Özel Üniversite Tez Yardım Danışmanlık

Girne Amerikan Üniversitesi Tez Danışmanlık

Yavru vatan olarak tabir ettiğimiz Kıbrıs’ta pek çok üniversite yer almaktadır. Girne Amerikan Üniversitesi tez danışmanlık irdelemesi yapan kimselerin burada eğitim gören ve gelişmiş yükseköğretim olanakları ile adada eğitimlerine devam etmekte olan talebeler olduğunu ifade edebiliriz. Bildiğiniz üzere adada pek çok üniversite bulunmaktadır. Kıbrıs’ta dünyanın birçok ülkesinden öğrenciler eğitim görmektedir. Bu talebin giderek artacağı ve eğitim olanaklarının adada git gide kolaylaşacağı düşünülmektedir. Ayrıca çoğu kimsenin tahmin edeceği üzere Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerimiz Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlıdır. Yani aynı Türkiye’de bulunan üniversiteler gibi kurallara ve yasalara tabii eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler. Bu makalede genel manada Kıbrıs üniversiteleri içerisinde Girne Amerikan Üniversitesi’nden bahsedilecektir. Ayrıca yalnızca Girne Amerikan’da değil, herhangi bir üniversite hakkında akademik destek almak isteyen kimselere yönelik olarak küçük notlarımız da inceleme içerisinde bulunacaktır.

1. Kuzey Kıbrıs’taki Üniversiteler Hakkında

Son yıllarda ülkemizde olduğu gibi KKTC Kıbrıs Tez Danışmanlık & Kuzey Kıbrıs’taki Üniversiteler hakkında gelişim söz konusudur. Yani yavru vatan Kıbrıs, pek çok yeni üniversitenin açılmasına şahitlik etmiştir. Şuan irili ufaklı 20 civarında üniversitenin faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Onbinlerce öğrencinin bu okullarda eğitim gördüğü ve bir o kadarının da geçmişte mezun olduğu ve şimdi ülkemizde veya dünyanın çoğu ülkesinde mesleklerini icra etmekte olduklarını görüyoruz. Bildiğiniz üzere Kuzey Kıbrıs olarak pek çok ambargoyla karşı karşıya kalındığından dolayı ülkenin gelir kaynakları kısıtlıdır. Bu sebepledir ki üniversitelerin yüzbinlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor olması nedeniyle mühim gelir kapısı oldukları görülebilmektedir. Şimdi Girne Amerikan Üniversitesi tez danışmanlık konularını irdelemeden önce biraz eğitimden söz etmek gerekiyor.

2. Girne Amerikan Üniversitesinde Eğitim

Kuzey Kıbrıs’ta kurulan ilk üniversitesi olması münasebetiyle Girne Amerikan Üniversitesinde eğitim üst düzeyde yürütülmektedir. Neredeyse 40 yıla yaklaşan geçmişi ile ülkenin en köklü üniversitelerinden birisidir ve hemen hemen 20.000 civarı öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu sebepledir ki ülkenin en mühim yüksek öğretim kurumlarından birisi olduğu çıkarımında bulunabiliriz. Kampüs ve yerleşke açısından öğrenciler adına çok fazla imkanı bulunması alternatifler arasında inceleme konumuz olan üniversitenin ön plana çıkmasına sebep olmaktadır. Kısacası burada uluslararası düzeyde yükseköğretim verilmektedir ve onbinlerce öğrenci mevzubahis üniversiteyi tercih etmektedir. Burada eğitim hayatınıza devam ediyor ve Girne Amerikan Üniversitesi tez danışmanlık noktasında profesyonel hizmet almak istiyorsanız gereksinim duyduğunuz destekle ilgili bizimle iletişime geçiniz. Eğer uzmanlık alanımıza giren bir konu ise karşılıklı şartlarda mutabık olduğumuz takdirde elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz.

3. Girne Amerikan Yüksek Lisans Tezleri

Başta meslek yüksek okulu ve fakülteler olmak üzere burada yüksek lisans olanakları da son derece geniştir. Bu sebeple Girne Amerikan yüksek lisans tezleri yazan öğrencilerin dersleri sıkı takip ettikleri takdirde çok fazla zorlanmaları söz konusu değildir. Çünkü iyi bir eğitimden geçtiklerinden dolayı, eğer sıkı biçimde dersler takip edildi ise devamında danışman öğretim üyesinin yönlendirmeleri neticesinde mümkün olan en kestirme yoldan sonuca ulaşmaları mümkündür. O halde siz de bu üniversitede eğitim görüyor ve Girne Amerikan Üniversitesi tez danışmanlık desteği almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Özellikle SPSS veri analizi gibi teknik bilgi içeren kısımlarla alakalı ortalama bir öğrencinin işlem yapması mümkün olmayan konularda tez destek hizmeti alabilirsiniz. Sayısal veri içeren anket ya da tüm diğer verilerinizi sistemli bulgular haline getirmek ve bunları tablolar oluşturmak suretiyle yorumlamak işlemleri neticesinde anket veri analizi tamamlanmış olacaktır.

4. Tez Yazarken Girne Amerikan Kuralları

Aslında her üniversitede ve hatta Girne Amerikan Üniversitesi tez danışmanlık çalışması yapan kimselerde bile tez yazarken Girne Amerikan kuralları konusunu uygulanması beklenir. Çünkü birincil olarak temel akademik kriterler söz konusudur. Bahsi geçen kurallar dünyanın her yerinde aynıdır ve istisnasız herkes bu kurallara uymak durumundadır. Devamında ise ikincil kurallar gelir ve her üniversitede ve hatta bazen enstitülerde değişkenlik gösterebilir. Söz konusu örneklemde eğitim gören öğrencileri bağlayan bu kurallara, uyulmadığı takdirde sorun yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Genellikle birincil kurallarla kıyaslandığında biçimsel düzen ve işleyişle alakalı kıstaslardır. Çünkü intihal gibi telafisi olmayan birincil sorunları ortadan kaldırdıysanız artık kendi enstitünüzün işleyişine göre çalışmalarınızı yürütmeniz beklenmektedir. Kısacası her iki kurallara uymak sizin verimli çalışmanız adına son derece yararlıdır. Örnek vermek gerekirse tez önerisi aşamasında hazırlanacak dosyanın formatı bulunur. Bunu enstitü sayfasından indirmek suretiyle uygun boşlukları doldurmanız beklenir (lisans programları için fakülte web sayfasından). Eğer ki siz buna uymadan kendi başınıza göre kuralları değiştirmeye çalışırsanız sorun yaşarsınız. Girne Amerikan Üniversitesinin yüksek lisans formaları için bu linkten ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz: (https://www.gau.edu.tr/enstituler/formlar.html) Benzer durum yüksek lisans dönem projesi ya da yüksek lisans tezi yazarken başınıza gelebilir. Eğer bu akademik çalıştaylardan bazılarını yerine getirmek durumunda iseniz yapmanız gereken üniversitenin web sayfasından tez ya da proje yazım kılavuzunu temin etmek olmalıdır. Temin edeceğiniz bu kılavuzda kenar boşluklarından tutunuz, yazım düzeni ve kaynak gösterme biçimi gibi (örneği APA, Chicago ya da Dipnot) tüm detaylar yer almaktadır. Her bir öğrenci gibi sizler de tez/yüksek lisans projesi yazarken söz konusu yazım kılavuzlarına bağlı olmak durumundasınız. Aksi takdirde biçimsel problemler nedeniyle düzenleme alırsınız ve çalışmanızın kabul edilmesi için fazladan emek sarf edersiniz. Anlatılan biçimde durumlarla karşılaşmamak adına henüz yüksek lisans tezi yazım aşamasına geldiğinde hemen yazım kuralları dosyasını temin ediniz ve burada yazan kurallara uygun biçimde ilerlemeye devam ediniz.

5. Girne Amerikan Üniversitesi Tez Danışmanlık Hizmetleri

Toparlayacak olursak Girne Amerikan Üniversitesi tez danışmanlık hizmetleri açısından gereksinim duyulduğu anda sizlere profesyonel yardımda bulunabiliriz. Başta SPSS veri analizi olmak üzere, literatür taraması, yabancı kaynak araştırılması, literatür tablosu meydana getirilmesi, mülakat soruları hazırlanması ve yazım kılavuzuna göre format düzenlemesi (tez dizgi) gibi pek çok işlemle ilgili faaliyetimiz bulunmaktadır. Eğer ki sizler de süreçle alakalı çeşitli nedenlerle profesyonel destek almak istiyorsanız bizimle iletişime geçmeniz durumunda gerekli incelemeleri yapıp size yardımcı olup olamayacağımız bilgisini iletiyoruz. Karşılıklı şartlarda mutabık olursak birlikte ortak plan belirliyor ve buna göre ilerlemeye başlıyoruz. Karar verecek mercii olarak öğrencilere naçizane önerimiz kapsamlı bir araştırma yapmaları ve ulaşılan tez bilgilerine göre işlemleri yönlendirmeleridir. Kısacası titiz ön araştırma yapınız ve buna göre tez hazırlama noktasında profesyonel hizmet alım sürecini başlatınız. Eğer ki titiz ön araştırma yapmadan yüksek lisans projesi ya da tezi yazmaya başlarsanız emeğinizin bir kısmını boşuna harcayabilirsiniz. Çünkü bu noktada tez nasıl hazırlanır sorusuna yanıt verebilmeniz ve söz konusu işlemlerin nasıl yapılacağını anlamanız gerekiyor. Eğer anlamazsanız yapılan işlemlerle ilgili tez kontrol söz konusu olmayacaktır. Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ya da burada anlatılanlarla ilgili soru sormak isterseniz çalışma saatlerimiz içerisinde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Detaylı bilgi için bizi arayabilir veya bize eposta gönderebilirsiniz.

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular