Tez Biçimlendirme

Tahmin edeceğiniz üzere, tez biçimlendirme dediğimiz olay meydana getirilen akademik çalışmanın format açısından üniversitenin istediği biçimde düzenlenmesi ve dosyanın beklenen intizam etrafında meydana getirilmesidir. Bildiğiniz üzere günümüzde akademik çalışmalar çok büyük oranda Microsoft Word programında yazılmakta ve bu yazılım aracılığıyla meydana getiren dosyaların belirli düzen ve intizam içerisinde olması istenmektedir. İşte bu düzenle intizam adı altında talep edilen kenar boşluklara, yazım puntoları, paragraf araları, tablo veya şekil düzeni ve bunlar gibi yazım düzenle alakalı olan her şey kastedilmelidir. Çoğunuzun bileceği üzere yüksek lisans dönem projesi ya da herhangi programdaki tezde içerik ve düzen olarak iki ana ayrım yapılabilir. İçerik dediğimiz kısım herhangi bir tezdeki konuyla alakalı yazılan her şey veya araştırma bölümünün tamamıdır. Ancak format dediğimiz zaman, düzenle ilgili hususlarla ilgileniyoruz ve içerikle alakalı en ufak detay dahi ilgi alanımıza girmektedir.

1-) Tezde Format Önemli Mi?

Öncelikle çoğunuzun merak ettiği tezde format önemli mi sorusuna yanıt arayalım. Açıkçası olması gerekenden daha fazla önemli hale gelmiş durumdadır. Elbette meydana getirilmesi istenen herhangi bir çalışmanın belirli düzen içerisinde talep edilmesi son derece olağan karşılanmalıdır. Ancak gelinen nokta itibari ile öğrencileri gereğinden fazla zorladığı ve alakasız taleplerin istendiği tarafımızdan gözlemlenmektedir. Kısacası üniversitenizdeki ilgili enstitünün yazım formatını dikkate alarak ilerlemek her şekilde size ciddi manada zaman kazandıracaktır.

2-) Tez Biçimlendirme Nedir?

Formatlama işlemi de denilen tez biçimlendirme nedir? Meydana getirilecek herhangi bir akademik çalışmanın içeriği dışında kalan ve bu dosyanın düzeni ile alakalı ilgili olan hususların tamamı olarak tanımlanabilir. Bu bilgiden hareketle konu ve konunun hedeflediği amaç dahil olmak üzere hiçbir husus formatla alakalı değildir. Burada önemli olan meydana getirilecek dosyanın düzeni ve bununla alakalı harf puntoları başta olmak üzere tüm intizam biçimlendirmenin ilgi alanına girmektedir. Bu hususta bilgi alacağınız ve dayanak göstereceğiniz yegane husus ise eğitim gördüğünüz enstitünün tez veya dönem projesi yazım kılavuzudur.

3-) Tezde Kaynakça Düzenleme Biçimi

Son olarak format ya da biçimlendirme denildiğinde en mühim noktalardan bir diğeri ise tezde kaynakça düzenleme biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Takdir edersiniz ki akademik çalışmalarda kaynak göstermek olmazsa olmaz noktalardan biridir ve akademik çalışmanızda atıfta bulunduğunuz tüm kaynakları kaynakça kısmında göstermek durumundasınız. Zaten bunu yapmıyorsanız meydana getirdiğiniz çalışmanın intihal olarak suçlanması bir yana, akademik çalışma olarak nitelendirilmesi söz konusu değildir. Biçimle alakalı diğer hususlarda olduğu gibi tezde kaynakça düzenleme sistemi, benzer şekilde enstitünün yazım kılavuzuna göre tasarlamak durumundadır. Diğer format düzenlemeleri teslim zamanı geldiğinde yerine getirilirse herhangi sorun çıkmaz ancak kaynaklar kısmının işin henüz başından itibaren tam tam manasıyla kılavuza uygun şekilde ilerletilmesi önerilmektedir. Tez biçimlendirme hususunda kaynakça yazarken süreli yayınlar başta olmak üzere, tezler, kitaplar, gazeteler ya da akademik olarak kabul edebilecek tüm kaynaklara ne şekilde atıf yapılacağı yazım kılavuzunda yer almaktadır. Detaylı bilgi için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 474

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular