Yüksek Lisans Tezi Örnekleri

Bir iş veya olguyu meydana getirirken örnekleri bulmak bize kesinlikle katkı sağlar. Benzer durum akademik çalışmalardan yüksek lisans tezi örnekleri için de geçerlidir. Ancak göreceli kavramlar içerdiğinden dolayı örneklerin tam manasıyla kullanılabilmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Burada bir katkı olacağı kesin olmakla birlikte bu katkının oransal düzeyi hakkında yorum yapmak emin olunuz mümkün değildir. Çünkü danışmanlar genellikle kendi yaptıklarıyla alakalı bilgilerin doğru olduğunu düşünmekte ve özellikle de göreceli kavramlar içeren konularla alakalı olarak başkalarının yaptığını beğenmemektedir. Örnek vermek gerekirse yüksek lisans tezi danışmanlığı yapan bir kişi öğrencisine yüksek lisans tezlerinin kaynak olarak kullanılamayacağı bilgisini iletmişti. Oysa kendisinin yaptırdığı çalışmada bir yüksek lisans tezidir. Bunun gerekçesi olarak da yüksek lisans tezlerinin kaynak olarak gösterilemeyeceği düşüncesini paylaşmıştı (artık nerede yazıyorsa böyle bir bilgi). O halde kendi yaptığı çalışma boşuna hazırlanmaktadır. Böyle gereksiz işlemler neticesinde meydana getirilen bilimsel araştırma olduğunu düşündüğünü zannediyoruz…! Kısacası şu ifadelerde ne kadar çok çelişki olduğunu anladığınızı düşünüyoruz. Bize göre birkaç sayfalık çalışma dahi olsa her akademik çalışma özeldir. Bu sebepledir ki köşeli konuşmaktan genellikle çekiniriz. Oysa ilginç olan akademisyenler genellikle köşeli konuşmayı seviyor ve olmaz, etmez, yapılmaz gibi ifadeler kullanmaktadır. Oysa söylediklerinin bırakın bilimsel olarak, araştırmanın bağlı buldukları enstitü yazım kılavuzuna dahi söz konusu durumun önünde herhangi bir engel olmadığı anlaşılmaktadır. Eğer böyle olsaydı yüksek lisans tezi örnekleri ya da kaynakçada gösterim şekli neden kılavuzda yazıyor olsun? Bu konu ayrı bir tartışma konusu olsa bile ortada standart problemleri olduğunu ifade etmek zor olmayacaktır.

 

tez yazdırma

 

İÇİNDEKİLER

Yüksek Lisans Tezi Örnekleri……………………………………………………………………….. 1

İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………………………….. 2

  1. Neden Tez Örneği Aranır?……………………………………………………………………… 2
  2. Lisans Bitirme Tezi Örnekleri………………………………………………………………… 2
  3. Yüksek Lisans Tez Örneği Bul……………………………………………………………….. 3
  4. Tez Örneği Mi Fikir Vermesi İçin Model Mi?………………………………………….. 4
  5. En Doğru Yüksek Lisans Tez Örnekleri Ama Nasıl.…………………………………. 4

 

1. Neden Tez Örneği Aranır?

Giriş kısmından itibaren ifade etmeye çalıştığımız neden tez örneği aranır? Sorunsalına inceleyelim. Öncelikle bunun pek çok medeni olabilir. Bunlardan ilki ne yapacağını anlayabilmek ve tezin nasıl yazıldığı ile ilgili bazı bilgileri idrak edebilmek olabilir. Ayrıca araştırma yöntemi veya metodoloji ile alakalı ne yapıldığını, nasıl yapıldığını görmek önemli bir örnek arama nedeni olarak görülür. Üçüncü bir sebep ise yalnızca format açısından yani tez dizgi ile alakalı fikir alabilmek adına yüksek lisans tezi örnekleri aranır. Kısacası sebepler değişkenlik göstermekle birlikte bir şekilde fikir edinmek veya bu işin nasıl yapıldığını algılamak için örneklerin araştırıldığı anlaşılmaktadır.

2. Lisans Bitirme Tezi Örnekleri

Üniversite eğitiminin ilk adımı olan lisans aşamasında dört yıl eğitim süreci bulunmaktadır. Bu dört yılın son aşamasına yaklaşıldığında yani yedinci yarıyılda bilimsel araştırma yöntemleri dersi alınır. Sonraki yarıyıl olan sekizinci yarıyılda ise artık tez yazım aşamasına geçmek icap eder. Bu aşamaya gelindiğinde lisans bitirme tezi örnekleri bulmak ve buna göre işlemleri ilerletmek icap eder. Hal böyle olunca da öğrencilerin ne yapacağını bilemediği ve gerekli bilgilendirme sağlanmadığı durumlarda ise çeşitli örnekler bulup devam etmek istedikleri görülür. Fakültede eğitim gören öğrenciler için yüksek lisans tezi örnekleri incelemek fikir sahibi olabilmek adına yararlı olabilir. Bize göre aynı programda eğitim gördüğü ve aynı danışmanın yürüttüğü lisans tezi örneklerine bulması daha mantıklı olmakla birlikte eğer bu tür bilgilere ulaşamıyor ise yüksek lisans tezi örnekleri gibi çalışmalara da tabii ki göz atmasının önünde herhangi bir engel yoktur. Ancak burada yine aynı şeyi söyleyeceğiz; mümkünse kendi danışmanınızın yürüttüğü bir lisansüstü test çalışması olmasına dikkat ediniz. Aksi durumda göreceli kavramlardan dolayı hocanızın istekleri bulduğunuz örnekten çok daha farklı olabilir. Unutmayın ki tez veya dönem projelerinin çok büyük büyük kısmı öznel yorumlar içerir.

tez yazdırma şirketleri

3. Yüksek Lisans Tez Örneği Bul

Lisans programından mezun olduktan sonra artık lisansüstü programlara adım atılır. Yüksek lisans tez örneği bul araştırması yapan birisinin artık buralardan mezun olma durumuna geldiği ve tez yazım aşamasında olduğu yorumu yapılabilir. Ancak örnek bulma noktasına gelindiğinde dijital olarak en şanslı olan gruplardan birisi yüksek lisans öğrencileridir. Lisans öğrencileri için ancak kendi üniversiteleriyle alakalı tezlere erişebilmesi mümkündür. Ülkemizde yüksek lisans ve sonraki seviyelerin tamamında tüm bilimsel araştırmalar dijital ortama aktarılmaktadır. Daha doğru ifadeyle bilimsel araştırmaların hepsi değil; yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri dijital ortamda erişilebilir durumdadır. YÖK tez merkezinde ülkemizde yayınlanan tüm yüksek lisans ve doktora tezleri sınırlı dahi olsa mutlaka ama mutlaka erişimi açıktır. Bazı kimseler özel çalışmalar yaptığından dolayı erişimin sınırlı olmasını istemekte ve bu durumda ise tezin tamamı incelenemez. Hal böyle olmakla birlikte ilgili üniversitenin kütüphanesine giderek orada somut çıktı olarak söz konusu tezi bulabilirsiniz. O halde neden erişme sınırlanıyor gerçekten anlamak güç. Kısacası bu tür örnekleri herhangi bir yerde konumdan bağımsız olarak kolaylıkla bulabilirsiniz. Dijital ortam üzerinden yüksek lisans tezi örnekleri bulmak pek çok insan için önemli katkı sunmaktadır. Hiç değilse zaman tasarrufunda önemli bir yarar sağladığı su götürmez bir gerçektir.

4. Tez Örneği Mi Fikir Vermesi İçin Model Mi?

Çoğu durumda neden bu örneklerin arandığı ile alakalı olarak tartışmalar görülür. Öyleyse tez örneği mi fikir vermesi için model mi oluşturması adına biz bu araştırmaları yapıyoruz? Bize göre çoğunlukla bir fikir vermesi adına model olarak kullanım söz konusudur. Eğer aynı araştırma yöntemi ve aynı literatür söz konusu değilse nasıl tam manasıyla örnek olarak kullanılabilir. Bu sebepledir ki biz ağırlıklı olarak fikir vermesi adına örneklerin araştırıldığını düşünüyoruz. Yani araştırma yönteminin her bir başlığı ile ilgili fikir vermiyor olsa bile bir araştırma nasıl yapılır, raporlama nasıl ortaya konur ve buna göre tartışma nasıl yazılır konularını gözlemleyebiliyoruz. Ancak burada özellikle altını çizmek gerekiyor ki olumsuz deneyimler de hiç azımsanacak düzeyde değildir. Örnek vermek gerekirse bize gelen örneklerin bazılarında hiç alakasız ve bilimle ilgili olmayan bilgiler yer almaktaydı. Oysa bunlar bize örnek olarak iletildi. Şöyle düşünün ki pek çok öğrenci bu kötü örnekleri model alsalar, kötü örnekler adeta kartopu haline gelecektir. Devamında ise yüzlerce belki de binlerce insan bu bilimsellikten uzak çalışmadan yararlanmış ve hatta daha da ileri gidip kendi çalışmasını buna göre tasarlamış olacaktır. Kısacası ortada bu denli standardizasyon problemleri olan tez yazım süreci ile alakalı örnek gönderilmesi bize göre çok doğru olmayacaktır. Elbette bu kadar öznelik içeren bir olguyla ilgili karşılaşılan durum son derece olandır.

Tezde Verilerin Analizi Nasıl Yapılır

Tezde Verilerin Analizi Nasıl Yapılır

5. En Doğru Yüksek Lisans Tez Örnekleri Ama Nasıl

Son adımlara doğru geldiğimiz göre en doğru yüksek lisans tez örnekleri ama nasıl dediğinizi duyar gibiyiz. Yukarıda kısaca özet geçtiğimiz bilgileri birkaç cümleyle özetleyelim. Öncelikle aynı enstitüde veya fakültede tez örnekleri bulmanız gerekir. Daha şanslıysanız kendi danışman hocanızın yürüttüğü örnekleri bulmanız gerekiyor. Bunun devamında ise konu olarak da birbirine yakın çalışmalar bulduysanız artık sizin için daha iyi bir örnek olamaz. Elbette aynı durum araştırmanın yöntemi başlığı için de geçerlidir. Örnek vermek gerekirse mülakat uygulamış yüksek lisans tezi ile anket yapılacak çalışmanın tam manasıyla örnek olarak kullanılması olmaz. Bu sebepledir ki metodoloji kısmının da aynı şekilde olmasına dikkat ediniz . Kısacası bilimsel araştırmalarla alakalı yapılacaklar belirli olmakla birlikte örneklerin kullanım açısından amacınıza hizmet etmesi önemlidir. Burada danışmanla sıkı iletişim kurmak suretiyle birkaç tane örnek alırsanız ve bu örneklerle ilgili danışmanla konuşabiliyorsanız elbette size ciddi manada katkısı olur. Ancak hiçbir şekilde yüksek lisans tez örnekleri hakkında danışmanla görüşemiyor ve onun söyledikleri ile ilgili fikir elde edemiyorsanız bulduğunuz örnekler size ciddi maddi katkı sunmaz. Detaylı bilgi almak veya profesyonel hizmetle alakalı başvuru yapmak için bizim iletişime geçebilirsiniz.

 

Kategori: Bitirme TeziDaily Views: 1Total Views: 120

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular