Ücretli Tez Danışmanlığı

Bu yayın ile merak ettiğiniz bazı konularda bildiklerimizi ortaya koyacak ve ücretli tez danışmanlığı hakkında merak edilenleri yanıtlamaya çalışacağız. Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki meydana getirilmesi gereken tez veya dönem projesi ile alakalı planınızın olması gerekir. Hiçbir planı olmayan öğrenciye hizmet vermemiz mümkün olmakla birlikte bu durumda yapacaklarımıza razı olmak durumundasınız. Elbette profesyonel hizmet veren bir kurum olarak sizi yönlendireceğiz ancak sizin de çalışma sahibi olarak bazı hususlarda temel bilgilere hakim olmanız önemlidir. Unutmayın meydana getirilecek bilimsel araştırma size özel olacağından dolayı konuyla alakalı ana çerçeveyi bize işaret etmek durumundasınız. Özellikle de üniversitedeki danışman öğretim üyesi ile yapacağınız görüşmelerde kendisinin yönlendirmesi etkili olacağından dolayı bir şekilde danışmanı ikna edecek fikirleri ortaya koymanız icap etmektedir. Burada size destek oluyor olsak dahi sizin anında reaksiyon gösterecek şekilde çeşitli detaylara hakim olmanız son derece önemlidir. Şimdi ücretli tez danışmanlığı hakkında bazı detayları farklı başlıklar halinde ortaya koyalım.

İçindekiler

Ücretli Tez Danışmanlığı………………………………………………………………………………. 1

İçindekiler……………………………………………………………………………………………………. 1

 1. Faaliyet Konuları…………………………………………………………………………………… 2
 2. Referans Sistemleri………………………………………………………………………………. 4

II.I. APA Formatı……………………………………………………………………………….. 4

II.II. Dipnot (Klasik yöntem veya sayfa altı yöntemi)……………………………… 4

II.III. İçindekiler Örnek……………………………………………………………………….. 4

III. Tez Danışmanlığı Nasıl Yapılır?…………………………………………………………… 6

 1. Ücretle Tez Danışmanlığı Almak Mantıklı Mı?………………………………………. 6
 2. Tez Danışmanlığı Yapan Yerler…………………………………………………………….. 7
 3. Profesyonel Tez Danışmanı Seçimi……………………………………………………….. 7

VII. Ücretli Tez Danışmanlığı Firması Seçerken Bunlara Dikkat……………………. 8

VIII. Acil Tez Danışmanı Bul……………………………………………………………………. 9

Sonuç…………………………………………………………………………………………………………. 10

Notlar……………………………………………………………………………………………………. 10

 

Ücretli Tez Danışmanlığı alın

I. Faaliyet Konuları

Pek çok alanda faaliyet gösteriyor olmamıza rağmen ağırlığın sosyal bilimler disiplinlerinde olduğunu ifade edebiliriz. Temel manada hizmet verdiğimiz alanları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. Yine de kesin yanıt alabilmek için lütfen sizden istenen bilgileri eksiksiz olarak bize iletip kesin yanıtımızı talep ediniz. Faaliyet alanlarımız aşağıda şu şekilde sıralanmıştır.

 • Yönetim ve Organizasyonla ilgili tüm konular (İnsan kaynakları yönetimi, Stratejik Yönetim, Kariyer Yönetimi, Benchmarking vs. tamamı)
 • Pazarlama ile ilgili tüm konular
 • Liderlik ile ilgili tüm konular
 • Girişimcilik ile ilgili tüm konular
 • Marka ile ilgili tüm konular
 • İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) ile ilgili tüm konular
 • Mobbing
 • Kriz yönetimi, Risk yönetimi vs.
 • Eğitim Yönetimi ile ilgili tüm konular
 • Örgütsel davranış ile ilgili tüm konular (iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı vs. tamamı)
 • Sağlık turizmi konuları
 • Psikoloji ile ilgili tüm konular
 • Klinik Psikoloji ile ilgili tüm konular
 • Diplomasi, kamu diplomasisi, şehir diplomasisi vs. konular
 • Endüstri 4.0-bilgi toplumu vs. konular
 • Tüketici davranışı ile ilgili tüm konular
 • İç-dış politika ile ilgili tüm konular
 • Sakin şehirler-şehir pazarlaması gibi güncel konular
 • Kadına yönelik şiddet-toplumsal cinsiyet ile ilgili tüm konular
 • Lojistik-tedarik zinciri yönetimi ile ilgili tüm konular
 • Spor yönetimi ile ilgili tüm konular
 • Maliye ile ilgili hemen hemen tüm konular (Eğer analiz varsa veri bize iletilebilmeli)
 • Bankacılık ve Katılım bankacılığı
 • Sürdürülebilir kalkınma
 • Sağlık hizmetleri ile ilgili tüm konular
 • Mimarlık, iç mimarlık (Mimari çizim gerektirmeyen işler)
 • İstatistik veri analizi (SPSS programı ile anket veya herhangi bir sayısal veri içeren)
 • Sadece yakın tarih. (Eski çağ tarihi vs. yapılmıyor)
 • Sanat ile ilgili konular
 • Hemşirelik ile ilgili tüm konular
 • Muhasebe ile ilgili konular (hesaplama gerektirmeyen işler)
 • Sosyal medya ile ilgili tüm konular
 • Sektörel değerlendirme konuları (havayolu sektörü, hizmet sektörü gibi).
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Rehberlik
 • Rekreasyon ve Beden Eğitimi Bölümleri
 • MBA (Master of Business Administration – İşletme Yönetimi) Bölümü ile alakalı her şey.

 

II. Referans Sistemleri

Günümüzde pek çok referans yöntemi olsa bile yaygın olarak 2 temel kaynak gösterme biçimi kullanılmaktadır. Bunlar APA (Çağdaş Yöntem) ve Dipnot (Klasik Yöntem) olarak isimlendirilir.

II.I. APA Formatı

Metin içerisinde yazar soyadı, yayım yılı ve sayfa numarası belirtilir. Kaynakçada ise tüm yayın bilgileri ortaya konulur.

II.II. Dipnot (Klasik yöntem veya sayfa altı yöntemi)

Bu yöntemde metin içinde ilgili kısımda üslü sayı ile sıra sayı numarası eklenir ve tüm kaynak bilgileri sayfa altına dipnot vermek suretiyle tam haliyle yazılır. Yine benzer şekilde kaynakça kısmına aynı bilgiler eklenir.

 

II.III. İçindekiler Örnek

Örnek Tez Konu Başlığı: Örgütsel Bağlılığın İş Tatminine Etkisi: İstanbul Maltepe Örneği

Kabul ve Onay

Orijinallik Beyanı

Önsöz

Özet

Abstract

İçindekiler

 1. Giriş
 2. Kavramsal Çerçeve

2.1. Örgütsel Bağlılık

2.1.1. Örgütsel Bağlılığın Tanımı

2.1.2. Örgütsel Bağlılığın Tarihi Gelişimi

2.1.3. Örgütsel Bağlılığın Boyutları

2.1.4. Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler

2.1.5. Örgütsel Bağlık Kuramları

2.1.6. Örgütsel Bağlılığın Sonuçları ve Etkileri

2.2. İş Tatmini

2.2.1. İş Tatmininin Tanımı

2.2.2. İş Tatmininin Özellikleri

2.2.3. İş Tatminini Etkileyen Faktörler

2.2.4. İş Tatmininin Ölçülmesi

2.2.5. İş Tatmininin Sonuçları ve Etkileri

 1. Metodoloji

3.1. Araştırmanın Amacı

3.2. Araştırmanın Önemi

3.3. Araştırmanın Deseni

3.4. Araştırmanın Modeli

3.5. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

3.6. Araştırmanın Sınırlılıkları

3.7. Bulgular

 1. Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Kaynakça

Ekler

III. Tez Danışmanlığı Nasıl Yapılır?

Başlangıçta birlikte tez danışmanlığı nasıl yapılır sorusuna birlikte yanıt arayalım. İlk olarak yaptığımız işlemin size zaman kazandırmak olduğunu ifade edebiliriz. Yani biz profesyonel olarak bu işlemleri yaptığımızdan dolayı örnek vermek gerekirse on birim saatte yapılacak işi birkaç birim saatte yapabilmekteyiz. Günümüz dünyasında hepimizin kısıtlı zamanı bulunduğundan dolayı, ücretli tez danışmanlığı yapılır denildiğinde öncelikli olarak tüketici taraflı sizlerin ne istediği belirleyici olmaktadır. Örnek vermek gerekirse istatistik veri analizi mi talep ediyorsunuz yoksa yabancı dilden çeviri mi? İşte tam olarak burada ifade edildiği gibi sizin talepleriniz hizmet koşullarının temel belirleyicisi olacaktır. İhtiyacınız olan işlemlerle alakalı bize bilgi verdiğinizde size gerekli yönlendirme yapılacağından dolayı öncelikli olarak sizi ve talep ettiğiniz çalışmayı tanımak isteriz. Birincil manada bölüm ve konu önemli olmakla birlikte devamında ise araştırma yöntemi son derece etkili bir aşama olduğundan dolayı temel belirleyici olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. Sizden istenen bilgileri ilettiğiniz taktirde gerekli yönlendirmeler tarafımızdan sağlanacaktır. Böylece tez danışmanlığı süreci ile alakalı talebinize istinaden bir yol haritası ortaya konulur.

 

IV. Ücretle Tez Danışmanlığı Almak Mantıklı Mı?

Öğrenciler tarafından genellikle merak edilen konulardan bir diğeri ücretli danışmanı almak mantıklı mı sorusudur. Bu kişiye göre değişkenlik göstermekle birlikte yukarıda ifade edildiği gibi genel manada zaman kazandırdığından dolayı mantıklıdır. Özellikle de araştırmanın yöntemi kısmında istatistik veri analizi talep ediliyorsa bunu öğrencilerin %99’un yapması mümkün değildir. Bırakınız öğrencileri, üniversitedeki hocanız dahi istatistik analiz programını bilmiyor olabilir. Oysa sosyal bilimlerde disiplinlerinde son zamanlarda ağırlıklı olarak sayısal verileri işleyen programlarda analizler talep edildiğinden dolayı bu yöntem sizin tezinizi başarıyla savunmanızda son derece etkili olacaktır. Bilimsel manada bizim anlattığımız gibi düşünülüyor olacak ki genellikle sosyal bilimlerde disiplinlerinde anket veri analizi talep edilmektedir. Uygulayacağınız anket çalışması ile topladığı veriler sistemli bulgular haline SPSS gibi programlarla getirilebilmektedir.

 

V. Tez Danışmanlığı Yapan Yerler

Çoğu insanın hayatında ilk defa duyduğu tez danışmanlığı yapan yerler temel manada pek çok hizmeti yerine getirebilmektedir. Örnek vermek gerekirse istatistik veri analizi bunlardan ilkidir. Bunun yanında tez yazım sürecini tamamen kendiniz yapmış olsanız dahi bildiğiniz üzere enstitü yazım kılavuzuna göre format düzenlemesi talep edilmektedir. Microsoft Word programını son derece verimli kullanamıyorsanız açıkçası bu işlemleri yerine getirmeniz zayıf bir seçenektir. Özellikle de bazı okullar cetvelle ölçüm yaptığından dolayı bu komik durumu ortadan kaldırmak için üst düzey Word bilgisi gerekmektedir. Hal böyle olunca tez format düzenleme olarak ifade ettiğimiz biçimsel düzenleme işlemleriyle alakalı destek alabilirsiniz. Bunun yanında danışmanlığı yapan yerler yabancı kaynak taraması gibi konularla alakalı faaliyetlerde bulunmaktadır. İngilizce bilmeyen bir öğrencinin yabancı dildeki kaynakları kullanması talep edildiğinde yapacağı tek şey profesyonel destek almak olacaktır.

 

VI. Profesyonel Tez Danışmanı Seçimi

Hizmet almaya karar verdiniz ancak profesyonel tez danışman seçimi işlemini nasıl yapacaksınız. Gözlemlediğimiz üzere insanların çoğu ücret odaklı tercihte bulunmakla birlikte bu kesinlikle doğru değildir. Kesin olan şu ki fiyat önemlidir ancak tek başına bir değerlendirme kriteri olmamalıdır. Bilimsel araştırmalar sadece ücrete göre karar verilecek profesyonel hizmet türü değildir. Hepimiz bir tüketici olduğumuzdan dolayı fiyat önemli olmakla birlikte, orijinal çalışmalar ortaya konulması, doğrulabilir kullanılması en az ücret kadar önemlidir. Ayrıca iş bitiminde kullandığımız kaynakları sizlerle paylaşıyoruz. Tek başına bu kriter dahi profesyonel tez danışmanını seçme sürecinde doğrudan etkili bir kriter olarak gözlemlenebilir. Bu veya benzeri talepleriniz olmalı ki hizmet koşullarını değerlendirebilmeniz mümkün olsun. Ayrıca zamanlama ve iletişim problemleri yaşamamak adına ortak bir çalışma takvimi belirlemeniz ve buna uygun şekilde ilerleme yapabileceğiniz kişi veya kurumlarla çalışmanızı önerilmektedir.

VII. Ücretli Tez Danışmanlığı Firması Seçerken Bunlara Dikkat

Pek çok insan hayatında ilk defa böyle bir işlem talep ettiğinden dolayı ücretli tez danışmanlığı firması seçerken bunlara dikkat konusunda yeterli bilgi sahibi değildir. Bize göre ilk olarak dikkat edilmesi gereken iletişim kurma kolaylığıdır. İstediğiniz anda bilgi talep etmeniz mümkün olmadığı durumlarda problemlerin sonu gelmeyecektir. Bu konuda mesai saatlerimiz içerisinde olmak koşuluyla istediğiniz her an bize ulaşabileceğinizi taahhüt ediyoruz. Bunun yanında her ne kadar sektörle alakalı faaliyet gösterenler çok olsa bile gerçek manada profesyonel hizmet sunan kurumların son derece sınırlı düzeyde olduğunu ifade etmek isteriz. Özellikle bazı kimselerin akademik çalışma hazırlama konusunda bilgi sahibi olmadığını görebiliyoruz. Ancak bunlar da bizimle rekabet halinde ve inanılmaz düşük bütçelerle hizmet vermektedirler. Oysa problem çıktığında nelerle karşılaşabileceğinizi hakkında en ufak fikriniz olmayacağından dolayı doğru kuruma ulaşmak sizin için son derece önemlidir. Diğer taraftan odaklanılması gereken en önemli hususlardan birisi de zamanında gönderim olacaktır. Bize göre zamanında gönderilmeye çalışmanın hiçbir manası olmayacaktır. Hal böyle olunca da teslim zamanı yaklaştığından dolayı sorununuzu artık maddi konularla çözmemeniz mümkün olmaz. Bu sebepledir ki bizim önerimiz her daim yeterli vakit bulunduğunda erkenden yola koyulmak ve alacağınız profesyonel hizmeti buna göre netleştirmek olmalıdır.

 

 

VIII. Acil Tez Danışmanı Bul

Öğrencilerin genellikle acil tez danışmanı bul şeklinde araştırmalar içerisinde bulunduğunu gözlemliyoruz. Bunun nedeni başlangıçta bir şekilde halledebileceğini düşünüp sonrasında ise teslim zamanı yaklaşmış olacak ki artık bu işlemi yerine getireceğine olan inancın kaybolmasıdır. Bunun neticesinde ise aceleyle karar verilmekte ve genellikle yanlış tercihlerde bulunmaktadır. Bizim önerimiz sürecin başından itibaren yeterli vakit olduğunda tez danışmanı bulmanızdır. Eğer böyle yaparsanız olası problem durumunda müdahale etme şansınız olacaktır. Ayrıca birlikte çalışma takvimi oluşturmak ve buna göre belirli aralıklarda yapılan ilerlemenin sizinle paylaşılmasını sağlamak son derece önemlidir. Mutlaka size mantıklı ya da mantıksız çeşitli eleştiriler getirilecek ve bu eleştiriler neticesinde revizyonları uygulamanız talep edilecektir. Akademik çalışmalar tam olarak bu şekilde yapılmaktadır. Elbette araştırma yaparken dikkat etmeniz gereken bazı kriterler bulunmaktadır. Öncelikle sizden bazı bilgiler talep edilmeli ve bu bilgilerin doğrultusunda meydana getirilecek çalışma ile ilgili size bir yol haritası olması gerekir. Bize gelen başvurularda sizden birkaç dakikada iletebileceğiniz çeşitli bilgiler istenmektedir. Bu istenen bilgiler neticesinde eğer size yardımcı olmamız mümkünse önerdiğiniz planlamayı sizinle paylaşıyoruz. Eğer siz bu planlamayı onaylıyorsanız talep ettiğiniz taktirde süreci başlatıyoruz. İlk aşamada gönderilecekler ve yapılacak işlemleri onaylamanızla birlikte süreci başlatıyor ve en geç istenen tarihte sizlerle paylaşıyoruz. Kesinlikle zamanında gönderime dikkat ediyoruz. Herhangi bir yüksek lisans programında zamanında teslim edilmeyen çalışmaların hiçbir faydası olmayacağından dolayı zamanında gönderimi aşırı dikkat ediyoruz.

 

 

Sonuç

Tüm anlatılanlardan hareketle ücretli tez danışmanlığı taleplerine uzman olduğumuz alanlarda karşılık vermeye gayret gösteriyoruz. Yapacağımız işlemler neticesinde maksimum verimliliği sağlamak adına gerekli önlemleri alıyoruz. Bunun için sizi her adımda bilgilendiriyor ve yapılan işlemlerle alakalı bilgileri aktarıyoruz. Ayrıca bir sonraki adımda yapılacaklarla ilgili kısa bilgiler veriyor ve görüşme neticesinde aldığınız geri bildirimleri bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. Mümkün olduğu taktirde tüm taleplerinizi yerine getiriyoruz. Tez hazırlama süreci ile alakalı eğer yerine getiremediğimiz bir husus varsa mutlaka size gerekli açıklamayı yapıyor ve nedeniyle birlikte geri bildirimde bulunuyoruz. Devamında ise olası problem durumunda iletişime geçiyor ve birlikte ne yapacağımıza karar veriyoruz. Sonuç olarak pek çok belirsizlik içeren akademik çalışmalarla alakalı sunduğumuz hizmetler neticesinde maksimum faydaya almanız bizim temel hedefimizdir. Bu faydayı sağlayabilmek için sizin de bize destek olmanız ve meydana getirilen çalışmaya hakim olmanız son derece önemlidir. Detaylarla ilgili bilgi almak ve başvuru yapmak için bizimle arzu ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden etkileşime geçebilirsiniz. Ekip arkadaşlarımız size memnuniyetle yardımcı olacaklardır.

 

Notlar

Doğru değerlendirme yapılabilmesi için çalışmanızla ilgili tüm detayları bize iletmeniz faydalı olacaktır. Bu sebeple halihazırda var olan tüm bilgi ve belgeleri bize iletmeniz son derece faydalı olacaktır.

Kategori: TezDaily Views: 1Total Views: 69

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular