Tez Yazdırma Yardımı Nereden Alırım?

Akademik Makale

Tez Yazdırma

Öğrencilerin lisans veya yüksek lisans eğitim programlarında dersler dışında akademik çalışma meydana getirmesi gerekir. Tez yazdırma aşaması denilen bu süreçte belki de derslerden daha çok zorlanması durumu söz konusudur. Bilindiği üzere pek çok öğrencinin akademik çalışmanın ne şekilde meydana getirilmesi konusunda bilgisi yoktur. Yine büyük kısmın ise bilgisi eksik veya sınırlı düzeydedir. Hal böyle olunca da tez yazdırma aşamasına gelen öğrencilerin doğru şekilde ilerlemesi ve ilgili yükseköğretim programından mezun olması pek mümkün olmayacaktır. Bu durum öğrencilerin yanında danışmanlar içinde zorlu ilerlemektedir. Çünkü birebir çalışma gerektirdiğinden dolayı tez/proje yazım sürecinde danışman öğretim üyesi her bilgiyi benzer şekilde tüm öğrencilere anlatmak durumundadır. Oysa bunun önüne geçebilmek adına kredisi olan ve öğrencilerin motivasyonunu sağlanabileceğini bilimsel araştırma yöntemleri veya bunun benzeri derslerin olması gerektiği aşikardır. Maalesef ki içinde bulunduğumuz 2022 yılında böyle bir şey söz konusu değildir. Üniversitelerin çoğunda bu tür programlar bulunmakla birlikte tamamı kredisiz ders olarak görülmektedir. Hal böyle olunca da öğrencilerin derslere karşı motivasyonunun olmasını beklemek gerçekçi yaklaşım olmayacaktır. Gerekli gereksiz pek çok ders görüldüğü düşünüldüğünde neden böyle bir dersin kredisiz olduğu akıllarda önemli soru işareti meydana getirmektedir. Konuyla alakalı okulunuzdan yeterli bilgi alamadıysanız bizim veya farklı web sayfalarında ulaşabileceğiniz biçimde tez nasıl hazırlanır başlıklı yayınlar bulunmaktadır. Burada kaynak gösterme biçimlerinden tutunuz, doğru çalışma yönteminin ne olduğuyla ilgili bilgiler yer almaktadır. Kabaca ifade edecek olursak tez yazdırma aşamasıyla ilgili hiç bilgisi olmayan talebenin bile anlayabileceği ve anlatılanlar uyguladığı takdirde yüksek lisans bitirme projesi/tezi hususunda başarılı olabileceği türden yayınlar mevcuttur. Bunun yanında bazı üniversitelerin tez veya dönem proje yazım kılavuzlarında gerçek manada yönlendirici bilgiler yer almaktadır. Uzun uzadıya birebir alıntı nedir? dolayda alıntı nedir? ya da intihale düşmemek için neler yapılmalıdır gibi bilgiler açıkça ilgili doküman da yer alır. Ancak Türkiye’deki bütün okulların yazım kılavuzunda bunu görmek mümkün değildir. Yalnızca bazı okullarda bulunduğundan dolayı diğer üniversite öğrencilerinin eksik bilgileri olduğu takdirde zorlanmaları kuvvetle muhtemeldir. Eğer böyle bir durumdaysanız kendiniz araştırmak suretiyle söz konusu süreci tamamlayabilirsiniz. Makale, tez veya dönem projesi hususuyla alakalı anlatılanlarını dışında danışman öğretim üyesinin sürece büyük etkisi olacağından dolayı size yardımcı olabilecek danışman öğretim üyesi ile çalışmanızı öneriyoruz. Bunun için tanıdığınız danışmanı seçmek veya bu durum mümkün değilse de daha önce tezini yazmış üst dönem öğrencilerden referans almak suretiyle alternatifleri değerlendirmeniz önerilmektedir. Sonuçta tez yazdırma aşamasıyla alakalı profesyonel hizmetlerimizle ilgili bilgi almak isterseniz bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 1231

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular