Yönetim ve Organizasyon Tez Yazımı Yardımı Alın

İşletme yönetimi dışında ikinci sıklıkta tercih edilen bölüm olduğunu ifade etsek abartıyor olmayız. Bu sonuçla yönetim ve organizasyon tez yazımı yapan öğrencilerin çokluğu normal olarak sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Çünkü günümüzde işletmeler içerisinde ve dışarısında inanılmaz fazla kişi veya kurumla iletişim halindedir. Aynı şekilde faaliyetleri gerçekleştirmek adına çok fazla yönetsel süreç söz konusudur. İşte bunların doğru şekilde ve zamanında koordine edilmesini sağlamak düşünülenden daha zor olmaktadır. Anlatılan problemleri ortadan kaldırmak ve nitelikli iş gücü oluşturmak adına meydana getirilen bu yüksek lisans programları sıklıkla tercih edilmektedir. Geçmiş dönemlerde işletme yönetimi (MBA) programlarının altında sadece ders olarak görülen bu konuya gösterilen ehemmiyet artmıştır.

1-) Yüksek Lisans Yönetim ve Organizasyon Programları

Üst başlıkta sıralanan sebepler ve bunun dışında organizasyonların giderek daha karmaşık hale gelmesi yüksek lisans yönetim ve organizasyon programları açısından talebin neden arttığını gösterir niteliktedir. Özellikle günümüzdeki gidişhat işletmelerin büyük ölçekli olarak gelişmeleri ve küçük işletmelerin yok olmaya doğru gidişleri söz konusudur. Bu durumda ise yüksek hacimli şirketlerin yönetilmesi öyle kolayca olmamaktadır. Bunun için nitelikli personel gerektiğinden dolayı işletmelerin kendileri de söz konusu alanda İK yetiştirmek istemektedir.

2-) Tezsiz Yönetim ve Organizasyon

Nitelikli iş gücü meydana getirmek adına tezsiz yönetim ve organizasyon programlarının yanında tezli olanlar da açılmıştır. Her geçen gün yaygınlaşan ve daha çok üniversitede öğrenci kabul etmekte olan programlarda nitelik bakımından eğitim gelişmektedir. Ayrıca bazı büyük ölçekli işletmeler üniversitelerle anlaşmak suretiyle kendi belirledikleri mekanlarda personellerini eğitmektedirler. Böylece kurumsal yaklaşım ve gelişim düşüncesinin varlığından bahsedilebilir. Bu kimseler eğer tezsiz programda iseler yüksek lisans dönem projesi hazırlamak suretiyle mezun olabilmektedirler (elbette derslerin tamamlanması sonrasında).

3-) Hemen Yönetim ve Organizasyon Tezi Hazırlama

Zaman kıstası, terfi alma telaşı gibi çeşitli nedenlerle talebelerin hemen yönetim ve organizasyon tezi hazırlama aşamasına geçmek istedikleri gözlemlenmektedir. Ancak bunun için yasal olarak uygunluk kontrol edilmelidir. Söz gelimi dersler başarılı olarak tamamlanmadıysa enstitüden konu seçimi ve danışman ataması yapılmaz. Tabii ki danışmanla anlaşırsanız gayri resmî olarak işlemlere başlayabilir ve dönem projesi ya da tez hazırlama işlemlerini kolaylayabilirsiniz. Böylelikle zamanı etkin kullanmış olur ve olası problem durumunda okuldan atılma vs. gibi durumlarla karşı karşıya kalmamış olursunuz. Detaylı bilgi almak ve hizmetlerimizle alakalı başvuru için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular