Mersin Çağ Üniversitesi Tez Destek

Akademik Yardım Alın

Mersin Çağ Üniversitesi Tezleri

Akdeniz bölgesinin önemli şehirlerinden birisi olan ilimizde Mersin Çağ Üniversitesi tezleri yazım sürecinde olan öğrencilerin varlığı bilinmektedir. Bu öğrenciler fakülte veya lisansüstü programlarda eğitim görmekte olup kendi eğitim seviyeleri doğrultusunda mezun olmak adına tez ya da dönem projesi gibi akademik çalışmalar meydana getirmek durumundadır. Ancak sistemin kendilerinden meydana getirmelerini beklediği tezler ya da dönem projeleri yazımı konusunda pek çok öğrencinin sınırlı düzeyde bilgi sahibi olduğu görülmektedir. Konuyla alakalı üniversiteler, bilimsel araştırma yöntemleri dersleri açmak suretiyle talebelerin bilgilendirmesini sağlamayı hedefliyor olsa bile söz konusu dersin tam manasıyla verimli geçtiği görünmemektedir. Özellikle de lisansüstü programlarda bu derslerin kredisiz olması, ilgili kimselerin derse olan ilgilerini azaltmakta ve devamsızlık yapmalarına sebep olmaktadır. Aslında bu durum olağan görülmektedir ki insanlar not açısından herhangi katkısı olmayacak bir derse neden devam etsinler? Yıllardır vurguladığımız üzere Mersin Çağ Üniversitesi tezleri yazım aşamasında olan kimselerin de dahil olduğu tüm üniversitelerdeki öğrenciler adına bu derslerin kredili olması gerektiğini savunuyoruz. Böylece en azından kısmi olarak bile olsa derse karşı ilginin artması mümkündür. Sistemsel olarak tez yazım aşamasıyla bu tip problemlerle karşılaşıyor olsa bile öğrencilerin de süreçle alakalı yapması gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Bunlardan ilki tez hazırlama süreci ile ilgili temel bilgileri elde etmek ve eğer mümkünse bunların pratikte uygulanmasını sağlamaktır. Çoğu üniversitede derslerde ödev adı altında öğrencilerden süreli yayın yani makale hazırlamaları istenmektedir. Aslında öğrenciler adına son derece faydalı olacak bu çalışma ile ilgili kimselerin temel manada akademik çalışmanın nasıl yazıldığını öğrenmesi hedeflenir. Çeşitli derslerde size yönlendirilen bu ödevlerle alakalı makale yazdım sürecini gerçek manada özenmek suretiyle yerine getirirseniz emin olunuz tez yazım aşamasında size ciddi manada katkısı bulunur. Böylece siz amatör şekilde bile olsa tez ya da dönem projesi yazım aşaması ile ilgili pratik yapmış olacaksınız. Bu sebepledir ki size verilen ödevleri ciddiye almanız ve onlar üzerinde gerektiği kadar çalışmanız önerilir. Anlatılanları dikkate aldığınız takdirde Mersin Çağ Üniversitesi tezleri yazım aşamasına geldiğinizde yapmanız gereken öğrendiklerinizi biraz daha geniş çaplı bir çalışmaya aktarmak olmalıdır. Yani burada ödevlere göre tezlerin daha detaylı ve kapsamlı olduğu düşünülürse normalden biraz daha fazla çabalamanız gerektiği ortadadır. Tez veya bitirme projesi gibi akademik çalışmalarda dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise danışman öğretim üyesi ile belirli aralıklarda görüşme gerçekleştirmenin önemlidir. Eğer siz danışman öğretim üyesi ile tez ya da dönem projesi hakkında düzenli görüşmüyorsanız emin olunuz işlemler tamamlandı derken durumun hiçte düşündüğünüz gibi olmadığını acı şekilde tecrübe edeceksiniz. Bu sebepledir ki kötü bir hazırlık yapmış olsanız dahi mutlaka danışmanla görüşmeleri ertelemeyiniz. Eğer anlayamadığınız ya da tezle alakalı yapamadığınız bir işlem varsa danışmandan bilgi almak suretiyle bunun doğrusunu öğreniriz. Ek bilgi almak için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 952

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular