Doktora Tez Savunma Sunumu Örneği

Yükseköğrenim programlarında üç kategori vardır. Bunlar; lisans, yüksek lisans ve doktoradır. En üst seviye olan doktora tez savunma sunumu örneği arayan kimselerin artık bu üç adımdan sonuncusunu tamamlamak üzere olduğunu anlayabiliyoruz. Peki bu son adımı gerçekleştirmek sizce kolay olacak mı? Açıkçası doktora düzeyi eğitim en üst basamak olduğundan dolayı hiçbir işlemin enstitüde kolayca tamamlanacağını ifade edemeyiz. Söz konusu programda eğitim gören öğrencilerden beklenen elbette üst düzey akademik çalışmalardır ve doğal olarak tez yazım işlemlerinde üst düzeyde niteliği olan çalıştaylar meydana getirmeleri beklenmektedir.

Doktora Düzeyi Tez Yazım

Öğrencilerden beklenen nitelikli işleri meydana getirmek, doktora düzeyi tez yazım işlemlerinin doğal parçası olarak betimlenebilir. Söz gelimi anket geliştirme yüksek lisans veya daha alt düzey üniversite programlarında tercih edilmez. Ancak anketlerin geliştirilmesi, bunların yabancı dilden ana dile uyarlanması gibi işlemler ağırlıklı olarak en üst düzey teknik bilgi gerektirdiğinden dolayı doktora tezi hazırlama aşamasında tercih edilmektedir. Aynı zamanda doktora tezlerinde süreç çok daha uzun ve kapsamlı olacak biçimde programlanır. Kısacası özverili ve disiplinli akademik araştırma sürecine hazır olmanız gerekiyor.

Doktora Tez Savunma Süreci

Her halükarda tamamlanmış olan tezle alakalı doktora tez savunma süreci karşınıza çıkacaktır. Diğer akademik seviyelerden farklı olarak bu programda beş (5) kişilik jüri heyetine karşı tez savunma sürecini tamamlanmanız gerekir. Bu demektir ki tezle alakalı fazladan iki kişiyi daha ikna etmeniz gerekir. İnceleme konusu olan doktora tez savunma sunumu örneği bulmanız neticesinde güzel bir PPT sunusu hazırlamanız icap eder. Ulaşılan örneklerde göreceğiniz üzere, olması gereken daha az yazı, daha çok görsel şeklinde sunumlardır.

Savunma Sınavlarında Sunum Örneği

Çoğu öğrencinin savunma sınavlarında sunum örneği araştırması doğal olmakla birlikte bu ancak sizlere fikir verebilir. Çünkü sizin hayal gücünüz, tezinizin niteliği, ortaya koyduğunuz hipotezler vs. kendi çalışmanızı ve dolayısıyla da sunumu özgün kılacak nokta olacaktır. Bizim önerimiz her halükarda danışmandan kabaca bile olsa beklentilerini öğrenmeniz olacaktır. Bunun dışında tezle alakalı tüm sunum dosyalarında olduğu gibi görsel algıya yönelik çalışmaların ortaya konulması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun içerisine resimler, fotoğraflar zaten olacaktır ancak özellikle grafikler ve şekiller jüri heyetinin dikkatini çekmek ve tezdeki sonuçları daha anlamlı görmelerini sağlamak adına yararlı olacaktır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular