Tez Danışmanlık Uzman Yardımı

CANLI Destek

Tez Danışmanlık Uzmanı

Yüksek lisans veya diğer programlardan akademik çalışma hazırlamış olan kimseler bilir ki tez danışmanlık uzmanı öğrencinin kendisinden daha çok sürece etki etmektedir. Fakültede veya eğitim görmekte olduğunuz program tarafından size atanan danışman öğretim üyesinin performansı açıkçası son derece mühimdir. Burada danışmanın etkisi yadsınamaz ölçüde olacağından dolayı öğrencinin tez yazım aşamasındaki performansı bile olası problemleri çözüme kavuşturamayabilir. Kısacası tez veya dönem projesi yazan öğrencilerin dikkat etmesi gereken olguların başında daha önceden tanımış olduğu bir hocayı danışman seçmek olacaktır. Eğer bu mümkün değilse umuyoruz ki size yol gösterici bir danışman atanır ve böylelikle sizde tezle ya da yüksek lisans projesiyle alakalı olası problemler karşısında hızlıca çözüme gidebilirsiniz. Ancak pratik hayatta gördüğümüz üzere tez danışmanlık uzmanı olarak atanan hocaların kimi durumda öğrencilerine bilgi vermekten uzak olduğu görülmektedir. Sözgelimi bir arkadaşımız tez yazım aşamasında görüştüğümüzde danışman hocasının yaptıklarını beğenmediğini ancak ne yapması gerektiğini sorduğunda ise kendisinin araştırmasını ifade etmiş. Hemen bu cümlenin adını eklemek gerekiyor ki danışman hocalar sizin tez hocanız olduğundan dolayı üniversiteden ek ücret almaktadır. Kısacası bırakınız insanlık namına yardım etmeyi bunun ücretini almakta ve dolayısıyla da aldığı paranın karşılığını vermek maksadıyla yüksek lisans tezi veya dönem projesi yazım aşamasında size yardımcı olmak zorundadır. Maalesef ki pek çok durumda problem yaşayan öğrencilere danışmanların yeterli düzeyde yardımcı olmadığını gözlemliyoruz. Anlatılanlardan hareketle dönem projesi ya da tez yazım aşamasında olan öğrencilerin olası problemler durumunda kendi sorunlarını kendileri çözmesi gerekebilir. Bu sebepledir ki çeşitli forumlar aracılığı ile tez nasıl yazılır sorusuna yanıt vermeli ve konuyla alakalı kabaca tüm süreçleri hakim olmak durumundadır. Aksi taktirde tez danışmanlık uzmanı inisiyatifinde süreci ilerleteceğinden dolayı danışmanın yönlendirici olmadığı durumlarda sürecin tıkanması kuvvetle muhtemeldir. Sonuç olarak özellikle yüksek lisans veya doktora programındaki öğrencilerin akademik çalışma hazırlama ile alakalı asgari bilgileri kendilerinin elde etmesi önerilir. Devamında ise tez danışmanı olan hocası kendisine ek bilgi noktasında yardımcı olacaktır. Detaylı bilgi almak için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Kategori: TezDaily Views: 1Total Views: 983

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular