Tez Yazarken Çok Az Bilinen İpuçları

Her danışman öğretim üyesinin veya her öğrencinin tez/proje yazım süreçlerinde izledikleri yöntem farklıdır. Temel koşullar sağlanırsa tez yazarken çok az bilinen ipuçları bireyler arasında değişkenlik gösterecek ve dolayısıyla da her birey farklı yol ve yöntem takip edecektir. Elbette üst kısımda ifade edilen temel koşullar (örneğin intihal yapmamak, özgünlüğü sağlamak gibi) yerine getirilmek durumundadır ve her koşulda bunlar asla değişmez. Ancak sonrasında geriye kalan izlenceler değişkenlik göstermekte ve takip edilen metot farklı olabilmektedir. Hal böyle olunca birden çok kimseden görüş almak ve buna göre ilerleme yapmak sizin için kolaylık bir yana, işlemleri zorlaştırabilir. Böyle durumlarda öncelikle danışman hocanız birincil referans olmalıdır. Devamında ise bilgi alacağınız kaynak tek olmalı ve farklı farklı kimseler sizin akademik çalışmanıza müdahale etmemelidir. Biz de bu makale ile tez hazırlama işlemleriyle ilgili kendi bilgi ve deneyimlerimiz etrafında bildiklerimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ayrıca eğitim gördüğümüz üniversiteler (veya başvuru yapmak istediğiniz) süreçle alakalı çok kez dokümanları paylaşmaktadır. Örneğin sizden beklenenler nedir, nelere odaklanmanız istenir, uymanız gereken dosyalar vs. tamamen ilgili enstitü ya da üniversite tarafından yayınlanır. Bunlardan birisi de Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’dür. İlgili web sitesine buradan ulaşabilirsiniz: https://lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe Lütfen farklı okullarla bilgi almak isterseniz ilgili okulun internet sayfasını ziyaret ediniz.

 

1-) Kestirme Yoldan Mezun Olmak

Konu tez yazarken çok az bilinen ipuçları olunca çoğu öğrenci kestirme yoldan mezun olmak için formül vereceğimizi düşünür. Oysa böyle bir formül henüz icat edilmedi ve olsa bile eğer bunu biz biliyorsak herkes biliyor olacaktır. Böyle bir durumda tez yazmanın manası kalmayacaktır. Kısacası kestirme yoldan mezun olmanın yolu asgari emekle maksimum çıktıyı almak olmalıdır. Bunun için öğrenci olarak doğrudan size düşen bazı görevler olduğu gibi, dolaylı olarak sizinle ilgili olan kıstaslar da bulunur. Söz gelimi seçeceğiniz danışman tez hazırlama işlemlerinin geleceğini direkt etkiler. Ancak yüksek lisans veya diğer akademik düzeylerde danışmanı seçen sorumlunun öğrenci olarak sizler olduğunu aklınızdan çıkarmayınız. Son olarak emek vermeden dönem projesi yazmak yine benzer şekilse aklınıza bile gelmesin.

 

2-) Danışmanla Doğru Biçimde Koordine Olmak

Tez yazarken çok az bilinen ipuçları arasında ikinci sırada sıralanması icap eden madde danışmanla doğru biçimde koordine olmak olacaktır. Yani tez yazan öğrenci olarak sizler, ilk önce doğru danışmanı seçmiş olmanız gerekir. Sizin için en uygun danışman öğretim üyesini seçmek önemli bir husus olmakla birlikte tek başına yeterli olmaz. Mühim olan danışman hocanızla birlikte yürüttüğünüz tez yazma işlemi sırasında aynı yöne kürek çekmek olmalıdır. Ayrıca sürecin henüz başında kendisi ile planlama yapınız ve ortak tarihlerde düzenli olarak görüşmeler yapınız. Her görüşmede tez veya yüksek lisans dönem projesi yazımıyla ilgili olası revizeleri not alıp sonraki adımda mutlaka onları bitirmiş olunuz.

 

3-) Sayfalarca Tez Yazmak Gereksiz

Öğrenciliğin doğasından mıdır bilinmez ancak genelde uzun ve sayfalar dolusu tez/proje hazırlandığına şahit oluyoruz. Oysa sayfalarca tez yazmak gereksiz olarak ifade edilirse abartmış olmayız. Çünkü fazladan yazılan her bir sayfa, tezde ya da dönem projesinde sorumluluğunuzu artırır. Kısacası öğrenci olarak mutlaka minimum düzeyde yazı yazmalı ve öz bilgiler paylaşmalısınız. Aksi durumda gerekli-gereksiz her şeyi yazmak size hiçbir fayda getirmez. Velhasıl tez yazarken çok az bilinen ipuçları arasında uzun uzadıya bilgileri dosyamıza eklememek önemli noktalardandır.

 

4-) Tez Yazmanın Olmazsa Olmazı Var Mı?

Son kısımlara doğru ilerlerken tez yazmanın olmazsa olmazı var mı diye merak edilmektedir. Aslında çok fazla madde vardır ancak bazıları göreceli olduğundan dolayı onlara değinmeyeceğiz. İnceleme yaptığımız tez yazarken az bilinen ipuçları konusuyla ortak noktası olan olmazsa olmazlar aşağıda sıralanmıştır. Bunlar son derece ehemmiyetle üzerinde durulması icap eden maddelerdir.

  1. Özgün akademik çalışma meydana getirmek,
  2. İntihal olmayan alıntılar yapmak (kötü olsun ama başkasına ait bilgi referanssız olmasın),
  • Bitirme tezi ya da dönem projesi hakkında düzenli olarak danışmanla görüşmek,
  1. Danışmandan alınan geri bildirimleri eksiksiz yerine getirmek,
  2. Eğer yerine getirilemeyen noktalar varsa mutlaka danışmana açıklama yapmak,
  3. Kaynakları arşivlemek ve lazım olduğunda bulabilmek,
  • Enstitü ya da fakültenin tez/dönem projesi yazım kılavuzuna uygun biçimde ilerlemek.

 

5-) Tez ve Proje Yazmak İçin Binlerce Sayfa Okumaya Gerek Yok

Sonuç olarak bitirme tezleri ya da dönem projeleri hususunda bildiklerimizi özet bilgi olarak ortaya koymaya gayret gösterdik. Kısacası tez ve proje yazmak için binlerce sayfa okumaya gerek yok gibi görünüyor. Aslında temel manada öğrencileri en çok korkutan kıstas bu olabilir. Pek çok öğrenci de buna istinaden tez yazarken çok az bilinen ipuçları bilgilerine ulaşmak istiyor olabilir. Burada özel yetenek gerektiriyor olduğunu kabul etmekle birlikte yapacağınız işlem minimum okuma ile maksimum miktarda yazı yazmak olmalıdır. Bunu yapabilmek için de yüksek lisans tezi yazım hakkında mutlak suretle hakim olduğunuz konuları seçmelisiniz. Eğer bilginiz yoksa okuma yaparken öğrenme aşaması ciddi vakit kaybettirebilir. Ancak zaten genel manada bilginiz olan konu üzerinde çalışırsanız tez yazım sürecinde okuma yaparken önemli yararını görebilirsiniz. Anlatılanlar veya farklı konularla alakalı ek bilgi almak ya da profesyonel hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kategori: TezDaily Views: 1Total Views: 150

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular