Üniversite Sosyal Bölümleri Tez Danışmanlığı

Faaliyet alanlarımız bize sorulduğunda üniversite sosyal bölümleri tez danışmanlığı olarak bilgi aktarmaktayız. Genel manada durum böyle olmasına rağmen bazı sayısal disiplinlerle alakalı faaliyetlerimizin bulunduğunu özellikle açıklamak gerekiyor. Kısacası burada aslında şöyle bir durum var ki, bölüm olarak yüksek düzeyde sınırlama yapmanın doğru olmadığı gerçeğidir. Çünkü bazı konular çıkar ve söz konusu tezin aslında birden çok bölümü ilgilendirdiği durum olabilir. O halde konuyla ilgili hizmet alanlarımız hususunda bilgi almak ya da sizin çalışmanızla ilgili talep oluşturmak istiyorsanız sadece bölüm değil, bölümle birlikte konu, araştırma yöntemi ve diğer tüm bilgileri bizimle paylaşınız. Bu şekilde yüksek lisans dönem projeleri veya tezleriyle ilgili en doğru inceleme yapılmış olacaktır.

1. Sosyal Bölümlerde Tez

Çoğu kimsenin bildiği üzere sosyal bölümlerde tez yazmak artık eskisi gibi kolayca olmamaktadır. Günümüzde SPSS veya bunun türevleri olan programlar sayesinde önemli ilerleme kat eden bu disiplin, pek çok bilim insanının üst düzeyde bilimsel araştırma ortaya çıkarmasına etki etmiştir. Aslında fen bilimleri ile kıyaslandığında son derece yeni olması, gelişiminin henüz başlarında olması ilginin yoğunlaşmasına katkı sunmuştur. Bu sebepledir ki içinde bulunduğumuz 2022 yılı düşünüldüğünde, geride kalan 50 yıla kıyasla çok daha geniş insan kitlesinin sosyal bilimler disiplinleriyle ilgilendiği görülmektedir. Bu durumda akademik camia için aynı gelişmeler geçerlidir ve pek çok makale, tez veya proje ortaya konulmuştur.

2. Sayısal Bölümlerde Tez

Sosyal bilimlere göre sayısal bölümlerde tez veya dönem projesi çalışmaları çok daha eski zamanlarda dahi hep popülerdi. Çünkü eski dönemlerde bilim denildiği anda akla sadece fen bilimleri gelirdi. Oysa yakın dönemde bu kırılmış gibi görünüyor ve artık çoklu disiplinler söz konusudur. İşte bu gelişmeler doğrultusunda biz sayısal disiplinlerde sınırlı dahi olsa faaliyet gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz.

3. Sözel Tez Danışmanlığı

En nihayetinde sözel-sayısal olması önemli olmaksızın pek çok disiplinde çalışma yürütüyoruz. Sözel tez danışmanlığı noktasında uzmanlığımız daha geniş portföyde olsa bile siz bilgi almak için bize yaptığınız araştırmanın temel bilgilerini iletiniz. İlk olarak yüksek lisans tezinizle ya da projenizle alakalı bölüm, konu, teslim tarihi, araştırma yöntemi ve diğer notları bize iletiniz. Yapılacak inceleme neticesinde size yardımcı olup olamayacağımız bilgini paylaşacağız. Tüm bunlara rağmen ağırlıklı olarak üniversite sosyal bölümleri tez danışmanlığı noktasında çalışmalarımızın yoğunlaştığını ifade etsek abartmış olmayacağımızı belirtmek isteriz.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 309

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular