İstanbul Tez Merkezi Danışmanlık

Akademik düzeyi ne olursa olsun söz konusu programdan mezun olmak adına tez/proje yazmak icap eder. Hal böyle olunca da İstanbul tez merkezi incelemesi yapan kimselerin mezun olmak durumunda oldukları gerçeğini görmek gerekiyor. İşte tam bu noktada profesyonel destek almak isteyen talebelerin kimlerden, nasıl ve ne şekilde tez/dönem projesi hususunda destek alacaklarını bilemedikleri görülmektedir. Çünkü konuyla alakalı zaten sınırlı bilgileri olan kimseler, hata yapmamak adına ince eleyip sık dokumak durumundadırlar. İşte tam da bu sebeple olması gereken çalışma metodunu önce araştırmak ve ona göre tezin nasıl yazılması gerektiğini bilmek gerekiyor.

İstanbul Tez hazırlama Merkezi

1. Tez Yazım Süreci

Genel manada akademik çalıştayların standardını sağlama noktasında önemli sorunlar yaşanıyor olmasına rağmen tez yazım süreci belirli ana kıstaslar üzerine oturtulmuştur. Söz gelimi suyun donduğu sıcaklığı hemen herkes bilmektedir. Ancak biz yüksek lisans tezinde ya da yüksek lisans dönem projesi yazıyor olsak suyun donma derecesini akademik manada kabul edilebilir kaynağa dayandırmamız gerekir. Eğer böyle olmazsa dayanak olmadığından dolayı akademik içerikli çalıştay olmaz. Buradaki temel mantığı kavramak ve bunu en basit ödev çalışmasında dahi standart haline getirmek gerek. Bunun dışında kullanılan tüm kaynakların arşivlenmesini öneriyoruz. 5-10 sayfalık ilerlemelerin tamamında sürekli danışmanla görüşmelisiniz. Aksi durumda kendi başınıza ilerlemek ciddi manada problem teşkil edebilir.

İstanbul Tez Yazdırma Merkezi

2. İstanbul’da Tez Yazan Yerler

En çok üniversitenin (hem kamu hem de vakıf açısından) bulunduğu İstanbul’da tez yazan yerler çokça bulunmaktadır. Çünkü öğrenci çok olunca bunun doğal sonucu olarak talebelerin gereksinim duydukları alanlarda hizmet verenler ilgili bölgeye yakın olmaktadır. Ancak lokasyon konusu uzakta eğitim gören yüksek lisans öğrencileri için önemli sorun teşkil etmez. Israrla yakınlarda olan kurumla çalışmak istiyorum demiyorsanız ülkemizin herhangi bölgesinde çalışmasını devam eden yerlerden hizmet desteği alabilirsiniz.

İstanbulda Tez yazan yerler

3. İstanbul Tez/Proje Ofisi

Anlatılanlardan hareketle İstanbul tez/proje ofisi arayışı içerisinde olanlar için metropolde çok fazla alternatif bulunmaktadır. Daha önceleri çok kez vurgulandığı üzere aslında yapmanız gereken, sizin öğrendiğiniz sistemi size sunacak olan kurumlara ulaşmak olacaktır. Sonuçta hepimiz kendi düşüncelerimize uyan kişilerle arkadaş oluruz, onlarla görüşürüz ya da bu gibi benzer görüşlere sahip olduğumuz kurumlarda ticari ilişki kurmak isteriz. İstatistik veri analizi başta olmak üzere, yabancı dilden çeviri, tez dizgi veya formatlama gibi gereksinim duyulan konularla ilgili profesyonel hizmet almak isterseniz bizimle iletişime geçip kapsamlı bilgi alabilirsiniz.

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular