Tez İçin Anket Hazırlama Yardımı Al

Akademik Yardım Alın

Tez İçin Anket Hazırlama

Yüksek lisans programları başta olmak üzere pek çok eğitim programında tez için anket hazırlama sürecine ulaştı kanısına varan öğrenciler süreçle alakalı yeterli düzeyde bilgi sahibi olmamaları nedeniyle çeşitli araştırmalara yönelmektedir. Akademik çalışmaların genellikle danışman üretim üyelerinin görüşlerine göre ilerlediği düşünüldüğünde süreçle alakalı ne yapacağınızla ilgili direkt olarak danışman hocanız etkilidir. Danışman hocalar bazen yüksek düzeyde donanımlı olmakla birlikte maalesef ki bazı danışmanların sınırlı düzeyde bilgi sahibi olduğu gözlemlenebilmektedir. Danışman değiştirmek için yeterli zamanınızın kalmadığını düşünürsek artık sizin yapmanız gereken danışman hocanızı iyi analiz etmek ve buna göre tam olarak ne istediğini öğrenmek olmalıdır.

Tez yazarken anket soruları nasıl hazırlanır?
İlk olarak danışman tez için anket hazırlama talep ediyor ise kendisine sizin ne şekilde karşılık vereceğiniz önemlidir. Daha doğrusu siz bu süreçle alakalı hazır bir ölçek kullanmanın doğru olduğunu bilmiyorsanız muhtemelen kendisine itiraz etmeyeceksiniz ve tezinizle alakalı anket uygulamak için soru hazırlama aşamasına geçeceksiniz. Hal böyle olunca da bizim hiç önermediğimiz öğrencinin kendisinin anket hazırlaması işlemlerine başlayacaksınız. Pek çok kez vurguladığımız üzere doktora düzeyi programlarda eğitim görmüyorsanız anket sorularını kendinizin hazırlamasını hiçbir durumda önermiyoruz.

Bir anket nasıl hazırlanır?
Bunun teknik olarak pek zorluğu bulunduğundan dolayı burada açıklamayacağız ancak sizin için son derece zor ve zahmetli olacağını en yalın ifade ile paylaşabiliriz. O halde sizin öğrenci olarak çeşitli araştırmalar yapmanız ve danışmana hocam literatürde var olan ve geçerliliği kabul edilmiş hazır ölçek kullanmamız daha yararlı olabilir şeklinde bilgi vermeniz gerekir. Böyle bir şey yaparsanız tez için anket hazırlama konusunda pek çok meşakkatli işleme maruz kalmayacak ve mümkün olan en kısa yoldan sonuca gitmeniz söz konusu olacaktır. Her şeye rağmen danışman sizden bunu yerine getirmenizi istiyorsa artık yapabileceğiniz bir şey olmadığından dolayı kendisinin hazırlanması istediği sorularla ilgili bilgi vermesini talep ediniz.

Anket soruları hangi programda hazırlanır?
Alacağınız notlar üzerinden meydana getireceğini sorularla alakalı literatürde öğrendiğiniz bilgilerle kıyaslamak suretiyle ne yapacağınıza karar veririz. Ayrıca anketin yanıtları ne olacak bu da diğer önemli konudur. Çünkü tez yazarken bildiğiniz üzere anketlerde sorular açık uçlu olmaz ve seçeneklerden en az birini işaretlemesi gerekir katılımcıların. Bu sebepledir ki yanıt alacağınız seçenekleri meydana getirmek en az soruların kendisi kadar önemlidir. Örnek vermek gerekirse likert tipi denilen yanıt sisteminde birden beşe kadar olan seçenekleri ortaya koyarsınız. Burada 1= hiç katılmıyorum, 3= kararsızım ve 5= tamamen katılıyorum gibi seçenekleri ifade eder. Böylece araştırmaya dahil olan katılımcılar da seçeneklerden birini işaretlemek suretiyle anket sorularına yanıt vermiş olacaktır. Konuyla alakalı bilimsel araştırma yöntemleri derslerini takip edebilir veya bizimle iletişim haline geçebilirsiniz.

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular