Tez Yardım Akademisyeni bul

Tez veya dönem projesi yazım aşamasına geldiğimizde tez yardım akademisyeni aracılığı ile destek almak bize önemli katkı sunabilir. Bu kimse bölümümüzden daha önce mezun olmuş bir arkadaşımız olabileceği gibi, yakın çevremizden bize akademik çalışmalarla alakalı destek olacak birisi de olabilir. Her halükarda enstitüdeki süreçlere hakim olması ve tez nasıl yazılır sorusuna yeterliliği sağlayacak biçimde yanıt verebiliyor olması kafidir. Kısacası eğer ki akademik çalışmalar olan yüksek lisans dönem projeleri veyahut tezleriyle alakalı sınırlı düzeyde bilginiz varsa birilerinden destek almak suretiyle işlemlerin ilerleyiş metodunu öğrenebilirsiniz.

1. Tez Yardım Nasıl Yapılır?

Çoğu öğrenci tez yardım nasıl yapılır diye merak ediyor olsa bile, hemen hemen bu konuda yardım almayan kimse yok gibidir. Söz gelimi üniversitenizdeki öğretim üyelerinin herhangi birisinden

çeşitli konularla alakalı doküman ya da açıklama rica etseniz bu durumda kendisinden yardım almış olmuyor musunuz? Benzer şekilde uzmanlığına güvendiğiniz bir dostunuzdan meydana getireceğiniz tezle alakalı birkaç sayfa doküman alsanız bu da yardım olacaktır. Kısacası kendimizin dışındaki kimselerden tezin herhangi bir aşamasında destek almaya yardım denilebilir.

2. Yüksek Lisans Tezleri Destek

Lisans öğrencileri açısından aynı sosyal ortamı paylaşma durumu vardır. Oysa yüksek lisans tezleri destek alabilmek için benzer sosyal ortamda çok az insan olduğu için (veya hiç) danışmanlık taleplerinin türü de değişmektedir. Örnek vermek gerekirse SPSS veri analizi yapılması gereken lisans tezi düşünelim. Eğer ki konuyla ilgili istatistik veri analizlerini bilmiyorsanız okulunuzdan ya da yakın çevrenizden bu hususta bilgisi olan birilerini ararsınız. Gerçek manada bulursunuz da çünkü neredeyse tüm sosyal çevreniz okuldur, fakültedir. Oysa lisansüstü programlarda durum farklıdır ve tez destek noktasında gereksinim duyarsanız genelde yakın çevrenizden çözüm üretemezsiniz. Çünkü pek çoğu yoğun iş temposundadır ve hatta bazılarını tam manası ile tanımıyorsunuzdur bile. İşte böyle durumlarda artık alternatif arayışlar içerisine girebilirsiniz.

3. Dönem Projesi Danışmanı Destek

Toparlayacak olursak dönem projesi danışmanı destek ihtiyacınız olursa muhtemeldir ki yakın çevrenizden sorunu çözmeye odaklanacaksınız. En doğru yöntem budur ki, böylece yüz yüze görüşmenin avantajlarını ortaya koyabilir ve karşı taraftan tam manası ile bilgileri elde edebilirsiniz. Ancak bu mümkün olmazsa tez yardım akademisyeni (veyahut buna her ne diyorsanız) aracılığı ile profesyonel danışmanlık talebi oluşturabilirsiniz. Makale yazma, tez hazırlama veyahut yüksek lisans projesi yazmayla ilgili kapsamlı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 392

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular