Tez Danışmanlık Destek

Akademik Danışmanlık

Tez Danışmanlık Hizmeti

Akademik çalışmalar konusunda sizlere bilgi vermeye çalıştığımız pek çok yayında olduğu gibi bu yayınımızda tez danışmanlık hizmeti ihtiyacını ortaya çıkaran faktörlere değineceğiz. Ayrıca tarafların bu süreçte neler yapması gerektiği hakkında öneriler sunmaya gayret edeceğiz. Öncelikle kabul edilmelidir ki proje, tez ya da makale gibi akademik çalışmaların hazırlanması yoğun emek gerektiren zorlu süreçlerdir. Özgün bir çalışma ortaya koymak için kapsamlı araştırmalar yapılmalı ve bunlar anlaşılır biçimde yazıya dökülmelidir. Bu süreçte öğrenciler açısından zorlayıcı nitelikteki hususlardan birisi de standartların tam anlamıyla belirlenmemiş olmasıdır. Kişiden kişiye göre değişkenlik gösteren süreçler öğrencileri zorlamakta ve başarılı olmayı güçleştirmektedir. Danışmanların onay verdiği çalışmaların jüri tarafından onay görmemesi çok sık yaşanan bir örnektir ve öğrenciyi son derece kötü bir durumda bırakmaktadır. Aslına bakılırsa böyle bir sürecin yaşanması oldukça yersiz ve zıtlıklar barındıran bir yapıdadır. Jüriden beklenen danışman hocanın yönettiği çalışmaya dair öğrencinin ne kadar hakim olduğunu belirlemek, sorular sorarak çalışmanın özgün değerine dair farkındalığı ölçek gibi konulardır. Ancak çekişmeler ya da başka sebeplerle jüri üyelerinin çalışmayı kökten değiştirecek istek ve beklentileri ortaya çıkarken danışman hocalar çoğunlukla ‘bir dakika, bu çalışmanın bu haline ben onay vermiştim’ demekten uzak kalması gibi örnekler tez danışmanlık hizmeti ihtiyacını belirgin hale getirmektedir. Anlatırken dahi bu durumun pek çok tezatı bir arada içerdiği kolaylıkla anlaşılmaktadır. Benzer süreçlere dair standartlar oluşturulması, bu olumsuz örnekleri ortadan kaldıracaktır. Ancak bunun için de güçlü adımlar atıldığını söylemek mümkün değildir. Bir yandan akademik çalışma hazırlama konusunda yeterli eğitimi alamayan öğrenciler diğer yandan akademisyenler arasındaki çatışma ya da çekişmelerin gölgesinde kalmakta, her şekilde kendileri kaybetmektedir. Bu yayında akademisyenler taraflı örneklere daha fazla yer vermemiz, öğrencilerin her şeyi hakkıyla yaptığı düşüncesine sahip olduğumuz şeklinde algılanmasın, zira öğrenciler işlerini son ana bırakmak başta olmak üzere pek çok yanlışı birlikte yaparak süreci daha da zor hale getirmektedir. Bu örnekleri başka bir yayında ele alacağız. İstatistik analiz ve kılavuza göre düzenleme gibi tez danışmanlık hizmeti konularında bize ulaşmanız halinde taleplerinizle ilgili ayrıntılı görüşmeler yapılacaktır. Lütfen bizimle telefon ya da e-posta yoluyla iletişime geçiniz.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 1013

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular