Tüketici Davranışları Hakkında Dönem Projesi

Dünyada tüketim inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Hal böyle olunca artık bilimsel literatürün konuya olan ilgisi artmıştır. Tüketici davranışları hakkında dönem projesi ya da tezler başta olmak üzere pek çok bilimsel araştırma yapılmaktadır. Bir bakıma bu tür incelemeler bilim dünyasına katkı sunarken, tersinden bakıldığında ise nasıl daha fazla tüketim sağlanır düşüncesiyle markalar bu verileri kullanmaktadır. Kısacası elde edilen bulgular tüketimi azaltmak yerine ağırlıklı olarak artırmak için kullanılmaktadır. Burada sorulması gereken soru derslerin uygulandığı üniversite öğrencilerinde durum nedir? Açıkçası bu soruya her bireyin kendisi yanıt vermelidir diye düşünüyoruz. Şimdi aşağıda birkaç başlık halinde konuya açıklama getirelim.

1-) Tüketici Davranışları Dersleri

Genellikle ön lisans ve lisans programlarında tüketici davranışları dersleri giriş düzeyindedir. Ancak yüksek lisans ve doktora düzeyi programlarda ise daha ileri seviye olarak üniversitelerde zorunlu dersler arasında bulunmaktadır. Elbette ilgili eğitim programlarında ve enstitülerde.

2-) Yüksek Lisans Dönem Projelerinde Tüketim

Çoğu öğrenci bu dersleri ilgiyle takip etmektedir. O halde yüksek lisans dönem projelerinde tüketim çok daha fazla ilgi duyulan konular arasında yer alır. Açıkçası burada dünyanın önde gelen ülkeleri pek çok alanda olduğu gibi bilimsel literatürde de kesin olarak öndedirler. Söz gelimi bu gibi konular Amerika Birleşik Devletleri’nde onbeş belki de yirmi yıl önce işlenmekteydi. Anlatılan sebep bile tek başına dünya markalarının pek çoğunun bu ülkeden olmasını açıklamaktadır diye düşünüyoruz. Her neyse geçmiş zamanı konuşmaktan ziyade şimdiye odaklanmak gerekirse akademik camianın ülkemizde bu tür konularla ilgilenmesi olumlu değerlendirilebilecek konular arasındadır. Devamında ise ilgili tüm taraflar konuya vakıf olacak ve bu konuyla ilgili toplumsal olarak ilgilenim söz konusu olacaktır. O halde bizler tez ve dönem projelerinde konuyu işleyebildiğimiz kadar işlemeliyiz.

3-) Yüksek Lisans Projesi Hazırlama

Tezlerde ve projelerde tüketici davranışları konularıyla ilgilendiğimize göre artık yüksek lisans projesi hazırlama hususunda birkaç noktaya değinebiliriz. İlk olarak olması gereken akademik düzeyi ne olursa olsun hali hazırda yürütmekte olduğunuz ilgili çalışmayı ciddiye almanız gerekiyor. Bu sebepledir ki kaynakları eksiksiz gösteriniz. Referans göstermenin herhangi bir bedeli yoktur. Ayrıca danışman öğretim üyesi ile sık sık görüşünüz ve kendisinin taleplerini yerine getiriniz. Tez yazarken zaman yönetimi ve planlama konusuna dikkat ediniz. Yüksek lisans tezleri ve bitirme projesi hakkında kapsamlı bilgi almak isterseniz bize ulaşınız.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 353

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular