Tez Editörüne Sor

Akademik Yardım Alın

Tez Editörü

Akademik çalışmalarda yeri olan taraflardan bir tanesi de tez editörü olarak görünmektedir. Dilimize doğrudan İngilizceden geçen ve düzenleyici anlamına gelen bu kelime, tez çalışmaları açısından ele alındığında ise yazım kuralları başta olmak üzere biçimsel düzenlemeleri yapan tarafı işaret etmektedir. Tez, proje ya da makale gibi akademik çalışmaların hazırlanmasında Word programı kullanılmakta ve yazılar bu programda yazılmaktadır. Yine çalışmaların biçimsel düzenlemeleri de bu program dahilinde yapılmaktadır. Kenar boşluğu, paragraf aralıkları, içindekiler tablosu oluşturma, yazı tipi ve biçimi gibi pek çok biçimsel düzenleme bu programda verilen komutlar aracılığıyla istenen hale getirilmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu da bu programı gayet iyi kullandıklarını düşünmektedir. Ancak gerçekte durum çok farklıdır, çünkü Word programının kapsamı oldukça geniştir ve bu programdaki bilgi düzeyi özellikle tez hazırlama aşamasında olan öğrenciler için çok sınırlıdır. Tamamen kendi ilgileri ve bilgileri ile bu programa dahil yeterlik sahibi olan öğrenciler haliyle derinleşen süreçler karşısında yetersiz kalabilmektedir. Proje, tez ya da makalelerin hazırlanması için esas alınan kılavuzlara göre düzenleme yapılmasına sıra geldiğinde yazı tipi, yazı boyutu, kenar boşluğu gibi nispeten kolay komutları uygulamaya geçiren öğrenciler oldukça zorlanmaktadır. Tam da bu noktada tez editörü ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Çünkü tez yazım kılavuzuna göre düzenleme yapılması üst düzey Word bilgisi gerektirmektedir. Öğrencilik hayatının büyük bir kısmında Word programını kullanan, ödevlerini ya da diğer çalışmalarını bu programda yazan öğrenciler için bu ihtiyacı kabullenmek kolay değildir. Ancak gerek doğrudan yaşadığımız deneyimler gerekse çevremizden gördüklerimiz ve duyduklarımız bu durumun kabullenilmesi gerektiğini göstermektedir. Danışman hocaların ötesinde enstitü görevlileri tarafından kontrol edilen biçimsel düzenlemeler, birçok öğrenci için çalışmanın son aşamasında sürpriz olarak ortaya çıkabilmektedir. Zaman baskısını da beraberinde getirme potansiyeli olan biçimsel düzenlemeler, program bilgisi yüksek olan kişiler tarafından hızlı bir biçimde yerine getirilmektedir. Siz de kılavuza göre biçimsel düzenleme talepleriniz için bize başvurabilirsiniz. Tez editörü konusundaki talep ve beklentilerinizi karşılayacak nitelikte ve yeterlikte bir ekibe sahibiz. Bunun yanında söz konusu alanda tecrübeliyiz. Mesai saatleri içinde bizlere telefon ya da e-posta yoluyla ulaşmanız halinde ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Kategori: TezDaily Views: 1Total Views: 1041

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular