Tez Editörlük Hizmeti

Belirli amaçlar etrafında meydana getirilen tez/proje çalışmaları çeşitli nedenlerle revizyona uğramaktadır. Bu durumda tez editörlük hizmeti almak gerekebilir. Ancak çok geniş kavram olması münasebetiyle biraz detaya inmek icap etmektedir. Çünkü içerik bakımından düzenleme, Türkçe anlatım ve gramer açısından düzenleme ya da formatla ilgili düzenleme talep ediliyor olabilir. Bunların hepsi genel manada tek isim altında toplanır ve tez editörlük hizmeti adı verilir. Şimdi bu yayın ile kavramları açıklayacağız ve genel manada bildiklerimizi okuyucu ile paylaşacağız.

 

İÇİNDEKİLER

 

Tez Editörlük Hizmeti………………………………………………………………………………….. 1

İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………………………….. 1

  1. Tez Yazma Süreci……………………………………………………………………………….. 2
  2. Tezin Format Düzenlemesi………………………………………………………………….. 2
  3. Profesyonel Tez Editörlük Hizmeti………………………………………………………. 2

3.1. İçerik Editörlük Hizmetleri……………………………………………………………. 3

3.2. Format Editörlük İşlemleri…………………………………………………………….. 3

3.3. Türkçe Gramer Editörlük İşlemleri…………………………………………………. 3

  1. SONUÇ…………………………………………………………………………………………………….. 4

 

 

1. Tez Yazma Süreci

İlk olarak tez yazma süreci hususunda genel bilgileri ortaya koymak gerekiyor. Çünkü tez yazım aşaması birden çok disiplinden etkilenir ve farklı işlemlerin bir araya gelmesi neticesinde oluşturulan komplike süreçlerdir. İlk akla gelen dosyanın içeriğinin konu açısından bilimsel incelenmesidir. Yani sizlerin X konusunda tez yazdığını düşünürsek ve bunun çeşitli açılardan yetersiz olduğu iddia edilebilir ve bazı noktalarda ekleme/çıkarma danışman tarafından istenebilir. Hal böyle olunca konunun içeriği açısından tez editörlük hizmeti almak icap eder. Gereksinim duyan öğrencilerin yapacağı araştırmalar içerisinde ‘’içerik açısından’’ konusuna odaklanmak gerekmektedir.

 

2. Tezin Format Düzenlemesi

Dizgi ya da biçimsel düzen olarak nitelendirilen işlem ise tezi format düzenlemesi açısından değerlendirilmek durumundadır. Burada hiçbir şekilde konunun teknik içeriği hususunda bilgi sahibi olmak gerekmez. Çünkü yalnızca Microsoft Word bilgisi gerekmektedir. Bu programı kullanmayı bilen herkes formatla alakalı tez editörlük hizmeti konusunda hizmet verebilir.

 

3. Profesyonel Tez Editörlük Hizmeti

Kendisi söz konusu işlemleri yerine getiremeyen bireyler için profesyonel tez editörlük hizmeti almak icap edebilir. Ancak giriş kısmında ifade edildiği gibi çok geniş bir kavramdır ve yüksek lisans eğitimi gören öğrencinin ne tür hizmet almak istediği mühimdir. Şimdi genel manada üç kategori olarak sınıflandırdığımız süreçle alakalı her bir işlemle ilgili ayrı ayrı başlıklar halinde bildiklerimizi ortaya koymaya çalışacağız. Bunlar aşağıda işlenmektedir.

 

3.1. İçerik Editörlük Hizmetleri

İlk olarak içerik editörlük hizmetleri olarak sınıflandırılan kategori hangi konuda tez yazılıyorsa onun içeriğiyle ilgilidir. Yani konunuzun insan kaynakları olduğunu düşünürsek ve bu tezle ilgili danışman hocanız bazı eklemeler istiyorsa işte tam olarak buna içerik tez editörlük hizmeti denilmektedir. Yani direkt olarak konu başlığı ile alakalıdır ve ilgili konuyla alakalı ekleme/çıkarma yapılabilmesi için konu başlığıyla alakalı teknik bilgi gerekir. Konu hakkında uzmanlığı bulunmayan kimselerin söz konusu süreçle alakalı işlemleri yerine getirmesi ya çok zordur veya bazı anlarda imkansızdır. Hal böyle olunca da tez yazım sürecinde eğer içerik bakımından düzenleme aldıysanız mutlaka konuyla alakalı uzmandan destek almanız icap eder.

 

3.2. Format Editörlük İşlemleri

İkinci adımda format editörlük işlemleri hususuna değineceğiz. Bildiğiniz üzere artık yalnızca içeriği yazıp bitirmek yeterli görülmemektedir. Yapılan bilimsel araştırmaların belirli düzen ve intizam içerisinde oluşturulması isteniyor. Özellikle kaynak gösterme biçimi, kaynakça yazılması, başlıkların düzeni ve hatta paragraf aralığı dahi her üniversiteye göre değişkenlik göstermektedir. Bırakınız üniversiteleri enstitüler arasında bile değişkenlik gösterdiğinden dolayı her öğrenci kendi enstitüsünün yazım kılavuzuna uygun biçimde ilerlemek durumundadır. Eğer bir şekilde kendiniz bu işin içinden çıkamıyorsanız format (dizgi) tez editörlük hizmeti almanız icap eder.

 

3.3. Türkçe Gramer Editörlük İşlemleri

Üçüncü adımda ise hem içerik hem de formatla alakalı konular dışında kalan Türkçe gramer editörlük işlemleri yalnızca kullanılan dilin uygunluğu açısından incelemeyi kastetmektedir. Yani özellikle Türkçeyi iyi kullanamayan ya da yabancı uyruklu öğrencilerin akademik yazım dili kullanamadığı durumlar söz konusu olabilir. Hal böyle olunca da içerik açısından onay alınmış olsa bile bunun Türkçeyi iyi kullanan birisi tarafından kontrol edilmelidir. Baştan sona son okuma olarak tabir edilen bu işlemi yaptırmak tek başına gramer ve yazım hataları bakımından kontrolü tamamlamanız manasına gelmektedir. Eğer anlatım bozukluğu ve Türkçe’nin kullanımı açısından eleştiri aldığınız bir yüksek lisans tezi söz konusu ise yapılması gereken gramer ve anlatım bozukluğu açısından editörlük desteği almak olacaktır.

 

4. SONUÇ

Toparlayacak olursak tez editörlük hizmeti çok geniş kavram olduğundan dolayı hangi adımda destek almak istediğinizi net biçimde ortaya koymanız gerekiyor. Genel çerçeve açısından 3 parçaya ayırdığımız süreçlerle alakalı hangi adımda gereksinim duyuyorsanız profesyonel destek hizmetlerimizle ilgili bizimle iletişime geçiniz. İçerik açısından düzenlemeden tutunuz, format düzenleme işlemleri ve Türkçe gramer editörlük açısından tüm alanlarda faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Başvuru yapmak ya da konuyla ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İnceleme sonrasında size bilgi vereceğiz ve onaylarsanız başlangıçla alakalı süreçle ilgili aşamaları konuşabiliriz. Detaylı bilgi için bize ulaşınız.

 

  1. İstanbul Tez Editörlük Hizmeti
  2. Ankara Tez Dizgi
  • İzmir Tez Formatlama
  1. Kocaeli Tez Gramer Düzenleme
  2. Bursa’da Tez Düzenleme Ofisi
Kategori: TezDaily Views: 1Total Views: 201

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular