Doğuş Üniversitesi Tez Yardım

Akademik Yardım Alın

Doğuş Üniversitesi Tezleri Hazırlama Hakkında

İstanbul’daki Doğuş Üniversitesi tezleri hazırlama diğer vakıf üniversiteleri veya devlet üniversitelerinden herhangi biçimde farklılık içermez. Bu yükseköğretim kurumunda eğitim gören öğrenciler, ülkemizdeki tüm okullarda olduğu gibi mezun olmadan hemen önce programın niteliğine göre önlisans yönlendirilmiş çalışma, lisans bitirme tezi, yüksek lisans dönem projesi, yüksek lisans tezi ya da doktora tezi hazırlamak durumundadır. Bahsedilen akademik nitelikteki çalışmalar, eğitim seviyesine göre zorluk içermekle birlikte temel manada hepsinin hazırlanış biçimi aynıdır. Açıkçası burada pozitif ayrımcılık yapılması gerekirse doktora düzeyi programları ayrı tutmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Ancak doktora düzeyini hariç tutarsak geriye kalan akademik seviyeler birbirlerinden kesin kati çizgilerle ayrılmaz. Bu Doğuş Üniversitesi tezleri hazırlama aşamasında da aynı olacaktır. Ancak uygulama noktasına gelindiğinde danışman öğretim üyeleri yüksek lisans tezi ya da bitirme projesini dahi aynı kefeye koymamakta, projelerin niteliksiz olduğunu ifade etmektedirler. Bu düşünceye kesinlikle katılmadığımızı özellikle belirtmek isteriz. Elbette tezli programla tezsiz program birbiriyle tam olarak eşit olarak görülemez ancak bu kıstas tezleri daha üstün, projeleri daha niteliksiz yapmaz. Karşılaşılan söz konusu durum yalnızca eğitim programının meydana getirilmesini istediği akademik çalışmayın detayı ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. Hatta daha geniş perspektiften bakacak olursak; sizlerden herhangi derste istenen birkaç sayfalık ödev dahil akademik olarak kurallar aynı şekilde geçerlidir. Öğrencilerden beklenen bilimsel ilkeler ışığında akademik kuralları doğru şekilde uygulamak ve bunun paralelinde talep edilen her neyse onun uygun şekilde meydana getirmesidir. Kısacası öğrenci olarak sizin yapmanız gereken Doğuş Üniversitesi tezleri hazırlama aşamasına geldiğinizde doğru şekilde referans göstermek ve özgün tez yazmak konusunda bilgiler elde etmek olmalıdır. Eğer siz bu bilgileri öğrenmezseniz veya öğrenip de doğru şekilde uygulamasınız meydana getireceğiniz çalışmanın niteliği ne olursa olsun başarıya ulaşma söz konusu dahi olmayacaktır. Akademik çalışmalar yoğun bilimsel uğraş gerektirdiğinden dolayı bir cümle dahi referans aldığınızda lütfen kaynak göstermeyi unutmayınız. Her şeyden önce aşamasında referans göstermek ücretli bir şey değildir ve son derece basittir. O halde bu kadar insan neden intihale düşüyor anlamak gerçekten zor. Bize göre öğrencilerin yeterli düzeyde bilinçli olmaması ve onlara tez yazım- dönem projesi hazırlama süreciyle alakalı bilgilerin doğru verilmemesi mevcut durumun ortaya çıkmasında temel etkendir. Tez nasıl hazırlanır konusuyla alakalı merak ettiğiniz bilgileri web sayfamızdaki forum aracılığıyla elde edebilirsiniz. Burada gerekiyorsa soru sormak suretiyle insanlardan bilgi talep edebilir veya tersi durumda, tez yazım süreciyle ilgili kendi bilgilerinizi başka kimselerin yararlanması adına paylaşabilirsiniz. Süreçte alakalı ilk bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular