Akademik Tez Yazan Yerler

Akademik Yardım

Tez Yazan Yerler

Eğitim sürecini tamamlayarak derslerini başarıyla geçen ve mezun olma aşamasında olan öğrencilerin bilgi edinme amacıyla tez yazan yerler şeklinde araştırmalar yaptığı bilinmektedir. Böyle bir araştırmanın olması, öğrencilerin tezlerini yazdırmak istediği şeklinde yorumlanmamalıdır. Tez yazımı konusunda danışman hocasından yeterince bilgi alamayan öğrenciler, bu ve benzer araştırmalar yapma eğilimi göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin danışman hocalarıyla iletişime geçmede zorlanmaları bu yöndeki girişimlerin nedenleri arasındadır. Çok yoğun bir tempoda oldukları için öğrencilerin tez yazım süreçlerinde görüşme taleplerine yanıt veremeyen yani olumsuz cevap veren çok sayıda danışman bulunmaktadır. Elbette seminer ya da farklı görüşmeler içi yurtdışına giden, farklı üniversitelerde eğitim veren, çok yoğun tempoyla mücadele eden danışman sayısı azımsanmayacak düzeydedir.

Güvenilir Tez Yazan Yerler Kurumsal Olanıdır
Ancak öğrencilerden alınan geri bildirimlerde o kadar çok kez yoğunluk nedeniyle iletişime geçilmediği belirtiliyor ki bu durum bizde yoğunluğun bir bahane olarak kullanıldığı izlenimi uyandırıyor. Dahası bu kadar yoğun bir temponun olduğu yerde çok daha fazla akademik yayının oluşturulması beklenmektedir ancak eldeki verilerin bunun tam tersini söylediği bilinmektedir. Danışman ve öğrenci ilişkileri, çözüm üretilmesi gereken temel konulardan birisidir. Öğrenciler açısından bakıldığında ise daha çok yüksek lisans öğrencisi ve daha üst düzeyde eğitim gören kişilerin tez yazan yerler araştırması yapıyor olması beklenmektedir. Bunun nedeni ise hem çalışma hem de eğitim hayatının birlikte sürdürülmesidir. Zaman baskısı meydana getiren bu durum aynı zamanda öğrencilerin farklı arayışlara yönelmesi ile sonuçlanmaktadır. Elbette herkesin kendisine göre bir yaşam stili vardır ve hem eğitim hem de işin birlikte sürdürülmesi çağdaş dönemin gerçeklerinden birisidir.

Tecrübeli Tez Yazan Yerleri Seçin
Bu konuda başarı sağlanması içinse ayrıntılı planlar yapılmalı ve planlara yüksek düzeyde uyum gösterilmelidir. Aksi durumda hem iş hayatında hem de eğitim hayatında sorunlar yaşanması söz konusu olacaktır. Doğru planlamalar yapılarak etkili bir şekilde uygulandığında ise iki alanda da başarı sağlanması beklenir. O halde tez yazan yerler araştırmasının planlama konusunda yetersiz kalan öğrencilerin tercihi olarak yorumlamak yanlış olmayacaktır. Yayınlarımızda değinmemizi istediğiniz konulara dair bize ulaşarak geri bildirimler bulunursanız yeni yayımlarımızda değerlendirmeye alabiliriz. Ayrıntılı bilgi için bizimle telefon ya da elektronik posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 1251

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular