Tez Hazırlama Hakkında

Akademik Makale

Tez Hazırlama

Genel olarak yazı yazmayı veya not almayı seven bir millet değiliz. Buna ek olarak tez hazırlama gibi akademik yayın meydana getirme noktasında ise söz konusu sevgisizlik miktarı daha da üst seviyelerde gözlemlenir. Bunun tersinden bakıldığında ise üniversitelerde fakülte, yüksek lisans veya doktora seviyelerinden mezun olmak için akademik yayın meydana getirmek olmazsa olmazdır. Hatta son yıllarda yüksek lisans programlarından başlamak üzere daha üst seviyelerde meydana getirilecek tezin dışında süreli yayın veya bildiri gibi bir diğer ikinci araştırmanın yapılması gerektiği gerçeği karşımıza çıkmış durumdadır. Aslında hayatınızdaki pek çok noktada belirli olguları sevip sevmediğimizden ziyade çeşitli sorumluluklar sebebiyle yerine getirmemiz gerekiyor. Bahsi geçen akademik çalışmalar aynı önceki cümlede ifade edildiği gibi üniversiteden mezun olabilmek adına zorunludur. Daha doğru ifadeyle yasal gerekliliktir. Bu bilgilerden hareketle herhangi bir öğrencinin ben tez-proje yazmak istemiyorum demesi veya bunu reddetmesi söz konusu dahi değildir. O halde yapılması gereken belirli düzeyde emek oyun ortaya koymak suretiyle bu işlemin nasıl yapılacağını öğrenmek ve bir şekilde süreci tamamlamak olmalıdır. Tez hazırlama işleminin yerine getirileceğiyle ilgili tartışmalar çok önemli düzeyde görünmüyor olsa bile eminiz pek çok öğrencinin bu süreçle alakalı karşılaştığı önemli zorluklar bulunmaktadır. Burada anlatılmaya çalışılan tez yazım süreci ile alakalı karşılaşılan zorluklar öncelikle sistem ve danışman kaynaklı olabilir veyahut ikinci olarak ise bizzat öğrencinin kendisi kaynaklı olmaktadır. Sistemsel kaynaklı problemler belirli standardizasyonun sağlanamaması, danışmanların ilgisizliği veya yönlendirici olmamaları olarak gösterilebilir. Bu konuda değiştirebileceğimiz çok şey olmadığından dolayı ikinci konuya odaklanmak akademik araştırmaları en kısa yoldan tamamlamak için daha doğru yaklaşım olabilir. Elbette her olayın birbirinden bağımsız ve ayrı değerlendirilmesi gerekiyor olmakla birlikte öğrencilerin de süreçle alakalı bilgisizliği en sık karşılaşılan problemlerin başında gelmektedir. Özellikle kredili dersin olmaması ve tez nasıl yazılır sorusuna yanıt veren derslerin bulunmaması öğrencilerin karşılaştıkları önemli problemler arasında gösterilebilir. Bunun dışında yüksek lisans düzeyi veya daha üst seviyeye ulaşmış talebelerin akademik çalışmanın nasıl hazırlandığıyla alakalı bilgi sahibi olmaması yine kabul edilebilir durum olmaz. Devamında ise süreci doğru şekilde kullanmamak ve takvimi doğru biçimde ilerletmek karşılaştığımız bir diğer problemdir. Oysa üniversitelerde belirli izleme süreçlerinde zorunluluk olsa yani örnek vermek gerekirse iki ay sonra ilk kontrolü yaptırmak yasal olarak zorunluluk olsa muhtemeldir ki pek çok öğrenci buna uymak zorunda kalacaktır. Yukarıda anlatılan sizinle ilgili olmayan kısımları değerlendirmeniz veya değiştirmeniz mümkün olmadığından dolayı talebe olarak sizin yapmanız gereken kendinizle ilgili kıstasları değiştirmek veya doğru hale getirmek olmalıdır. Bu noktada yapmanızı önerdiğimiz ilk husus süreç başladığından itibaren danışmanla düzenli olarak görüşmek ve onun isteklerine karşılık verecek şekilde tezle/bitirme projesiyle alakalı ortalama ayda bir olacak biçimde düzenli periyotlarda ara kontroller için danışmanla görüşmek olmalıdır. Eğer bunu yaparsanız devamında işlerin hızlıca ilerlediğini ve tez hazırlama sürecinin kolaylıkla tamamlandığını gözlemleyebilirsiniz. Takıldığınız veya sormak istediğiniz bir husus olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 928

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular