Tezde Giriş Aşaması

Tez Destek

Tezde Giriş Nasıl Yazılır

Yüksek lisans dönem projesi, makale ya da tezlerde her bölümle alakalı işlemlerin nasıl yerine getirileceği açıkça yazılma. Bunlardan bir diğeri tezde giriş nasıl yazılır sorusu olacaktır. Daha önceleri paylaştığımız bilgiler arasında özet ve İngilizce özetle alakalı son derece somut biçimde nelerin yazılması gerektiğini ve bu kısımların hangi bilgileri içermesi gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Ancak tezde giriş nasıl yazılır denildiğinde bu denli somut konuşmamız pek mümkün olmayacaktır. Bu durumun nedenini ise en yalın ifadeyle incelediğimiz pek çok üniversite yazım kılavuzunun birbiri ile çelişmesi sebebini gösterebiliriz. Genel manada bu hususta iki farklı kategori yer almaktadır. Tez yazım aşamasında bunlardan ilki giriş bölümünde çeşitli kaynaklar göstermeniz mümkündür. Ancak tersinden bakıldığında ise ikinci alternatifte pek çok üniversitenin giriş bölümünde kaynak kullanmasını reddettiği bilinmektedir.

Giriş kısmında ne yazılır?

Hal böyle olunca da sizin burada anlatılanları incelemeniz neticesinde kafanız karışırsa yapmanız gereken son derece basittir. Eğitim görmekte olduğunuz ve dolayısıyla da dönem projesi ya da tez yazmakta olduğunuz enstitünün proje yazım kılavuzunu elde etmek suretiyle burada yer alan giriş bölümü ile alakalı bilgileri inceleyiniz. Bizim söylediklerimizle orada yazanlar çelişirse siz öğrenci olarak mutlaka üniversitenin yazım kılavuzunu dikkate alınız. Peki iki farklı alternatif var ve biz hangisini kullanıyoruz derseniz de akademik çalışmalardan makale, tez ya da dönem projesi hazırlama aşamasında bizim önerdiğimiz sistem giriş bölümünde kaynak kullanılmaz. Ayrıca tüm bunlardan hareketle dikkate değer diğer bilgi ise tezde giriş nasıl yazılır denildiğinde yine bu kısımda özet metninde olduğu gibi incelemekte olduğumuz bölüm tüm tez tamamlandıktan sonra yazılır. Aslında bu yöntemi tercih etmemizin temel manada mantıklı açıklaması bulunmaktadır.

Tezde giriş bölümünde ne anlatılır?

Bu açıklamayı şöyle yapabiliriz ki giriş bölümünde konuya genel manada araştırmacı olarak başlangıç yapıyorsunuz ve devam eden kısımlarda ise tez ya da dönem projesindeki bölüm kurgusundan bahsediyorsunuz. Yani giriş bölümünde birinci kısımda şu konular işlenecektir, ikinci bölümde bu bu konular işlenecektir veya üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi kısmı incelenecek ve devamında ise yapılan anket analizi neticesinde elde edilen bulgular ortaya konulacaktır gibi bilgiler paylaşılmaktadır.

Tez giriş bölümü örnekleri

Son olarak tezde girişi nasıl yazılır kısmında ekleyeceğimiz bilgi ise giriş bölümünde çalışmanın amacı ve olası hedeflenen sonuçlarla ilgili birkaç paragraf bilgi eklenmelidir. Kısacası eğitim gördüğünüz enstitünün yazım kılavuzunu incelemek suretiyle bizim burada anlattıklarımızı dikkate alırsanız doğru biçimde giriş bölümünü meydana getirmeniz mümkündür. Elbette danışman hocanızdan da konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Sorularınız varsa bizimle irtibat kurunuz.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 1250

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular