Yüksek Lisans Tezi Ne Kadar Sürede Yazılır?

Standartlar hayatınızda çok önemli yer tutar, tutmalıdır da. Milletçe kurallara ve standartlara bağlı olma noktasında problem yaşıyor olsak bile biz bunun olması gerektiğine inanıyoruz. Benzer durum yüksek lisans tezi ne kadar sürede yazılır denildiğinde aynı şekilde karşımıza çıkar. Bununla alakalı pek çok kimse farklı görüşler paylaşmakta ve herkes kendi deneyimlerine göre görüşlerini ortaya koymaktadır. Açıkçası bu hususta göreceli kavramlar olduğunu kabul ediyor ve tamamen bazı değişkenlerin etkisi altında kaldığını düşünüyoruz. Örnek vermek gerekirse öncelikle çalışma sahibinin kendisine bağlıdır. Devamında ise danışman öğretim üyesine bağlıdır. Tüm bunlara ek olarak tez hazırlama süreci ile alakalı enstitü kurallarının, konu başlığının, araştırma yönteminin, kişinin iş hayatının olup olmaması ve sosyal hayatı ile ilgili konular kesinlikle bu süreci etkileyen diğer etmenlerdir. Dolayısıyla bu soruya yanıt vermeden önce yukarıda sıralanan tüm maddelerle alakalı bilgi sahibi olmanız gerekiyor ki gerçekçi bir tahmin yapmanız mümkün olsun. Kısacası bu haliyle doğru şekilde fikir vermesinin mümkün olmadığını iletmek isteriz. Bu kavram herkese görece değişkenlik gösterir ve akademik çalışmalar bu yüzden daha çok göreceli olarak değerlendirilebilir.

 

İçindekiler

Yüksek Lisans Tezi Ne Kadar Sürede Yazılır?

İçindekiler

  1. Eğitim Hayatında Süre Sınırları
  2. Tez Hazırlama Aşamasında Süre Kısıtları
  3. Yüksek Lisans Tez Yazım Sürecinde Diğer Konular
  4. Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Yazma
  5. En İyi Tez Yazım Süresi

1. Eğitim Hayatında Süre Sınırları

Hayatımızın her anında bir şekilde zamanlama tutmak zorundayız. Eğer böyle yapmazsak zamanı yönetmeyiz ve caiz ise hiçbir iş yapamadığınızdan dolayı bir adım ileriye gidemeyiz. Aynı durum eğitim hayatında süre sınırları olarak değerlendirildiğinde benzer şekilde geçerlidir. Sözgelimi sınavların bir süresi vardır. Bunun yanında ödevlerin veya tez yazım sürelerinin de belirli sınırları vardır. Hatta daha ileri gidecek olursak öğrencilerin hayatları boyunca devam ettikleri derslerin bile bir süre sınırlaması vardır. Kısacası eğitim hayatında bu tür kısıtlamalar her daim karşımıza çıkmakta ve öğrencilerin belirli bir işi belirli bir süre zarfında meydana getirmesi beklenmektedir. Bu sebepledir ki söz konusu eğitim görülen program her neyse o aşamada devam eden süreçle ilgili hemen harekete geçmek ve işlemleri son dakikaya bırakmamak icap eder. Daha doğru ifadeyle bizler yüksek lisans tezleri dahil olmak üzere tüm akademik çalışmalarda işlemleri erkenden bitirip geriye kalan zamanı bekleyerek geçirmek isteriz. Genellikle işler yolunda gitmez ve hayatta ön göremediğimiz problemler olur. Eğer işi erkenden bitirmek adına yola koyulduysak emin olunuz engelleri kolayca aşardınız. Merak etmeyiniz, sadece sizin karşınıza engeller çıkmayacak. İnsan olmanı gereği ve doğasıdır aslında sorunlar.

 

2. Tez Hazırlama Aşamasında Süre Kısıtları

Yukarıda anlatılan süre sınırlamaları benzer şekilde tez hazırlama aşamasında süre kısıtları olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında bu durum son derece olağandır çünkü hayatımızdaki her anda belirli şekilde sınırlı zamanda işlemler talep edilmektedir. Şöyle düşünün ki tez yazımı ile alakalı on yıl süreye sahipsiniz. Açıkçası insanların çoğu tez çalışmasını hazırlayamayacak ve dolayısıyla da ilgili programdan mezun olamayacaktır. Bu durumun kişinin kendisiyle alakalı problemler getirmesi bir yana okulun kapasitesini dolduracağı ve aslında eğitim hakkından mahrum kalan ve o kontenjandan yararlanamayan kimselerin hakkına girmiş olunmaktadır. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmamak adına bize göre yüksek lisans tezi ne kadar sürede yazılır araştırmaları yerine bir an önce işlemlere başlamak ve erkenden bu çalışmayı bitirip teslim etmek en doğru yaklaşım olacaktır.

3. Yüksek Lisans Tez Yazım Sürecinde Diğer Konular

Elbette burada anlatılanlar yüksek lisans tez yazım sürecinde diğer konular hakkında konuşmamıza engel değildir. Örnek vermek gerekirse belirli bir zaman zarfı belirlenmesi bir yana insanların çeşitli işlemleri standart şekilde yapmadığı görülmektedir. Örnek vermek gerekirse bazı kişiler en basit çalışmada dahi etik kurul araştırması ve bunun sonucunda etik kurul başvuru dosyası hazırlanmasını talep etmektedir. Oysa aynı programda eğitim gören bir başka kişi ise etik kurul başvuru dosyası hazırlamadan tabiri caiz ise kendi kafasına göre bilimsel araştırmasını yapmaktadır. Oysa deneysel ve diğer istatistiki çalışmalarda kesinlikle etik kurul başvurusu yapılması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse siz bir anket uygulayıp veri toplayacaksanız yani bir ölçek uygulayacaksanız kesinlikle etik kurul başvuru formunu doldurmalı ve onay almalısınız. Ancak uygulamada bu nasıl ilerliyor burası tartışma konusudur. Diğer taraftan yüksek lisans tezi ne kadar sürede yazılır denildiğinde üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise akademik araştırmanın ne şekilde yapılacağı ve bunların yazıya ne şekilde aktarılacağı konusudur. Bazı okullar bu konuda eğitim süreci ile alakalı zayıfken bazı durumlarda ise öğrenciler süreci ilgisiz kalmaktadır kısacası Türkiye olarak bilimsel araştırmalarda çok iyi durumda olmadığımızı ifade etmek gerekir. Kimse ne yapacağını bilmiyor ve yüksek lisans tezi ne kadar sürede yazılır noktasında öncü olup sınırları belirlemek istemiyor.

4. Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Yazma

Yukarıda anlatılanların tamamı yüksek lisans tezi ne kadar sürede yazılır konusuyla ilgili olmasına rağmen tezsiz yüksek lisans dönem projesi yazma hakkında bilgiler de paylaşacağız. Açıkçası çok kez vurguladığımız üzere bize göre birkaç sayfalık ödev çalışması ile doktora tezi arasında hazırlanıp oluşturulma biçimi açısından farkı olmamalıdır. Çünkü siz bilimsel dayanak göstermek durumunda olduğunuzdan dolayı ödev yaparken de intihal yapamazsınız. Bu gerçeği zaten yolun başında öğrendiyseniz mühim sorunlarla karşılaşmazsınız. Dolayısıyla bu gibi durumlar hoş karşılanmakta ve danışmanlar referans kullandıysanız onu sizden somut olarak talep edebilmektedir. Ki referans olmadan tez yazılmaz. Toparlayacak olursak tüm bu anlatılanlar yüksek lisans dönem projesi hazırlama süreci ile alakalı da aynı şekilde geçerlidir. Süreyle ilgili şöyle bir öngörüde bulunabilir ki tezsiz dönem projeleri ortalama yüksek lisans tezine göre %50 daha kısa sürede yazılabilir.

5. En İyi Tez Yazım Süresi

Sonuç olarak kendi adımıza bilgilendirme yaptığımız bu makalenin neticesinde en iyi tez yazım süresi hakkında bildiklerimizi ortaya koymaya çalıştık. Aslında burada en iyi veya en hızlı gibi kavramları netleştirebilmek için bu makalenin başında belirttiğimiz hususların tamamını biliyor olmanız rica eder. Böyle bir şeyi bireyin kendisi dışında bilemeyeceğinden dolayı kimin ne şekilde yazı yazacağını kestirmek güç görünmektedir. Ancak bizim odak noktamız başkaları değil kendimiz olacağından dolayı bizim üzerinde durmamız gereken konu doğru düzgün biçimde bilimsel araştırmamızı yapmak ve buna uygun şekilde her zaman eksiksiz olarak kaynakları göstermek olacaktır eğer biz bunu bir alışkanlık haline getirirsek emin olunuz kaynak göstermediğiniz zaman kendinizi rahatsız hissedeceksiniz. Dolayısıyla bilimsel araştırmalarda süreyi danışmanla birlikte sık sık görüşmek suretiyle kestirmek daha kolay bir yöntem olacaktır. Açıkçası bizler ortalama bir insana göre daha hızlı biçimde reaksiyon gösterebiliyoruz. Anlatılan sebeple yüksek lisans tezi ne kadar sürede yazılır denildiğinde çok daha kısa zaman zarflarında işlem gerçekleştirebiliyoruz. Doğru olan bizim gibi profesyonelleri baz olmak olmaz. Bu hususta teknik bilgi almak veya hizmet süreci ile alakalı başvuru yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kategori: Yüksek LisansDaily Views: 1Total Views: 98

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular