Tez Yazdırma Platformu

Çokça tez destek hizmeti veren kurum bulunduğundan dolayı bunların farklı isimlerle tanımlandığı görülüyor. Tez yazdırma platformu da bunlardan birisi olmakla birlikte aslında burada kast edilen tez merkezi veya bunların web sayfalarıdır. Böylelikle gereksinim duyan talebelerin çeşitli süreçlerle ilgili tez/proje hakkında destek almaları ve/veya bunların bazı adımlarını veya tamamını başkalarına delege etmeleri mümkün hale gelmektedir. Eğer ki sizlerin böyle anlatıldığı biçimde tez hazırlamanın çeşitli adımlarıyla alakalı talepleri söz konusu olursa bizimle ya da bizim gibi faaliyet gösteren kurumlarla iletişime geçmek suretiyle danışmanlık talebinde bulunabilirsiniz. Ancak bununla ilgili başvuru yapmadan önce olması gerektiği gibi hangi adımlarla alakalı tez destek faaliyetinden yararlanacağınızı, nereleri kendinizin yapacağını belirleyiniz.

yök tez tarama

1-) Üniversiteler ve Tez/Proje Süreci

Eğitim hayatında seviye arttıkça zorluğun da aynı paralelde ilerlemesi olağandır. Normal karşılanması gereken bu adımla alakalı öğrencilerin üniversiteler ve tez/proje süreci hususunda bilgiye sahip olmadıkları genel olarak gözlemlenmektedir. Çünkü bir kısım talebe grubu tez hazırlamayı çok ciddiye alırken diğer kısım ise hiçbir biçimde ilgilenmemektedir. Ancak yüksek lisans programından mezun olabilmek adına tezli programlarda bitirme tezi yazım, tezsiz yüksek lisans programlarında ise dönem projesi yazmak icap eder. Kısacası herkesin kendi eğitim aldığı bölüme göre yerine getirmesi icap eden türlü nitelikte akademik bilimsel araştırması söz konusudur. Üniversitelerdeki tez ya da dönem projesi yazım sürecine ulaşmak için ilk olarak tüm derslerden başarı ile geçer not almak icap eder. Eğer derslerle boğuşuyor ve alttan ders bırakıyorsanız tez hazırlama aşamasına geçmeniz olası değildir.

2-) Tez Yazma Dönemi

Derslerin başarıyla geçilmesi akabinde artık tüm öğrenciler için istisnasız biçimde tez yazma dönemi başlamıştır. Bu dönem lisans programlarında tek yarıyıl, yüksek lisans programlarında ise dört yarıyıl olarak belirlenmiştir. Yasalara göre bu süreler maksimum süreyi ifade ettiğinden dolayı bitirme tezi hazırlama işlemlerini en çok bu zaman zarfı içerisinde teslim etmek icap eder. Ancak tezsiz yüksek lisans programlarında meydana getirilmesi gereken yüksek lisans dönem projesi için verilen süre en çok iki yarıyıldır. Bu bölümlerde de diğer akademik düzeylerde olduğu gibi aynı kurallar geçelidir. Öğrenciler genel alışkanlık itibari ile süreyi verimli kullanmaz ve işlemleri sürekli ertelemek suretiyle en son anlara bırakır. Oysa bu önemli hatadır ve işler tersine gittiğinde tüm zaman tükenmiş olacağı için üniversite ile ilişik kesme durumu ortaya çıkabilir. Siz siz olunuz tez ya da dönem projesini ilk andan yazmaya başlayın ve erkenden teslim etmenin çaresine bakınız. En kötü senaryoda, gerekiyorsa bazı anlarda tez yazdırma platformu aracılığı ile kısmi olarak işlemler hususunda profesyonel destek alırsınız.

3-) Tez Ne Zaman Yazılmaz?

Çok kez vurguladığımız gibi üst başlıkta ifade edilen dönem açıldığı anda ilan edilen listede varsanız süreci başlatınız. Bu bilgiden hareketle tez ne zaman yazılmaz derseniz son anlara bırakarak yazılmaz. Sürekli erteleme ile son birkaç haftada tez yazılmasını önermiyoruz. Pratikte fiili manada bu mümkün olsa bile sizin danışmana karşı bunu nasıl inandıracağınız önemli problem teşkil eder. Çünkü düz mantıklı şöyle düşünmek gerekiyor, 6-7 aydır hiçbir şey yapmamış bir üniversite öğrencisi ne oldu da 3 haftada bu tez hazırlama sürecini tamamladı? Siz böyle bir akademik çalıştaya onay verip ilgili kimseyi mezun eder miydiniz? Kim bilir belki de tez yazdırma platformu aracılığı ile süreç ilerledi. Diğer taraftan akademik takvim bir üniversitedeki en mühim bilgilerden birisidir. Çünkü tez/proje yazım aşamasına geldiğinizde ne yapılması gerektiğini buradan öğreneceksiniz ve söz konusu tarihlere her öğrenci gibi siz de uymak zorundasınız. Her üniversitenin kendisine göre takvimi işler ve tek elden aynı tarihler söz konusu olmaz. Tez hazırlama işlemlerini yerine getiren talebe olarak bunları siz takip edeceksiniz. Örnek üzerinden bilgi verecek olursak İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik takvimine buradan ulaşabilirsiniz: https://oidb.gelisim.edu.tr/tr/idari-akademik-takvim Bu linkten ulaşacağınız bilgilerde olduğu gibi pek çok işlemin ne zaman başladığı ve tez teslim süreçleri dahil olmak üzere tüm aşamalar için en geç tarihlerin paylaşıldığı anlatılmaktadır. Lütfen eğitim görmeye devam ettiğiniz üniversitenin internet sitesini ziyaret ediniz. Burası bilgilendirme amacı çerçevesinde sizlerle paylaşılmıştır. Sizler işlemlerin ne zaman yapılmayacağını anlarsanız geriye kalan zaman diliminde kolaylıkla dönem projesi ya da tezi meydana getirirsiniz.

4-) Tez Yazmak İçin Yapılması Gerekenler

Akademik takvimi de takip ettiğinize göre artık tez yazmak için yapılması gerekenlerden söz etmek gerekir. Her üniversiteye ve hatta enstitüye göre değişen kurallardan burada bahsetmeyeceğiz. Çünkü onlarla alakalı zaten enstitü, danışman ve sistemsel bilgiler size iletilecektir. Burada odaklanmayı düşündüğümüz tez hazırlama detayları genel manada herkesin yapması gereken işlemlerdir. Örneğin tez öneri formu ya da yüksek lisans dönem projesi öneri formu meydana getirmek herkesin uygulamak durumunda olduğu adımlardan birisidir. Tezinde/projesinde anket ya da bunun gibi insan/hayvan üzerinde deneysel çalışma, bilimsel araştırma veya çeşitli incelemeler yapacak olan kimselerin mutlak suretle etik kurul başvuru formu doldurması ve bu prosedürler için izin alması icap eder. Ayrıca söz konusu araştırma hastane, eğitim kurumu gibi yerlerde uygulanacaksa onların bağlı olduğu kurumlardan da ayrıca etik kurul izni alınması icap eder (örneğin valilikten). Tüm bunları yapıyorsanız geriye kalan bilimsel araştırmanız içerisinde kullandığınız kaynakların referansını yazmanız yeterlidir. Bu zaten tez, ödev ya da makale yazmak veya dönem projesi gibi akademik çalışmaların temel prensibidir.

5-) Çabuk Tez Yazdırma Platformu

Tüm bu anlatılanlardan hareketle çabuk tez yazdırma platformuna ulaşmak gerekir. Eğer size hızlı biçimde yanıt verebilecek ve taleplerinizi karşılayabilecek kurumlara ulaşabilirseniz tez hazırlama işlemlerini hızlıca tamamlamanız mümkündür. Ancak son anlara tez hazırlama işlemini bırakırsanız bu sizin için çözüm getirmeyen durum olabilir. Eğer ki metodoloji kısmından başkalarına delege etmeyi düşündüğünüz noktalar varsa buna işlemlerin hemen başında karar vermeniz gerekiyor. Son anlarda panik hali ile yüksek lisans projesi yazım merkezi bulmak sizin için hüsranla sonuçlanabilir. Kısacası bu makalede anlatılanları dikkate alırsanız kolayca tez ya da dönem projesi yazım işlemlerini tamamlamanız mümkün olacaktır. Elbette belirli düzeyde emek ortaya koymak kaydı ile. Ancak bu her daim mümkün olmaz ve çeşitli nedenlerle profesyonel hizmet almak isterseniz mesai saatlerimiz içerisinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kategori: TezDaily Views: 1Total Views: 328

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular