Tez Hazırlarken İzlenecek Siteler

2023 yılında olduğumuz düşünülürse artık bilgiye erişme noktasında zorluklardan bahsetmek mümkün değildir. Diğer alanlarda olduğu gibi tez hazırlarken izlenecek siteler araştıran kimseler için bu kolaylıklar önemli katkı sağlayacaktır. Aslında her birey için mutlaka bu kaynaklardan yararlanmak gerekir demek doğru değildir ancak gereksinim duyan öğrenciler için de tez yazım aşamasında önemli katkı sundukları yadsınamaz gerçektir. O halde ortalama bir öğrenci için bahsedecek olursak aşağıdaki planlama etrafında ana kaynaklara erişmeniz mümkün görünmektedir. Listenin uzun olmaması adına son derece sade biçimde sunulacak bu çalışmanın tez hazırlama aşamasında olan kimseler için yararlı olacağını umuyoruz. Dileyen kişiler farklı alternatifleri de elbette değerlendirebilir.

 

İçindekiler

Tez Hazırlarken İzlenecek Siteler…………………………………………………………………. 1

  1. Tez Hazırlama Aşamaları……………………………………………………………………. 2

1.1. Tez Yazmak İçin Ön Hazırlıklar…………………………………………………….. 2

1.2. Tez Danışmanının İkna Edilmesi……………………………………………………. 2

1.3. Literatür ve Yöntem Kısımlarını Hazırlamak…………………………………… 3

  1. Tez Hazırlama Aşamasında İzlenmesi Faydalı Olacak Siteler………………. 3

2.1. Kaynak Taraması İçin Web Siteleri………………………………………………… 4

2.2. Tez Arşivi……………………………………………………………………………………. 4

2.3. Yabancı Kaynak Tarama Siteleri……………………………………………………. 4

2.4. Youtube.com Gibi Video Siteleri…………………………………………………… 5

 

 

1. Tez Hazırlama Aşamaları

Konunun öznelliği sebebiyle tez yazım süreci … aşamadan oluşur gibi yorumlarda bulunmak pek mümkün değildir. Yine de bize göre tez hazırlama aşamalarını ana hatları ile üç parçaya ayırmak mümkündür. Burada sırasıyla ilgili kısımlardan söz edeceğiz ve tez yazmak için ön hazırlıklardan başlamak üzere, tez danışmanının ikna edilmesi, literatür ve yöntem kısımlarını hazırlamak konularına kısa kısa değineceğiz. Tez hazırlarken izlenecek siteler konusuna ise son aşamada geçilecektir.

 

1.1. Tez Yazmak İçin Ön Hazırlıklar

Akademik çalışma meydana getirmeye çalışan bireyler ilk olarak tez yazmak için ön hazırlıklar adımlarını tespit etmek durumundadır. Genelde çok ciddiye alınmıyor olsa bile burada gelecekte yapacağınız tüm işlemlerin etkilenmesi durumu söz konusudur. Söz konusu durum yüksek lisans projesi hazırlama veyahut tez yazdırma aşamalarının hepsi için geçerlidir. Özellikle somut bilgilerin ortaya konulması bu aşamada pek mümkün olmadığından dolayı, çoğu öğrenci bu süreci gereksiz görmektedir. Ancak uygulama noktasında durum hiç düşünüldüğü gibi olmaz. Özellikle tez planı meydana getirmek ve araştırmanın yöntemine karar vermek bu süreç içerisinde gerçekleştirilmesi gereken en mühim adımlar arasında gösterilebilir. Toplanan bilgilerin tez öneri formunda sistemli hale getirilmesi gelecekte ulaşılmak istenen noktaya hareket için son derece faydalı olacaktır.

 

1.2. Tez Danışmanının İkna Edilmesi

Buraya kadar tez hazırlarken izlenecek siteler makalesini incelemeye devam ediyorsanız gerçekten bilgiye ihtiyaç duyuyorsunuz demektir. Tez danışmanının ikna edilmesi olarak betimlediğimiz bu aşama, incelemeye devam eden kimselerin üzerinde titizlikle durması gereken konulardan bir diğeridir. Çünkü siz dünyadaki en iyi, en nitelikli tez/dönem projesi çalışmasını meydana getirmiş olsanız dahi bu danışman öğretim üyesi tarafından onaylanmayabilir. O halde sizin meydana getirdiğiniz her bilimsel araştırma safhasını danışmana onaylatmak durumundasınız. Onayını alabilmek için de kendisini ikna etmek zorundasınız. Kısacası tez yazım işlemleri danışmanla koordine olmayı gerektirir. Özellikle unutmamanız gereken nokta, kendisinin hiyerarşinin en üst bölümünde yer alması nedeniyle ‘’güzellikle’’ ikna edilmesi gerekir.

 

1.3. Literatür ve Yöntem Kısımlarını Hazırlamak

Kabaca bahsettiğimiz tez yazım aşamalarının sonuncusu ise literatür ve yöntem kısımlarını hazırlamak olarak görülmektedir. Bu işlemler iş yükü bakımından çok fazla olmasına rağmen, yapılması gerekenler belli olduğundan dolayı öğrencileri çok zorlamaz. Süre olarak kesinlikle öncekilerden çok fazla sürer ancak belirsizliklerin minimum olduğu bu aşama, tez hazırlama sürecinin en zevkli aşamaları arasında kabul edilir. Yapılması gereken üniversite öğrencisi olarak bol bol okumak ve bu okunanları not almaktır. Sonrasında bir bakmışsınız tezinin ortaya çıkmaya başlamış bile.

 

2. Tez Hazırlama Aşamasında İzlenmesi Faydalı Olacak Siteler

Gelelim bu makalenin asıl inceleme konusuna: tez hazırlama aşamasında izlenmesi faydalı olacak siteler. İlk olarak şunu ifade edelim ki burada izlemekten kastımız takip etmek manasındadır. Yani maksimum fayda sağlayacağınız bilgi kaynakları desek yanılmış olmayız. Tez yazan yerler veya tezini kendisi hazırlayan öğrenciler için kabaca dört ana kısma ayırdığımız bu kaynaklar eminiz ki her birinize önemli düzeyde fayda sağlayacaktır.

 

2.1. Kaynak Taraması İçin Web Siteleri

Değişen dünya düzeni ile birlikte artık tez hazırlarken izlenen siteler bu durumdan nasibini almış durumdadır. Zannediyoruz bazı özel durumlar haricinde kaynak taraması için web siteleri ve arama motorları (Örneğin Google, Yahoo ve Yandex gibi) yeterli olacaktır. 2023 yılı içinde olduğumuza göre artık kütüphaneye gidip araştırma yapan kimselerin sayısı son derece düşük seviyelerde görünmektedir. Ülkemiz için konuşacak olursa Dergi Park, Google Akademik ve bizatihi arama motorlarının kendisi kaynakların büyük kısmına erişmek için mühim katkı sunmaktadır. Özellikle yüksek lisans projesi gibi çalışmalar için ulaşılacak kaynaklar yeter de artar bile!

 

2.2. Tez Arşivi

Arama motorları bazı tezlere erişimi mümkün kılıyor olsa bile, ülkemizdeki tezlerin düzenli olarak tarandığı merkez YÖK Tez Arşivi’dir. Burada yüksek lisans veya doktora düzeyindeki tüm tezlerin yayınlandığı bilinmektedir. Eğer erişim kısıtlaması istenmemiş ise tüm onaylanan tezlere buradan ulaşabilirsiniz. Bazı okullar kendi web sayfalarında lisans tezleri yayınlanıyor olsa bile yararlanılması çok tercih edilmediği için an itibariyle işlevsel görünmemektedir.

 

2.3. Yabancı Kaynak Tarama Siteleri

Ülkemizdeki süreli yayınların hemen hemen hepsi ücretsiz olarak yayınlanmaktadır. Ancak yabancı kaynak tarama siteleri aracılığı ile ulaştığınız pek çok yayın ise ücretlidir. Özellikle İngilizce gibi yabancı dillerde hazırlanan ve yayım yeri de yabancı ülkeler olan bazı makalelerin 50 $ – 100 $ gibi ücretlere satıldığı ilgili kimselerce görülmektedir. Üniversite kütüphaneleri ya da öğretim üyelerinin kütüphane üyeliklerine bazı durumlarda bunlar ücretsiz tanımlanabilmektedir. Aksi durumda ilgili araştırmacılar için ekonomik yöntem olmayacaktır.

 

2.4. Youtube.com Gibi Video Siteleri

Tez hazırlarken izlenecek siteler arasında son sırada youtube.com gibi video siteleri gelmektedir. Bu sitelerde bildiğiniz üzere aklımızın almayacağı kadar video bulunmaktadır. Özellikle nasıl kaynak gösterilir, format düzenlemesi nasıl yapılır, Microsoft Word nasıl kullanır gibi konularda videoların bulunması ilgili kimselerin kolaylıkla arzuladığı bilgiyi elde etmesine katkı sunmaktadır. Böylece nokta atışı bilgileri elde etmek mümkün hale gelmiştir.

Sonuçta tez hazırlama sürecinde olan bireylerin bu karmaşa içerisinde somut bilgiyi elde etmesi artık kolayca mümkündür diyebiliriz. Zaten çok özel bilimsel araştırmalar yapmıyorsanız kaynakların sınırlı olduğu spesifik konularda çalışmanızı önermiyoruz. Süreçle ilgili bilgi veya profesyonel destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kategori: TezDaily Views: 1Total Views: 149

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular