Sosyal Bilimler Tez Danışmanlığı Alın

Bildiğiniz üzere bilimsel çalışmalar genel manada iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar fen bilimleri ve sosyal bilimlerdir. Binlerce yıl önce ana hatlarıyla bu iki temel bölüme ayrılmış bilim dalları günümüzde binlerce alt bilim dallarına ayrılmış durumdadır. Sosyal bilimler tez danışmanlığı başlıklı makalemizin giriş kısmında öncelikle fen bilimlerinin çok daha erken yıllarda gelişimini tamamladığını ifade edebiliriz. Daha doğru ifade ile binlerce yıl fen bilimleri tek başına akademi dünyasının ilgi alanını meydana getirmekteydi. Ancak geride kalan 100-150 yıllık süreçte sosyal bilimler disiplinlerinin ayrı bir bilim alanı olarak keşfedilmesi neticesinde ciddi manada gelişim gösterdiğini ifade edebiliriz. Özellikle insan odaklı disiplinler sosyal bilimlerin temel dayanağını meydana getirmektedir. En basit ifadeyle insan kaynağı bundan 100 yıl önce hiçbir şekilde önemli görünmüyordu ve herhangi bir insanın herhangi bir işi yerine getirebileceği inancı hakimdi. Oysa günümüzde insan kaynakları bilim dalının konuya nasıl yaklaştığını anlatmaya bile gerek olmadığını düşünüyoruz. Tüm dünyada bu gelişmeler yaşanırken sosyal bilimler disiplinlerine gösterilen ilgi elbette sosyal bilimler tez danışmanlığı konusunda da karşımıza çıkmaktadır. 2024 yılında bulunduğumuz düşünülürse 100 binlerce öğrenci sosyal bilimler disiplinlerinde eğitim görmektedir. Bahsedilen gelişim daha da ileriye gidecek gibi görünmekte ve insanoğlunun sonsuz bilim dünyasında hızını almadan öğrenmeye ve dolayısıyla da eğitim hayatına devam edeceği öngörüsünde bulunulmaktadır.

 

İçindekiler

Sosyal Bilimler Tez Danışmanlığı………………………………………………………………….. 1

İçindekiler……………………………………………………………………………………………………. 2

  1. Sosyal Bilimler Disiplinleri Hakkında……………………………………………………… 2
  2. Tez Danışmanlığı Almak……………………………………………………………………….. 3
  3. Sosyal Bilimler Tez Danışmanlık Konuları………………………………………………. 3
  4. Sosyal Bilimler Tezi Hazırlamak Zor Mu?………………………………………………. 4
  5. Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırmalar………………………………………………….. 4
  6. Sosyal Bilimler Tezi Hazırlama……………………………………………………………… 5

1. Sosyal Bilimler Disiplinleri Hakkında

Genel manada giriş kısmında ifade ettiğimiz gibi sosyal bilimler disiplinleri hakkında söylenebilecek en önemli nokta fen bilimlerine kıyasla son derece yeni bir bilim dalı olarak ifade edilebileceği gerçeğidir. Elbette burada kast edilen en fazla 150 yıllık yenilikten gibi görünmektedir. Pek çok insan bu kadar uzun bir sürenin yeni olup olmayacağını tartışmakla birlikte sonuçta binlerce yıldır hayatımızda olan fen bilimlerine kıyasla yeni olduğunu ifade etmek yanlış bir yaklaşım olmayacaktır. Özellikle insan odaklı bilim dallarında görülen gelişmeler neticesinde marka, insan kaynakları, stratejik yönetim, yönetim ve organizasyon, pazarlama ve işletme yönetimi ile alakalı tüm konular hayatınızda daha fazla yer edinmeye başlamıştır. Anlatılanlar neticesinde 100 binlerce ve hatta milyonlarca öğrencinin bu bölümlerde eğitim gördüğü ve konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşandığı görülmektedir. Şimdi asıl inceleme konumuz bilimsel araştırmalarla ilgili sosyal bilimler konuları hakkında kısaca bilgi vermek olacaktır. Aşağıda farklı başlıklar halinde bu konuları kısa kısa da değineceğiz.

 

2. Tez Danışmanlığı Almak

Bildiğiniz üzere lisans veya yüksek lisans programlarında öncelikle dersleri tamamlamak icap eder. Derslerin tamamlanması neticesinde ise tez danışmanlığı almak ve söz konusu eğitim görülen programlardan mezun olmak için kısa bir bilimsel araştırma yapmak icap eder. Tez veya bitirme projesi gibi isimlerle adlandırılan bu bilimsel çalışmanın konusuyla alakalı herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Ancak bugüne dek gözlemlendiği üzere çok büyük oranda eğitim görülen bölümle alakalı konular üzerinde çalışma yapıldığı anlaşılmaktadır. Eğer sizler de derslerinizi tamamlamanız neticesinde mezun olmadan önce bahsigeçen bilimsel araştırmayı meydana getirmek istiyorsanız ve bununla alakalı üniversitedeki danışman hocanız sizinle yeterince ilgilenmiyorsa profesyonel destek alabilirsiniz. Tez danışmanlığı almak bir zorunluluk olmamakla birlikte sıkıştığınız alanlarda destek alabilmek adına pek çok öğrenci için faydalı olabilmektedir.

3. Sosyal Bilimler Tez Danışmanlık Konuları

İnceleme konumuz olması münasebetiyle sosyal bilimler tez danışmanlık konuları hakkında birkaç cümle etmeden olmayacaktır. Aslında burada ifade edemeyeceğimiz uzunlukta ve farklı alternatiflerde konular belirlenebilir. Ancak ağırlıklı olarak bakıldığında işletme yönetimi disiplini belki de sosyal bilimlerin çok büyük kısmını meydana getirmektedir. Bunun devamında ise muhasebeyle ilgili konular, sosyoloji, felsefe, insan kaynakları, pazarlama ile alakalı tüm konular, stratejik yönetimle alakalı tüm bölümler, ekonomi ile ilgili konuların neredeyse tamamı ve marka gibi konuların her birisi sosyal bilimler tez danışmanlık konuları arasında gösterilebilir. Yine de makalenin sınırları sebebiyle burada elbette sosyal bilimler disiplinlerini tek tek sıralayacak değiliz. Bununla alakalı çok geniş bir perspektif söz konusu olduğundan dolayı farklı yayınlarda kısmi olarak bahsetmek daha mantıklı bir yaklaşım olacaktır.

 

4. Sosyal Bilimler Tezi Hazırlamak Zor Mu?

Peki buraya kadar anlatılanları anladık ancak devamında sosyal bilimler tezi hazırlamak zor mu diye merak ettiğinizi görüyor gibiyiz. Açıkçası herhangi bir programdaki disiplinde ya da hangi anabilim dalına bağlı olursa olsun önemi yoktur, tez yazmak kolay veya zor gibi bir yaklaşım çok doğru olmayacaktır. Burada bize göre ne zor ne de kolay olan bilimsel araştırmalar için söylenebilecek en önemli şey kesin olarak ciddi bir emek gerektirdiği gerçeğidir. Bu cümleden kesinlikle her insan yapamaz gibi mana ortaya çıkarılamaz. Ancak çok kolaylıkla herkesin yerine getirebileceği bir işlemdir demek yine aynı biçimde doğru yaklaşım olmayacaktır. Kısacası sosyal bilimler disiplinleri veya fen bilimleri disiplinleri olması önemli değildir. Burada mühim olan özgün ve orijinal bilimsel araştırma ortaya koymak ve ilgili evren-örneklem içerisinde meydana getirilecek hipotezlerin kabul veya ret edilmesi neticesinde çalışmayı sonuçlandırmaktır. Anlatılan sebepledir ki profesyonel hizmet almak isteyen veya konuyla alakalı sadece araştırma yapan insanlara önerimiz şudur ki ortaya belirli düzeyde emek koymanız ve bunun neticesinde sonuca odaklanmanız gerekmektedir. Aksi taktirde isterse danışman çok tanıdığınız birisi olsun sonuca kısa yoldan gitmeniz söz konusu dahi olamaz. Bu sebepledir ki dürüst biçimde ortaya emek koymak ve buna paralel biçimde sonuca gitmek için çalışmanız yapabileceğiniz en doğru strateji olacaktır.

5. Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırmalar

Sosyal bilimler tez danışmanlığı konusunda ilerlemeye devam ederken artık son başlıklara geldiğimizi görüyorsunuz. Sosyal bilimlerde bilimsel araştırmalar aslında temel manada fen bilimlerinden çok farklı değildir. Bizim her daim vurguladığımız üzere bilimsel araştırma bilimsel araştırmadır. Bu sebepledir ki birkaç sayfalık ödev olsun ya da yüzlerce sayfalık doktora tezi bizim konuya yaklaşımımız hep aynı şekilde olacaktır. Bir öğrenci olarak sizin ilk yapmanız gereken öncelikle bilimsel araştırmaları ciddiye almak ve buna göre emek ortaya koymaktır. Eğer çalışmanızı ciddiye almazsanız başkasının ciddiye alması söz konusu olmayacağından dolayı başta danışman öğretim üyesi olmak üzere, sonuca gidecek yolda ilerleyeceğiz herkes size inanmayacaktır. Takdir edersiniz ki ortada bir inanç yoksa tez yazım sürecinde ne kadar ciddi emek ortaya koyarsanız koyun sonuca gitmeniz pek mümkün olmaz. O halde sizin bir öğrenci olarak yapmanız gereken sosyal bilimler tez danışmanlığı almak aşamasında dürüst biçimde gayret göstermeniz ve buna bağlı olarak danışmanla sık sık görüşmeler yapmak suretiyle adım adım sonucu ilerlemeniz olacaktır. Görüşmeler neticesinde danışmanla mutabık olacağınız herhangi bir alan üzerinde ilerleyebilirsiniz. Sosyal bilimler alanlarında son yıllarda sıklıkla istatistik veri analizi ve SPSS veri analizi yapıldığı için biz de yöntem (metodoloji) kısmında bu uygulamaları yapmanızı öneriyoruz. Tez nasıl hazırlanır konusuyla alakalı merak ettikleriniz varsa bunun için diğer bilgilendirme yayınlarımızı inceleyebilirsiniz.

 

6. Sosyal Bilimler Tezi Hazırlama

En nihayetinde söz konusu programlardan mezun olmak istiyorsanız sosyal bilimler tezi hazırlama konusunda çalışmanızı meydana getirmenizi icap eder. İlk yapmanız gereken size danışman atandıktan sonra kendisiyle görüşmek ve karşılıklı olarak anlaşacağınız bir konu üzerinde çalışmaya başlamak olacaktır. Ancak danışmanla konu belirleme aşamasında dikkat etmeniz gereken en önemli husus yöntem kısmı ile alakalı durumu tespit etmek olacaktır. Daha doğru ifadeyle araştırmanın yönteminin ne şekilde olacağı konusunda danışman hocamızla sürecin en başında durumu tespit edip net biçimde yol haritasını ortaya koymalısınız. Aksi taktirde ileride yöntem kısmı ile alakalı problemler çıkacak ve çalışmanızın hiçbir manası kalmayacaktır. Sıklıkla SPSS veri analizi talep edildiği için siz de herhangi bir sayısal veri ya da anket uygulaması ile tez anket analizi tercih edebilirsiniz. Tez yazım sürecinde dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli şey kendi uzmanlık alanınız olduğu konuyla alakalı çalışmaya başlamak olmalıdır. İdealist davranmak adına henüz çok yeni ve/veya sınırlı literatür bulunan konular üzerinde süreci başlatmak hiç önerdiğiniz bir durum değildir. Detaylarla ilgili bilgi almak veya başvuru yapmak için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Kategori: TezDaily Views: 1Total Views: 112

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular