik imkanlar ile korunmaktadır.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Kişisel bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK’nda ifade edildiği üzere ilgili işletme tarafından daha iyi müşteri deneyimi sağlamak, müşteri alışkanlıklarını tespit edebilmek, müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak özel ürünler önerebilmek, tanıtım-pazarlama faaliyetleri, işletme iç süreçlerinde işlevsellik sağlamak, işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesi aşamasında kişisel bilgilerin gerekliliği ve işletmenin ilgili işi yerine getirmesi için diğer sebepler gibi maksatlar ile toplanabilmektedir. Hiçbir durumda üçüncü taraflar ile kişisel bilgileriniz paylaşılmaz. Bunlar en son teknolojik imkanlar ile saklanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Kimlerle Paylaşılabileceği

KVKK çerçevesinde işletmeler gerekli önlemleri almak kaydı ile kişisel verileri toplayabilir ve işleyebilir. İşletmelerin verileri işleme ve paylaşma süreçleriyle alakalı çeşitli kurallar söz konusudur. Şirket tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, müşteri ilişkileri yönetimi, işle alakalı süreçlerin yönlendirilebilmesi ve müşteri ile görüşmeler gibi sebeplerle ilgili taraflar kişisel verileri paylaşabilir. Ayrıca işletmeler iş ilişkisi içerisinde oldukları paydaşlarla ve diğer iş ortakları ile de gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydı ile verileri paylaşabilir. Yasal olarak bu şekilde hakkımız bulunmasına rağmen işletmemiz pazarlama faaliyetleri maksadı ile üçüncü taraflarla veri paylaşımı yapmaz. Pazarlama faaliyetleri veya diğer herhangi bir amaçla üçüncü taraflarla hiçbir şekilde ticari ilişki içerisinde olduğumuz bireylerin verilerinin paylaşılması biçiminde herhangi bir faaliyetimiz yoktur. Kısacası web sitesi politikamız gereği paylaştığınız kişisel bilgiler yasalara uygun biçimde toplanabilir, saklanabilir ve üçüncü taraflarla hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır.

4. Veri Sahibi Hakları

Veri sahibi olarak ilgili kimselerin 6698 Sayılı KVKK çerçevesinde bazı hakları bulunmaktadır. Bu haklar aşağıda paylaşılacaktır. Aşağıda ifade edilen haklarla ilgili bizimle iletişime geçmeniz durumunda en geç otuz (30) gün içinde size yanıt vermek ve talebinizi dikkate almak durumundayız. Web sitesi olarak bu kanunda belirtilen haklarınızı kullanmanız durumunda dikkate alacağımızı önemle vurgulamak isteriz. Eğer bir talebiniz olursa ilgili yasa gereğinde bu talep tarafımızdan mutlaka dikkate alınacaktır. KVKK 11. Maddesine göre veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz. Bunlar:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Veri sahipleri bilgilerinin işlenip işlenmediğini veya eğer kayıt altında bilgileri varsa bunların silinmesini talep edebilir. Bunun için web sitesi başvuru formunu doldurabilir, elektronik imza, mobil imza, eposta veya telefon aracılığı ile bizimle irtibat kurabilirsiniz. Ayrıca dileyen kimseler noter aracılığı ile iadeli taahhütlü mektup ile başvuru yapabilir. Ek olarak kanunun güncellenmesi ve ortaya çıkacak yeni yöntemler ile başvuruları dikkate almak durumundayız.

Başvuru yaparken isim, soyisim, imza (yazılı başvuru varsa), T.C. kimlik numarası (eğer yabancı uyruklu iseniz pasaport numarası), tebligat adresiniz, e-posta ve telefon numaranız ve talebinizle ilgili konuda açıklamayı tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

Web sitesi gelecek başvuruları en geç otuz (30) gün içinde yanıtlamak durumundadır.

Kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmanız neticesinde size daha iyi bir kullanıcı deneyim sağlamayı hedefliyoruz. Sizler için daha doğru ürünlerin/hizmetlerin tespit edilmesi, ihtiyaçlarınızın doğru biçimde netleştirilmesi ve kendinize uygun deneyimler yaşamanızı hedefliyoruz. Bunun sonucunda ise nihai karar size ait olmakla birlikte kullanıcı deneyiminizi mümkün olan en uygun biçimde sağlamayı planlıyoruz. En nihayetinse sizler için daha uygun ürün/hizmet sunulması, firma faaliyetlerinin ilgili taraflara iletilebilmesi, blog kısmında görüşlerinizi paylaşabilmeniz, üyelik sayesinde çeşitli avantajlardan yararlanmanız gibi deneyimleri yaşamanız amaçlanmaktadır.

Web sitemizin blog kısmında bireyler düşüncelerini ortaya koyabilmektedir. Bu bilgiler veya düşünceler tamamen ilgili kişinin kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Tüm bireyler kendi düşünce ve yazdıklarından sorumludur. Bunlarla alakalı sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıca bu kısımlarda ortaya konulan bilgiler isteyen herkes tarafından görüntülenebilmektedir. Bu sebeple kişisel bilgiler başta olmak üzere, ortaya koyduğunuz tüm bilgilerin gizliliği sizin sorumluluğunuzdadır. Herkesin görüntüleyebileceği platform olması münasebetiyle başkalarının bilmesini istemeyeceğiniz bilgileri kesinlikle paylaşmayınız. Blog kısmında herhangi bir konuda bilgi paylaşmadan önce dikkatli davranmanız önerilmektedir.

Size uygun kampanya, bilgilendirme veya diğer bilgilerin iletilmesini istemiyorsanız üyelik kısmında ‘’tarafıma elektronik posta gönderilmesini istiyorum’’ seçeneğini işaretlemeyiniz. Daha önceden kaydolduysanız bunun iptal edilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizin kullanılmasını istemiyorsanız web sayfamızı kullanmamanız gerekmektedir. Ayrıca daha önce tarafımızdan elde edilmiş verilerin silinmesini talep ediyorsanız bizimle destek@trtez.com mail adresi üzerinden veya telefon numaralarımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca üst kısımda bahsedilen ilgili yasanın ifade ettiği biçimde alternatif başvuru kanallarından dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede dikkate alınacak ve daha önceden var olan tüm bilgileriniz sistemimizden silinecektir. Yasal olarak haklarınız tarafımızdan korunmaktadır. Gizlilik konusunda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına bağlı olduğumuzu belirtmek isteriz.

Web sitemiz kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Bu bilgiler yalnızca şirket içi işleyişin sağlanması ve varsa devam eden hizmet sürecinizle alakalı sizinle iletişime geçmek maksadı ile kullanılacaktır. Hizmet süresi sonra erdiğinde sizinle iletişime geçilmesini istemiyorsanız üst kısımda ifade edildiği gibi bizimle iletişime geçmek suretiyle bilgilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel bilgileriniz yalnızca yasal yaptırımlar durumunda ilgili taraflara (adli makamlara) iletilebilir (Örneğin hakkınızda bir dava açılması neticesinde yasal merciler tarafından bizden bilgi talep edildiğinde). Bu ve buna benzer yasal zorunluluklar dışında kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşılmaz. Kişisel bilgiler web sitesi dışında hiçbir üçüncü tarafla paylaşılmaz ve çeşitli amaçlarla ve/veya pazarlama faaliyetleri maksadı ile işlenmez.

3. Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası

Öncelikle web sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Web sitemizin ziyaret edilmesi ve/veya herhangi bir şekilde kullanılması ‘’Kullanım Koşulları’’nı kabul ettiğiniz manasına gelmektedir. Siteyi kullanmadan önce bu şartları öğrenmek için lütfen burada ifade edilen internet sitesi kullanım koşullarını ve sözleşmenin tamamını inceleyiniz. Eğer sizin açınızdan uygun olmayan hususlar söz konusu ise web sayfamızı kullanmayınız. Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz, koşulları kabul ettiğiniz manasına gelmektedir.

https://www.trtez.com/  sözleşme metninde kısaca web sitesi, web sayfası, hizmeti sunan, site, internet sayfası biçiminde ifade edilecektir. Siteyi ziyaret eden kullanıcılar ise kısaca siz, kullanıcı veya ziyaretçi biçiminde ifade edilecektir.

Burada ortaya konulan tüm hususlar yasal sözleşme niteliğindedir. Kullanıcı olarak web sayfasını kullanmanız, bu sözleşmeyi kabul ettiğiniz manasına gelmektedir. Web sitesi, uygun gördüğü anda mevcut hüküm ve koşulları değiştirme hakkını saklı tutar ve dilediği anda web sayfasının belirli bir kısmını ya da içeriğin tamamını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar bu koşulları kabul etmiş sayılır. Sayfayı ziyaret eden kullanıcılar, üyelik ve diğer hizmetleri kullanmak için bilgi talep edildiğinde, bu hizmeti kullanmak istiyorsa doğru bilgi vereceğini taahhüt eder. Gerçeğe aykırı bilgi verildiğinin tespit edilmesi durumunda web sitesi üyeliği sonlandırma hakkında sahiptir.

Burada bahsedilen tüm hususlarla alakalı Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. Yasalara uygun olmak koşulu ile tüm haklarınız saklıdır. Olası uyuşmazlıklar durumunda İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili bulunmaktadır.

Web sayfasının kullanılması, gerçek kişiler tarafından kullanım ve tüzel kullanım için sadece yetişkin bireyler tarafından uygundur. Kullanıcı bu şartları sağladığını kabul etmiş sayılır. 18 yaşından küçük bireylerin web sayfamızda gezinti yapması önerilmez. Ayrıca bu yaşın altında olan bireyler olursa verileri toplanmaz.

3.1. Çerez (Cookies) Uygulama Politikaları

Çerez Uygulama Politikaları, https://www.trtez.com/ web sayfası için geçerlidir. https://www.trtez.com/ sözleşme metninde kısaca web sitesi, web sayfası, hizmeti sunan, site, internet sayfası biçiminde ifade edilecektir. Siteyi ziyaret eden kullanıcılar ise kısaca siz, kullanıcı veya ziyaretçi biçiminde ifade edilecektir.

Web sitesi kullanıcı deneyimini eğlenceli hale getirmek ve daha iyi hizmet almanız için çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler sizin sisteminizden herhangi bir bilgi veya belge toplamaz. Eposta adresiniz veya isminiz gibi bilgiler web sayfasında hatırlanmaz. Web sayfası ilk kez ziyaret ettiğinizde size sayı düzeni veya dizin gibi çeşitli rakamlardan oluşan bir sayı atanmaktadır.

3.2. Çerez Nedir?

Çerezler, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır ve ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Çerezler sayesinde bir sonraki ziyaretinizde daha iyi ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi yaşarsınız. Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır.

3.3. Çerez Türleri ve Bunların Özellikleri

Çerez Türleri ve Özellikleri

Çerez Türleri

A. Geçici çerezler

Geçici çerezler, sadece oturum sırasında geçici olarak depolanır ve en kısa sürede tarayıcınızı kapattıktan sonra kaldırılır.

B. Kalıcı çerezler

Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayar/mobil cihazda kalır ve internet sitesine döndüğümüzde sizi tanımak için kullanılır. Kalıcı çerezlerin süreleri dolana kadar yeni bir çerez yüklenir, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır.

C. Hedef/Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, bir uygulama/internet sitesine veya kullanım ziyareti sırasında üçüncü bir şahıs tarafından yüklenen çerezlerdir. Reklam çerezleri, üçüncü bir şahsa sitemize ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri iletmek için kullanılır. Bu çerezlerin kullanım amaçları; ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek, gösterilen reklam sayısını sınırlamak; reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak.

D. Zorunlu Çerezler

Gerekli ve önemli çerezlerdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve internet sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve internet sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır.

E. Performans ve analiz çerezleri

Ziyaretçilere daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla internet siteleri ve uygulamalar için kullanılan çerezlerdir. Bu çerez türü ile müşteri deneyimini iyileştirme ve kişiselleştirme yapmak mümkündür. Elde edilen veriler arasında giriş yapılan sayfalar, yönlendirmeler, erişim yapan kişinin platform tipi, tarih/saat bilgileri, arama terimleri ve kullanırken girilen diğer metinler gibi ayrıntıları içerir.

F. İşlevsellik çerezleri

İşlevsellik çerezleri, internet sitesinde ziyareti kolaylaştırmak ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları, hatırlamak için izin verir.

H. İzleme çerezleri

İzleme çerezleri ziyaretçilerin Internet tarama davranışlarını izlemek ve ziyaret ettikleri çeşitli internet sitelerinden kendi tarama davranışına veri ve bilgi toplamak için kullanılır.

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri

Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri.

Oturum Çerezleri

Bu tür çerezler internet sitelerinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. İnternet sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

Performans Çerezleri

Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, internet sitesinin performansının arttırılması sağlanır.

Fonksiyonel Çerezler

Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanır.

Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri

İnternet sitelerinde bazı fonksiyonların kullanımı amacıyla üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezler kullanılır.

Ne Tür Çerezler Kullanıyoruz?

Web sitesi, kendi sitelerinde Temel Çerezler, Performans Çerezleri, Yönlendirme Çerezleri, İşlevsel Çerezler, Hedef Kitleye Yönelik ya da Reklam Amaçlı Çerezler, Üçüncü Taraf Çerezler kullanmaktadır.

https://www.trtez.com/ internet sitesinde kullanılan çerezler:

Çerez Türü Ne işe yarar? Bu çerezler kişisel bilgilerinizi toplar mı / kimliğinizi tanımlayabilir mi?
Temel Bu çerezler, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir, sitelerimizde gezinmenizi ve site özelliklerinden faydalanmanızı sağlarlar. Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama (ör. metin girişi) buna örnek verilebilir. Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz.

Eğer bu çerezleri kabul etmezseniz, internet sitesindeki veya sitenin bazı bölümlerindeki performans etkilenebilir.

Performans Bu çerezler; ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan hata mesajları gibi sorunlar hakkında bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin internet sitemizle nasıl bir etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu da internet sitemizin performansını iyileştirebilmemizi sağlar. Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Tüm veriler isimsiz bir şekilde alınır ve bir araya getirilir.
Hedef Kitleye Yönelik ya da Reklam Amaçlı Bu çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri sunmak amacıyla kullanılır. Hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca bizim web sitemiz veya bizim dışımızdaki web sitelerindeki reklam kampanyalarının verimliliğini ölçmemize de yardımcı olur. Bu çerezleri, ziyaret ettiğiniz internet sitelerini hatırlamak amacıyla kullanabilir ve bu bilgileri reklam verenler ve kendi firmalarımız dahil olmak üzere üçüncü partilerle paylaşabiliriz. Bu çerezlerin birçok türü, tüketicileri IP adresleri ile takip ederek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir. Toplanan bilgi ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığı hakkında ayrıntılı bilgi için, yukarıdaki Hedefleme / Reklam bölümüne bakın.

https://www.trtez.com/ çerezler aracılığıyla topladığı bilgileri,

https://www.trtez.com/ Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanmaktadır.

https://www.trtez.com/ internet sitesini ziyaret etmeye devam ederek çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesine izin vermiş oluyorsunuz. Cihazınıza çerezler yerleştirilmesini istemiyorsanız tarayıcınızın ayarları veya seçeneklerinden çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz veya internet sitesini kullanmamalısınız. İnternet sitesi ziyaretinizde en iyi deneyimi yaşayabilmek için çerezlerin kullanımını reddetmemenizi öneririz.

Çerezleri ne amaçla kullanırız?

Çerezleri, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak, internet sitesi ve ürünlerimizi/hizmetlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız.

Çerezler aynı zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılır. Ayrıca çerezleri, kullanıcıların sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız.

Ziyaret ettiğiniz bazı sayfalar, piksel etiketleri (temiz gif olarak da adlandırılır) kullanarak, tanıtım faaliyetlerimizi ve internet sitesi geliştirmelerimizi doğrudan desteklemekte olan üçüncü partilerle paylaşılabilecek bilgileri alabilir. Örneğin, internet sitesine gelen ziyaretçilere dair internet sitesi kullanım bilgileri, internet sitelerimizdeki banner reklamlarının daha etkili bir şekilde görünürlüğünü sağlamak amacıyla üçüncü parti reklam ajanslarımızla paylaşılabilir.

Üçüncü parti çerezleri nasıl kullanıyoruz?

Sağladıkları servisleri size sunabilmeleri için, internet sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınızda sizin adınıza çerez ayarları yapan bazı üçüncü parti tedarikçilerle çalışıyoruz. Bu çerezler ve bu çerezleri almaktan nasıl vazgeçebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.

İnternet sitesini ziyaret ettiğinizde üçüncü parti internet siteleri veya domainlerinden çerezler alabilirsiniz. Bu çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler, ilgili üçüncü parti internet sitesinde mevcut olabilir.

Çerezleri nasıl kontrol edebilir veya silebilirsiniz?

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir.

Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir. Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi için www.allaboutcookies.org adresinden bilgi alabilirsiniz.

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmeniz durumunda, internet sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat internet sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir.

Çerezleri kapatmak için;

Chrome’da tarayıcı ayarlarınızda “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: Cookies in Chrome (Yeni sekmede aç).

Internet Explorer kullanıcıları için: “Seçenekler/İnternet Ayarları/Gizlilik/Ayarlar” seçeneklerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: Cookies in Internet Explorer (Yeni sekmede aç).

Firefox kullanıcıları için: “Araçlar/ Seçenekler’/ Gizlilik/ Çerez kabul yöntemi/Firefox kapatılana kadar” seçeneklerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: Cookies in Mozilla Firefox

Çerez Uyarı

Size daha iyi bir deneyim sunabilmek amacıyla çerezler (cookies) kullanıyoruz. Çerezler hakkında aydınlatma metni için tıklayınız. Web sitesini kullanmaya devam ederseniz Gizlilik ve Çerez (Cookies) Uygulama Politikalarını kabul etmiş olursunuz. Tamam – Hayır, web sitesinden ayrıl.

Tr Tez Danışmanlık Hızlı Destek

Yüksek lisans, önlisans, bitirme tezi, ödev, spss analiz ve diğer projelerinize destek verilir.

Telefon Destek

08:30 ile 18:30 Saatleri arasında arayıp telefon desteği alabilirsiniz.

Acil Yardım

Yüksek lisans tez hazırlama, proje, spss, ödev ve diğer konularda acil yardım talep edebilirsiniz.

Yüksek Başarı

Tüm tez projelerinde olduğu gibi destek verdiğimiz alanların hepsinde yüksek başarı sağlıyoruz.

Destek Alın