Tez Planı Nasıl Yapılır

Tez Planlama

Tez Planı Nedir?

Hemen hemen tüm yayınlarda ciddi bir emek verilmesi ve plan meydana getirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Peki tez planı nedir? En yalın ifadeyle hazırlamak durumunda olduğunuz akademik çalışmanın konu başlığından başlamak üzere teslim sürecine kadar giden olan yolu taslak olarak ortaya koymanız ve bu tasla bağlı şekilde ilerlemeleri kat etmeniz olarak tanımlanabilir. Söz konusu programın içerisinde tez öneri formu hazırlanması, taslak plan meydana getirilmesi, literatür taraması, metodoloji ve veri toplama yöntemi gibi her bir işlemin tarihleriyle birlikte ne şekilde yerine getirileceği paylaşılmalıdır. Bu sebepledir ki her tez yazım adımının açık ve net olarak tarafınızdan biliniyor olması gerekir. Kısacası bilinçli bir öğrencinin yapması gereken ilk işlem konu başlığı belirlemeden başlamak üzere içindekiler oluşturma, literatür tarama, araştırma yöntemine karar verme, veri toplama, özet ve sonuç yazma ve en sonunda ise format düzenlemesi aşamalarını tarihleri ile birlikte not alması gerekir. Ayrıca bunları not almak tek başına yeterli olmayacağından dolayı tarihlere genel manada bağlı olmak koşulu ile gerekli emeği ortaya koyması elzemdir. Açıkçası tez planı nedir denildiğinde yukarıda bahsedilen işlemlerin yapılması ve bu plana uygun şekilde ilerlemelerin kat edilmesi akıllarda belirmektedir. Takdir edersiniz ki bir taslak meydana getirmek tek başına yeterli değildir, aynı şekilde bu tasla bağlı kalacak emeği ortaya koymak dönem projemizin başarılı şekilde kabul edilmesini sağlayacaktır. Aslında program yapma ile ilgili sorun yok ancak uygulama noktasında öğrencilerin daha doğrusu üniversite öğrencilerinin problem yaşadığı görülmektedir. Bunun pek çok sebebi olmakla birlikte açıkçası programa ana hatlarıyla bağlı kalmak gerekmektedir. Tez planı nedir isimli bu yayınımızda kabaca bahsedebileceklerimiz bunlar ve uyulması gerekenler hakkında size genel manada bilgi verdik. Son olarak meydana getireceğiniz bu planın danışman tarafından onaylanması ve kendisi ile düzenli olarak görüşmeler gerçekleştirmeniz yine önemli bir detay olarak karşınızda duracaktır. Danışman da düzenli kontrol sağlanmadığı taktirde iş bitiminde daha önce ara kontrollere gitmediğinizden dolayı tezinize ya da dönem projenize onay vermesini beklemek hayal kurmaktan öteye geçmeyecektir. Ek bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 1073

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular