Tez Yazdırma Aşamaları

Akademik açıdan tez yazdırma aşamaları kimilerine göre değişkenlik göstermekle birlikte ana hatlarıyla aynıdır. Çünkü genel manada inceleme yapıldığında tez konusu belirleme, literatür yazmak, araştırmanın yöntemini meydana getirmek ve tüm tezin yek pare hale getirilmesi neticesinde tamamlanması icap eder. Böylece tez veyahut dönem projesi yazım adımlarını sıralamış bulunuyoruz. Bu yayında tez yazdırma aşamaları hakkında bilgileri ilgili kimselere iletmeye çalışacağız. Sizler de üniversite öğrencisi olun veyahut olmayın, bu aşamaları merak ediyorsanız makalenin ana taslağı aşağıdaki şekilde planlamaktadır.

İçindekiler

Tez Yazdırma Aşamaları………………………………………………………………………………. 1

  1. Tez Yazdırma Süreci Hakkında……………………………………………………….. 2
  2. Tez Yazdırma Kaç Aşamadan Oluşur?…………………………………………….. 2

2.1. Tez Konusu Belirlemek ve Tez Önerisi Hazırlamak…………………….. 3

2.2. Literatür Kısmının Yazılması…………………………………………………….. 3

2.3. Metodoloji Bölümün Hazırlanması…………………………………………….. 3

2.4. Özet, Sonuç ve Tartışma Kısımlarının Yazılması…………………………. 4

2.5. Tez Formatı Düzenleme……………………………………………………………. 4

  1. Hangi Aşamalarda Tez Yazdırmak Mantıklı?………………………………….. 4
  2. Tez Yazdırma Merkezleri Lokasyon………………………………………………… 5

1. Tez Yazdırma Süreci Hakkında

Öğrencilerin vasat olup olmaması mühim olmaksızın hepsinin ortak kanısı, yeryüzünde tez yazma süreci hakkında işlemlerin henüz standarda bindirilememiş olmasıdır. Hal böyle olunca da belirli düzen ve intizam etrafında ilerlemek her daim mümkün olmaz. Devamında ise öğrencilerin görece daha kolay atlatacakları bu aşamalarda pek çok zorlukla karşılaştığı bilinmektedir. Kısacası standart sağlanmış olsa emin olunuz pek çok kişi bu işlemleri daha az sorunla en kısa yoldan tamamlama imkanına sahip olacaktır. Her ne kadar farklı görüşler söz konusu olsa bile, bize göre tez/dönem projesi yazma aşamalarını aşağıdaki şekilde planlayabilirsiniz.

2. Tez Yazdırma Kaç Aşamadan Oluşur?

Sürekli vurguladığımız standart konusu aslında düşündüğünüzden daha önemlidir. Çünkü öznel değerler üzerinden ilerleme yapıldığı için tez yazdırma kaç aşamadan oluşur denildiğinde, tabiri caiz ise her kafadan bir ses çıkmaktadır. Bunun neticesinde ise danışmandan danışmana göre farklı yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Söz gelimi sizin akademisyen tanıdığınız olduğunu varsayalım. Kendisinden tez yazma süreciyle ilgili önerileri aldınız ve belirli düzeyde ilerleme kat ettiğiniz. Bunu kendi üniversitenizdeki danışman öğretim üyesine ilettiğinizde ‘’çok kötü’’ olmuş eleştirisini alabilirsiniz. Her iki bireyin de profesyonel olarak bu işi yaptığını düşünürsek karşılaşılan durumun normal olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. Günümüz itibariyle böyle bir durum söz konusu olmadığı için biz ana inceleme konumuz olan tez yazdırma aşamalarına odaklanalım. Bize göre bu aşamada 5 (beş) farklı adımdan meydana gelmektedir. Bunlar aşağıda ayrı başlıklar halinde sıralanmıştır.

2.1. Tez Konusu Belirlemek ve Tez Önerisi Hazırlamak

İş yükü açısından sınırlı emek gerektiriyor olsa bile tez konusu belirlemek ve tez önerisi hazırlamak mühim adımlardan birisidir. Çünkü konu seçiminde yapılacak hatanın ileride tüm aşamalara etkisi olacağından dolayı burada acele etmeden kapsamlı inceleme yapılması gerekmektedir. Özellikle konu seçiminde araştırma yöntemine karar vermek ve bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını öneride net biçimde ortaya koymak gerekmektedir.

2.2. Literatür Kısmının Yazılması

Tez konusu belirlendi ve devamında öneri onaylandı ise literatür kısmının yazılması icap eder. Elbette yazma işlemine başlamak adına öncelikle bolca kaynak taraması yapılır ve ulaşılan kaynakların okunması sağlanır. Hatta kısa-kısa notlar almak yazma işleminin hızlanması adına yararlı olabilir. Kavramsal çerçeve olarak bilinen bu kısmın son derece kısa ve öz bilgiler içermesi beklendiğini unutmayınız. Gereğinden fazla sayfalarca bilgiler değil, kısa ve öz içerikler tercih edildiğinden dolayı tezlerde bu kısımlar kısa yazılmaktadır.

2.3. Metodoloji Bölümün Hazırlanması

Literatür aşamasıyla birlikte yürütebilecek olsanız bile genel manada metodoloji bölümünün hazırlanması kavramsal çerçeve tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmektedir. Anket, mülakat veya gerçekleştirmeyi planladığınız bilimsel araştırma her ne ise onunla alakalı hazırlıkları ortaya koymak ve verileri toplamak bu aşamanın en mühim adımı olarak belirtilebilir. Sonrasında ise elde edilen verilerin uygun şekilde analiz edilmesi gerekir. Bu anketlerde SPSS veri analizi olabileceği gibi farklı analiz yöntemleri de olabilir.

2.4. Özet, Sonuç ve Tartışma Kısımlarının Yazılması

Artık son adımlara yaklaşırken tez yazdırma aşamaları arasında dördüncüsü özet, sonuç ve tartışma kısımlarının yazılması olarak paylaşılabilir. Böylece neredeyse tez yazım aşamasının tamamlanması durumu söz konusu olacaktır. Ancak şunu bilmeniz gerekiyor ki; pek çok kimse (başta danışman ve jüri üyeleri) sizin bilimsel çalışmanızda bu kısımları inceleyecektir. O halde en kısa, net ve öz bilgileri bu başlıklarda ortaya koymanız gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse özet 1 sayfadan kısa, sonuçlar-öneriler ve tartışma gibi başlıklar ise birkaç sayfadan uzun olmamalıdır. Her birisi kendi içerisinde özel olan bu başlıkların içeriğinde olması gereken bilgilerle ilgili bilgi almak isterseniz diğer yayınlarımıza göz gezdirebilirsiniz.

2.5. Tez Formatı Düzenleme

Yukarıdaki adımların tamamlanması neticesinde geriye tez yazdırma aşamaları arasında sonuncu işlem olan tez formatı düzenleme kalmaktadır. Özellikle günümüzde fazlaca üzerinde durulan bu adımda, Microsoft Office Word programında dosya formatının enstitünün yazım kılavuzuna göre düzenlemesi icap eder. Kenar boşluklarından tutunuz, satır aralıklarına, başlık puntolarına ve kaynak gösterme biçimleri açısından dahi uygunluk düzeyi kontrol edileceğinden dolayı tüm düzenlemeleri yerine getirdiğinizden emin olunuz.

3. Hangi Aşamalarda Tez Yazdırmak Mantıklı?

Buraya kadar inceleme yaptınız ve artık hangi aşamalarda tez yazdırmak mantıklı diye düşünüyorsunuz. Aslında bu sorunun kesin bir yanıtı yoktur. Çünkü çalışma sahibi olarak sizin neye gereksinim duyduğunuz birincil belirleyici olacaktır. Şöyle ki, eğer bir miktar ilerleme yaptıysanız veya literatür kısmını tamamladıysanız artık en erken yöntem (metodoloji) aşamasıyla ilgili destek alabilirsiniz. Bunun yanında henüz başlamamış olsanız bile sizin talepleriniz belirleyici olacağından dolayı şu veya bu aşama mantıklıdır gibi bir yaklaşım içerisine girmemiz mümkün görünmemektedir. Kaldı ki böyle bir şey zaten doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Kısacası tamamen proje bazlı hizmet verildiği için tez yazdırma aşamaları içerisinden hangisinde destek almak isterseniz biz destek olmaya hazır olacağız.

4. Tez Yazdırma Merkezleri Lokasyon

En nihayetinde tez yazdırma merkezleri lokasyon açısından size göre tercih sebebi olabilir. İnsanlar genel manada tercihlerini kolaylıkla ulaşabilecekleri kişilerden ya da şirketlerden yana kullanmaktadır. Bu durumda sizin hangi şehirde yaşadığınıza bağlı olarak aşağıdaki konumlarda bulunan kişilerden/kurumlardan destek almanız mümkündür. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. En büyük tez yazdırma merkezleri:

Kategori: TezDaily Views: 1Total Views: 241

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular