Sağlık Bilimleri Ödev Tez Proje

COVID-19 pandemisi insanlık üzerinde önemli izler bıraktı. Bu konunun sağlık bilimleri ödev tez projeyle alakası var demeyin. Bu makaleyi hazırlayan kişi de dahil olmak üzere pek çok insan sağlık çalışanları ve sağlık sisteminin önemini bir kez daha idrak etmiş oldu. Elbette geçmişte de bu sistemlerin öneminin farkındaydık ancak bu denli olduğumuzu düşünmüyorum. Yalnızca bu sebeple dahi günümüzde sağlık bölümlerine olan ilgi artarak devam etmektedir. Özellikle tıp dışındaki diğer alanlarda ciddi bir potansiyel görülmekte ve on binlerce -belki de 100 binlerce- öğrenci bu programlara ilgi göstermektedir. Bildiğiniz üzere tabip olmak için tıp okunması gerekiyor ve bu sağlık bilimleri ödev tezi proje konusundan ayrı değerlendirilmelidir. Ancak geriye kalan tüm sağlık ekipleri ile alakalı ve sağlık hizmetleri sunumu ile alakalı bölümler bu alana girmektedir. Bu makale ile son yıllarda daha fazla ilgi görmeye başlayan ve akademik camianın fazlaca ilgilendiği bu konuyla alakalı bildiklerimizi ortaya koyacağız.

 

İçindekiler

Sağlık Bilimleri Ödev Tez Proje……………………………………………………………………. 1

İçindekiler……………………………………………………………………………………………………. 1

  1. Sağlık Bilimleri Hakkında……………………………………………………………………… 2
  2. Sağlık Bilimleri Tez Danışmanlığı………………………………………………………….. 2
  3. Sağlık Bilimleri Tez Konuları Bulmak…………………………………………………….. 3
  4. Tez Yazarken Bunlara Dikkat Ediniz………………………………………………………. 3
  5. Tez Konusu Seçiminde Sık Yapılan Hatalar…………………………………………….. 4
  6. Sağlık Bilimleri Ödev Tez Proje Konuları……………………………………………….. 5

 

1. Sağlık Bilimleri Hakkında

İlk olarak sağlık bilimleri hakkında birkaç bilgiyi paylaşmak gerekiyor. Sağlığın temel özelliği ertelenemez ve acil bir hizmet oluşudur. Dolayısıyla bu disiplinin temel bir özelliği olması nedeniyle sağlık bilimleri konularının da bu perspektifte tasarlanması gerekmektedir. Sağlık bilimleriyle ilgili konuların değerlendirilmesi bir yana, insan kaynakları planlamasını yapabilmek için sektör temsilcileri, akademik camia ve insanların işbirliği içerisinde olması gerekmektedir. Böylece ortak paydada yer alan yeni çalışma sistemi ortaya çıkabilir ve anlık problemler ortadan kaldırılabilir diye düşünüyoruz. Özellikle de uzun vadeli planlar doğru yapılırsa gerekli insan kaynağını sağlamak için bu disiplinleri içeren tüm bölümlerle ilgili kapasite planlaması ve eğitim programı ortaya konulabilir. Aksi taktirde COVID-19 döneminde gördüğümüz gibi dünya üzerindeki pek çok ülkede sağlık sisteminin çökmesine birlikte şahit olduk. Eğer bu şekilde problemlerle karşı karşıya kalmak istemiyorsak beş yıllık, on yıllık veyahut hatta 50 yıllık programlar yapmak durumundayız. Şimdi asıl inceleme konumuz olan sağlık bilimleri bölümleri ile alakalı bilimsel çalışmalarla ilgili konulara geçelim.

 

2. Sağlık Bilimleri Tez Danışmanlığı

Sağlık bilimleri ile alakalı bölümlerin ortaya konulması öyle kısa sürelerde pek mümkün olmaz. Ortaya konulduğunda ise bu bölümlerde eğitim gören öğrencilerin sağlık bilimleri tez danışmanlığı ihtiyacı ortaya çıkabilir. Pek çoğunuzun bildiği üzere sağlık çalışanları çok yoğun çalışma temposuna sahiptir. Buna ek olarak nöbetler ve gece çalışma eklendiğinde gerçek manada sağlık çalışanlarının işleri kolay değildir. Bizler onları sadece pandemi döneminde anlamış olsak bile normal bir memura göre ciddi manada fazladan emek sarf etmektedirler. Buna ek olarak eğitim hayatında kendini geliştirmek istemeleri durumunda özellikle yüksek lisans düzeyi programlara yoğun şekilde ilgi göstermektedirler. Bu yoğun çalışma hayatı içerisinde yüksek lisans programlarına devam etmek ciddi bir emek ve zaman gerektirmektedir. Bazı durumlarda insanlar tez yazım sürecine ulaşıldığında ne yapacaklarını bilememektedirler. Böyle durumlarda kısmi olarak veya sürecin tamamı ile ilgili tez yazım destek almaları mantıklı görünmektedir. Özellikle istatistik veri analizi durumları sağlık bilimleri çalışmalarında neredeyse kesin gibidir. Bu durumun neticesinde ise sağlık bilimleri ile alakalı anket veya sayısal veriler bulunur. Bu sayısal veriler etrafında anket veri analizi yapılır. SPSS veri analizini çoğu insan ve hatta akademisyenler dahi, iyi bilmediğinden dolayı profesyonel destek alarak istatistik veri analizini tamamlamaları mümkündür.

3. Sağlık Bilimleri Tez Konuları Bulmak

Baz durumlarda ise insanların sağlık ürünleri konuları bulmak noktasında hizmet talepleri söz konusudur. Tez konusu bulmak çok basit bir işlem gibi görünüyor olsa bile aslında öncelikle hedefi belirlemek gerekiyor. Yani siz ve danışman ortak paydada buluşmalısınız ve ona göre karşılıklı mutabık olacağınız bir konu üzerine yoğunlaşmalısınız. Yoksa tez konuları bulmak o kadar çok geniş bir konudur ki onlarca hatta binlerce konu başlığı söz konusudur. Eğer sizin bir hedefiniz olmazsa sağlık bilimleri tez konuları bulmak aşamasında tabiri caiz ise havuzun içerisinde boğulursunuz. Kısacası öncelikle bir hedefinizin olması gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda alternatif birkaç konu üzerinden hareket etmeniz doğru olacaktır. Aksi taktirde herhangi bir anabilim dalı ile alakalı konu belirlemek çok geniş bir perspektiften bakış açısı olacağından dolayı önerimiz her daim öncelikle çerçeveyi daraltmanız yönündedir. Eğer bunu yaparsanız sağlık bilimleri tez konuları bulmak emin olun sizin için çok zorlayıcı olmayacaktır.

 

4. Tez Yazarken Bunlara Dikkat Ediniz

Konuyu buldunuz ve bir şekilde işleri yavaş yavaş yoluna koymaya başladınız. İşte artık sizin yapmanız gereken tez yazarken bunlara dikkat ediniz başlıklı bu çalışmayı incelemek olmalıdır. Burada öncelikle ifade etmek gerekiyor ki konu başlığınızla araştırma yöntemi arasındaki durumu netleştirmeniz icap eder. Eğer yöntem kısmını baştan netleştirdiyseniz ileride olası problemler yaşamanız kuvvetle muhtemeldir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak adına konu başlığı belirleme aşamasında çalışmanın metodoloji kısmı ile ilgili tabloyu net biçimde ortaya koymanız icap eder. Böylelikle literatür yazım aşamasına devam ederken aynı zamanda araştırmanın yöntemi ile ilgili verilerin toplanması, zamanı etkin kullanmak adına faydalıdır. Bunun yanında ulaştığınız tüm kaynakları okurken kayıt altına almanız ve çeşitli şekillerde arşivlemeniz önemli bir fayda sağlar. Yazarken dikkat edilmesi gerekenlerin en önemlisi ise sürekli olarak danışman kontrolünde bulunulması ve yapılan işlemlerin ara ara danışmana onaylatılmasıdır. Devamında ise danışmandan gelecek eleştirilerin dikkate alınması ve tekrar onaya sunulması icap eder. Yalnızca bu başlık altında anlatılanları dikkat etseniz dahi tez yazım süreci sizin için önemli düzeyde kolaylanmış olacaktır.

5. Tez Konusu Seçiminde Sık Yapılan Hatalar

Aslında üst kısımda genel manada paylaştık ancak şimdi tez konusu seçiminde sık yapılan hatalar noktasında birkaç cümle bilgi ortaya koyalım. Tez konusu seçiminde en sık yapılan hataların birincisi idealist davranıp literatür altyapısı taramadan keyfi olarak konu başlığı seçmektir. Genellikle öğrenciler meslek hayatları ya da çalışma hayatlarının herhangi bir noktası ile alakalı konulara odaklanmakta ancak söz konusu başlıkla ilgili doğru düzgün literatür altyapısı bulunmamaktadır. Bu durumda ileride çıkmaza girileceği kesin gibi görünmektedir. İkinci olarak yapılan hatalarda ise konu başlığı belirlerken araştırmanın yönteminin netleştirilmemesi ve bunun neticesinde ise literatürde belirli miktar ilerledikten sonra araştırma başlığında ilerlemenin pek mümkün olmamasıdır. Bu durumla karşı karşıya kalmamak için henüz konuyu seçerken araştırmanın yöntemi yani metodoloji başlığını tespit etmeniz ve anket ya da mülakat her ne uygulayacaksınız ona göre tabloyu net şekilde ortaya koymanız gerekmektedir. Elbette literatür taraması şeklinde bir çalışma yapmakta bir karar vermek olacaktır. Her halükarda siz danışmanla bunu görüşüp tabloyu net biçimde ortaya koyup onun üzerinden ilerleyiniz. Tez yazım süreci ile alakalı yapılacak hatalardan bir diğeri ise danışman kontrolüne götürmeden çalışmayı tek seferde tamamlamaktır. Eğer böyle bir yol izlerseniz ileride yaptıklarınızın tamamına yakını revize olabilir hatta sizin konu başlığınız dahi değişebilir. Dolayısıyla yaptığınız işin hiçbir anlamı olmayabilir. Bu sebepledir ki meydana getirilen çalışmayı düzenli olarak danışman hoca kontrolüne sununuz ve tez yazım süreci ile alakalı bir şekilde kendisini sürece dahil ediniz.

 

6. Sağlık Bilimleri Ödev Tez Proje Konuları

Son başlığa geldiğimizde sağlık bilimleri ödev tez proje konuları hakkında birkaç bilgiyi paylaşmak gerekiyor. Yukarıda anlatılan şekilde ilerlediyseniz zaten tez hazırlama sürecinin sonunda önemli problem yaşamanız pek olası görünmez. Ancak ödev-tez-proje konuları ile ilgili problem yaşıyorsanız bazı durumlarda profesyonel destek hizmeti alabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse konu başlığı belirleme, literatür taraması, yabancı dilden çeviri veya istatistik veri analizi gibi konularla alakalı profesyonel desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu şekilde çeşitli hizmetlerle alakalı talepleriniz oluşursa bizimle irtibat haline geçmeniz durumunda gerekli incelemeleri yapıp size yardımcı olup olamayacağımızı iletiyoruz. Sonuç olarak sağlık bilimleri ödev tez proje konularının tamamı ile alakalı faaliyetlerimiz bulunmakta ve pek çok konuyla alakalı hizmetlerimiz devam etmektedir. Varsa sorularınızı iletmek veya başvuru yapmak için bizimle arzu ettiğiniz iletişim kanalları üzerinden mesai saatleri içerisinde irtibat kurabilirsiniz.

Kategori: Ödev, Proje, TezDaily Views: 2Total Views: 102

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular