Tez Yazarken Faydalanabileceğimiz Kaynaklar

Tez, dönem projesi ve makale hazırlarken akademik açıdan kabul edilebilir kaynak kullanılması önemlidir. Bu sebeple tez yazarken faydalanabileceğimiz kaynaklar mutlak suretle akademik olarak kabul edilebilir nitelikte olmalıdır. Yani resmi olmayan web sayfaları, deneme yazıları, blog sayfalarında yer alan bilgiler akademik olarak kabul edilebilir nitelikte olmadığı için kaynak olarak gösterilemez. Özellikle de sosyal medya sayfalarında yer alan bilgilerin dileyen herkes tarafından doğru/yanlış ayrımı gözetilmeksizin meydana getirildiği düşünülürse tez, makale ya da dönem projeleri gibi çalışmalarda kullanılması doğru olmayacaktır. Geçmiş yıllarda bilgiye ulaşmak zordu ancak günümüzde ise bilginin çokluğu ve dolayısıyla da bilgi kirliliği durumu söz konusudur. Anlatılan sebeplerle bilginin doğru yerden tedarik edilmesi ve doğrulanabilir olması son derece mühimdir. Aksi durumda doğru olup olmadığı belirli olmayan manipülatif bilgilerin tez ya da dönem projelerine eklenmesi nedeniyle ilgili bilimsel tespitlerin doğruluğu tartışmaya açık olacaktır. Anlatılanlardan hareketle süreli yayınlar, tezler ya da yüksek lisans dönem projelerinde yararlanabileceğimiz başlıca bilgi kaynakları aşağıda sıralanmaktadır. Bunlar:

 • Google Akademik
 • YÖK Tez Merkezi
 • Dergi Park
 • Üniversite web sayfaları
 • Üniversitelerin ya da enstitülerin süreli sayınlarına ait web siteleri
 • Kitaplar
 • Ansiklopediler
 • Basılı dergiler ve basılı süreli yayınlar
 • Uluslararası hakemli dergiler
 • Ulusal hakemli dergiler
 • Üniversitelerin kendi öğrencilerine ait tezlerini yayınladığı web sayfaları
 • Sivil toplum kuruluşlarının resmi web sayfaları
 • Ticari işletmelerin resmi web sayfaları
 • Bilim insanlarının resmi web sayfaları
 • Bildiri özetleri
 • Gazeteler
 • Sunumlar ve posterler
 • Filmler
 • Diziler
 • Müzik eserleri
 • Devlet arşivleri
 • Diğer arşiv belgeleri
 • TV haberleri ve dijital haberler

 

Kısaca ifade etmek gerekirse tez yazarken faydalanabileceğimiz kaynaklar yukarıdaki biçimde kategorize edilebilir. Bu liste artırılabilir olsa bile genel manada yukarıda ifade edilenler tez, proje gibi akademik içerikli çalışmalarda kullanılacak kaynakları kavramak adına yeterli olacaktır. Günümüzdeki dijitalleşmeden nasibini alan akademik çalışmalarda, ağırlıklı olarak dijital materyaller kullanılmaktadır. Birçoğunuz tahmin edeceği üzere bundan 15-20 yıl önce ağırlıklı olarak kitaplar, ansiklopediler vs. kullanılmaktaydı. Oysa günümüzde bu kaynakların kullanım oranı %10’u bile görmemektedir. Açıkçası ansiklopediden bilgi aramak, bulmak ve okumak pratik olmuyor ancak yüzlerce sayfalık dijital materyal içerisinde arama yapmak suretiyle nokta atışı bilgiye ulaşmak mümkün hale gelmiş durumdadır. Sonuç olarak tez yazarken faydalanabileceğimiz kaynaklar değişen dünya düzeni içerisinde bu olgulardan payına düşeni almıştır. Bilimsel bir araştırma yaptığınız düşünülürse doğrulanmamış bilgilere araştırmanızda yer vermemeniz gerekiyor. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 827

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular