Bitirme Tezi Hakkında

Bitirme Tezi Destek

Bitirme Tezi Nasıl Yazılır

Mezun olma aşamasındaki her öğrencinin aklının bir köşesinde bitirme tezi nasıl yazılır sorusu yer almaktadır. Çünkü bu süreç öğrenciler için streslidir. Stresi meydana getiren faktörlerin üzerinde duracağımız bu yayında hem öğrenci hem danışman hem de tezin niteliği bakış açısıyla hareket edeceğiz.  Öğrenciler açısından bakıldığında temel hedef tezin bir şekilde başarıya ulaşması, yani danışman hoca ve fakülte/enstitü tarafından kabul edilmesidir. Mezun olabilmek için tezi başarılı bir şekilde geçmek durumunda olan öğrenci, bu hedefe göre hareket eder ve bu anlaşılır bir durumdur. Öğrencilerin çok büyük kısmı akademik kariyeri tercih etmeyecektir ve tezlerinin bir akademik dergide ya da benzer bir yayında yayınlanmayacak olması sebebiyle ihtiyaç olan notla geçilmesi yeterlidir. Özellikle ortalama sorunu yaşayan öğrenciler için not kısmı önemlidir ama geçme notunun ne olacağını önemsemeyen bir kesim de bulunmaktadır. Bir şekilde başarıya ulaşma isteğinin getirdiği stres öğrencilerin bitirme tezi nasıl yazılır sorusuna yanıt arama girişimlerini artırmaktadır. Danışmanlar açısından bakıldığında ise öğrencilerin akademik çalışma ile ilgisi olmayan örnekler ortaya koymaları bir stres meydana getirmektedir denilebilir. Kişisel becerilerin ve eğitim öğretim sisteminin sorgulanmasına kadar uzanabilen bu durum danışmanlar ile öğrenciler arasındaki iletişimin niteliğine göre şekillenmektedir. Bu süreçte danışmanların stresi yönetme becerilerinin öğrencilere göre yüksek olması söz konusudur. Ayrıca olası bir olumsuzlukta kaybedecek şeyi olan taraf danışmanlar olmadığı için süreç içindeki stresin yönetilmesi daha kolay olmaktadır. Akademik çalışmalar açısından bakıldığında ise kötü çalışmaların ortaya çıkmasıyla birlikte ulaşılması beklenen nitelikten uzaklaşılması, istenmeyen bir sürece girildiğini göstermektedir. Öğrencilere tez yazımı da dahil olmak üzere akademik çalışmaların temel özellikleri konusunda yeterli bilginin doğru şekilde verilmemesi, sistemlerin sorgulanmasını beraberinde getirmektedir. Öğrencilerin ve toplumun konuya olan yaklaşımını etkiler nitelikte olması sebebiyle bu husus ayrıca önemlidir. Bu yayınımızda sizlere bitirme tezi nasıl yazılır sorusunun beraberinde getirdiği örnekleri stres faktörü özelinde açıklamaya çalıştık. Mesai saatlerimiz içinde bize telefon ya da e-posta yoluyla ulaşırsanız daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Mesai saati dışında yapılan girişimlere ise bir sonraki gün dönüş sağlanmaktadır.

Kategori: TezDaily Views: 1Total Views: 979

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular