İş Sağlığı ve Güvenliği Tezi Yazmak

Ülkemizde İSG kültürünün varlığından söz etmek bundan kısa süre öncelerde mümkün değildi. Şimdi ise iş sağlığı ve güvenliği tezi yazmak başta olmak üzere pek çok taraf konuya vakıf ve konuyu çalışma kültürüne yerleştirmeye çalışmaktadır. Oysa bundan yirmi yıl öncesine baktığınızda yasal yaptırımlar neredeyse yok gibiydi. Ülkemizde yalnızca kurumsal işletmeler konuyla ilgili faaliyetler gerçekleştiriyordu ki bunun için herhangi kanuni açıdan yaptırım yoktu. Yalnızca bu şirketler kendi kendilerine uygulama yapıyordu. Kısacası sonrasında çeşitli yasalar oluşturuldu, üniversitelerde İSG programları açıldı, yönetmelikler oluşturuldu ve iş güvenliği noktasında uygulamalar hayata geçirildi.

  •  İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümleri

Kanuni alt yapı oluşturulmaya başlandıktan sonra iş sağlığı ve güvenliği bölümleri daha yaygın olarak görülmeye başlanmıştır. Toplumsal olarak İSG kültürü benimsenmeye başlanmış ve yavaş yavaş her şirket konuyla ilgili faaliyetlerde bulunmaya başlamıştır. Konu hakkında bilirkişi gibi olacak ve kendilerine iş sağlığı ve güvenliği uzmanı denilecek olan beyaz yaka personel yetiştirilmeye başlandı. Üniversitelerde İSG bölümü yaygınlaştı. Bunlar A, B ve C olarak üç farklı sertifika ile kategorize edileceklerdi. C’den başlamak üzere her kademe yükseldikçe çeşitli sınavlar ve iş tecrübesi gerekiyordu. Kısacası İSG konusunda ülkemizdeki temeller yasal olarak son 15-20 yılda atılmıştır. Tam manası ile uygulandığını ifade etmek güç olmasına rağmen, geçmişle kıyasla ciddi manada ilerleme olduğu çıkarımında bulunabiliriz.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sınavları

Yukarıda bahsedilen kategorilerden ilk önce C sınıfı uzman olabiliyorsunuz. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlık sınavları merkezi otorite tarafından yapılmakta ve söz konusu sınavda başarılı olan kimseler sertifikalarını almaktadırlar. Ayrıca üniversitelerde yüksek lisans yaparsanız İSG B sınavına başvuru için direkt olarak kabul ediliyorsunuz. Oysa yüksek lisans eğitimi almazsanız yıllarca C sınıfı ile hizmet vermeniz gerekiyor.

  • Kısa Sürede İş Sağlığı ve Güvenliği Tezi Yazmak

Toparlayacak olursak kısa sürede iş sağlığı ve güvenliği tezi yazmak adına yapılması gerekenlerden ilki danışmanla konu ve araştırma yöntemi hakkında mutabık olmaktan geçmektedir. Özellikle de B sınıfı sınavına girmek istiyor ve işlemleri hızlı şekilde sonlandırmak suretiyle hızlıca B ve sonrasında A kategorisine yükselmek istiyorsanız, söz konusu işlemlere hemen başlamanız önerilmektedir. Danışman size onay verdiği takdirde tez yazım işlemlerini başlatmanız ve devamında sık sık ara kontrole gitmek suretiyle işlemleri tamamlamanız icap eder. Böylece İSG tez yazım sürecini tamamlayacak ve kariyerinizde bir basamağı daha geride bırakmış olacaksınız. Kapsamlı bilgi almak isterseniz bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular