1-) Tez Nedir?

Önlisans, lisans veya yüksek lisans gibi seviyelerdeki akademik programlardan mezun olmak adına, ilgili öğrenci tarafından meydana getirilmesi gereken akademik çalışmalara tez denilmektedir.

2-) Yüksek Lisans Dönem Projesi Nedir?

Yalnızca yüksek lisans programlarına özgü olmak üzere iki alternatif olduğundan dolayı tezsiz programda eğitim gören öğrenciler yüksek lisans dönem projesi hazırlamak durumundadır. Tezli programda eğitim görenler ise yüksek lisans tezi yazmakla yükümlüdür.

3-) Tez ve Proje Aynı Mı?

Tez ve proje temel mantık açısından incelendiğinde akademik çalışmalar olduklarından dolayı benzer süreçler içermektedir. Ancak uygulama noktasında yüksek lisans dönem projeleri tezlere oranla görece daha az nitelikli olmaktadır.

4-) Tezde Anket Zorunlu Mu?

Literatürde yer alan bilgilere göre tezde anket zorunlu değildir. Ancak özellikle sosyal bilimler disiplinlerinde çoğunlukla anket uygulaması önerilmektedir. Günümüzdeki tezlerde ya da makalelerde sıklıkla anket uygulaması ile karşılaşılmaktadır.

5-) Tez Ne Kadar Sürede Yazılır?

Yazılı kural olarak fakülteler, yüksek lisans programları veya doktora düzeyi eğitim-öğretim programlarındaki öğrencilere, tezle alakalı verilen süreler somut olarak ilgili fakültenin ya da enstitünün yazım kılavuzunda yer almaktadır. Buna rağmen, bize göre lisans tezi için birkaç ay, yüksek lisans tezi için 4-6 ay arası ve doktora düzeyi için en çok 1 yıl içerisinde tezi hazırlayıp tamamlamak optimum süre olarak görülmektedir.

6-) Dönem Projesi Ne Kadar Sürede Yazılır?

Tezsiz yüksek lisans programlarında eğitim görenler için proje meydana getirmek icap eder. Dönem projesi ne kadar sürede yazılır derseniz bunun için birkaç ay yeterli olacaktır. Elbette bu süre öğrenci, konu, veri toplama yöntemi ve danışman öğretim üyesi gibi etmenlerden doğrudan etkilenmektedir.

7-) Hangi Konuda Tez Yazmalı?

Toplumdaki genel kanı, tezi veya dönem projesini yazarken kendi bölümümüzün ilgi alanına giren konulara odaklanmaktır. Ancak gerçekte hangi konuda tez yazmak icap eder derseniz danışmanla mutabık olmak koşulu ile dilediğiniz disiplinin ilgi alanına giren konularda tez veya dönem projesi yazabilirsiniz.

8-) Tez Yazarken Kaynak Göstermek Zorunlu Mu?

Akademik çalışmaların temel niteliği referans gösterilmesidir. Dolayısıyla tez yazarken kaynak göstermek zorunlu mu sorusunun yanıtı kesinlikle evet olacaktır. Aksi taktirde referans olmaksızın meydana getirilecek araştırmanın akademik açıdan kabul edilmesi söz konusu dahi olamaz.

9-) Tez Danışmanı Seçimi Önemli Mi?

Bize göre tez danışmanı seçimi süreçle alakalı aklınıza gelecek tüm kıstaslardan daha önemlidir. Bu sebepledir ki acı tecrübeler yaşamamak adına tez ya da dönem projesi danışmanınızı dikkatli, acele etmeden ve özenle seçmenizi öneriyoruz.