Lisansüstü Tez Destek

Lisansüstü Tez Yardım

Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Yüksek lisans ya da doktora düzeyinde mezuniyet dönemine gelindiğinde yani tez yazımı söz konusu olduğunda lisansüstü tez danışmanlığı konusu gündeme gelmektedir. Eğitim hayatına devam etmek isteyen öğrencilerin yüksek lisans ya da doktora seviyesine devam etmesi bu yöndeki araştırmaları ortaya çıkarmaktadır. Yine akademik kariyer yapmak isteyen bireylerin tez yazma konusundaki araştırma girişimlerinin sayısı artış eğilimindedir. Son yıllarda ülkemizde uzaktan eğitimin de yaygınlaşmasına paralel olarak lisansüstü düzeyde eğitim almak isteyen kişilerin sayısı artmaktadır. Nasıl ki yirminci yüzyılın sonları ve yirmi birinci yüzyılın başlarında üniversite mezunu olmak sıradan hale gelmişse (burada nitelik olarak sıradanlaşmadan bahsetmiyoruz, mezun sayısının fazla olmasını kast ediyoruz) 2020’li yıllar itibariyle yüksek lisans eğitimi almak da aynı şekilde sıradan olmuştur. Dolayısıyla ayırt edici akademik seviye olarak doktora seviyesi kalmıştır diyebiliriz. Açıkçası biz bu durumu olağan karşılıyoruz ancak eğitimin niteliğinin korunması gerektiğini de vurgulamak isteriz. Gerek eğitim alan öğrenciler gerekse eğitim almayı düşünen bireyler lisansüstü tez danışmanlığı konusunu daha fazla gündeme getirmektedir. Böyle bir durumda insanların konuyla ilgili farkındalık düzeylerinin de artış göstermesi söz konusu olmaktadır. Akademik olarak kariyerlerini sürdürmek isteyen bireylerle lisansüstü eğitimi işlerini daha iyi bir konuma getirmek için çabalayan bireyleri farklı şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Yine de tez yazım süreçleri bakımından farklılık olması söz konusu değildir. Başarılı bir şekilde tez yazımının gerçekleşmesi için danışman, tez yazım kılavuzları ve internet üzerinden yapılan araştırmalar gibi seçenekler bulunmaktadır. Bu seçeneklerin her birisi tez yazım aşamasında olan öğrenciye göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin danışmanıyla kolaylıkla iletişim kurabilen ve bilgi alabilen bir öğrencinin internet üzerinden araştırma yapmasına çok fazla gerek kalmamaktadır. Ancak her öğrenci için bu şansın söz konusu olmadığını biliyoruz. İşte tam da bu noktada lisansüstü tez danışmanlığı ihtiyacı belirgin olmaktadır. İstatistik analiz ve biçimsel düzenleme (taz yazım kılavuzuna göre formatlama) çalışmalarına dair lisansüstü eğitim seviyesi ihtiyaçlarınızı karşılayacak uzmanlığa ve deneyime sahibiz. Mesai saatleri içinde bizimle iletişime geçerseniz konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 911

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular