Medeniyet Üniversitesi Tez Destek

Akademik Yardım Alın

Medeniyet Üniversitesi Bitirme Tezleri Yazım

Kurumu, İstanbul’daki pek çok yükseköğretim kurumuna göre daha yeni olarak tanımlayabiliriz. Medeniyet Üniversitesi bitirme tezleri yazım aşamasına gelmiş öğrencilerin süreçle alakalı öncelikle doğru planlama yapması gerekmektedir. Planlama hayatımızın her alanında olduğu gibi akademik çalışma yazım aşamasında da kesinlikle yüksek verimli hedefe ilerlemenize katkı sağlayacaktır. Pek çok öğrencinin bu hususa karşı mesafeli olduğunu görüyor olsak bile açıkçası bu yaklaşım kesinlikle doğru değildir. Her şeyden önce akademik çalışma yoğun emek gerektirdiğinden dolayı zamanınızı ve emeğinizi son derece verimli şekilde kullanmanız gerekmektedir. Eğer verimli olacak şekilde ilerlemezseniz örnek vermek gerekirse 100 birim saatte yapacağınız işi emin olunuz bunun iki ya da üç katı sürede yapabilirsiniz. Oysa günümüz modern çağı içerisinde insanların temel sorunu zaman noktasındaki problemlerdir. Yalnızca bu bilgiden hareketle bile medeniyet Üniversitesi bitirme tezleri yazım aşamasına gelmiş bir öğrencinin planlama yapması olmazsa olmaz olarak görülmelidir. Peki tez hazırlama planı içerisinde tam olarak ne bulunmaktadır? Genel manada ifade edilecek olursa ilgili üniversitenin tez ya da dönem projesi öneri formu ihtiyacınız olan hemen hemen tüm bilgileri içermektedir. Yalnızca bazı üniversitelerde çalışma takvimi ile alakalı planlamayı yer almıyor olabilir. Bu sebeple eğer sizin okulunuzdaki tez öneri formu içerisinde takvim yoksa bunu eklemeniz yeterli olacaktır. Yalnızca takvim yeterlidir diyoruz çünkü tez öneri formu içerisinde araştırmanın amacı, araştırmanın yöntemi, kısa literatür taraması ve muhtemel sonuçlar yer almaktadır. Hemen hemen tüm formatlarda bunlar bulunduğundan dolayı daha fazlası sizin için çok da gerekli değildir. Üniversitede danışman öğretim üyesi atandıktan sonra yapacağınız ilk işlem kendisi ile ön görüşme yapmak ve üzerinde çalışmak istediğiniz konuyla alakalı öneri formunu kendine sunmak olacaktır. Böylelikle danışman sizin yalnızca konu belirlemekten ziyade süreçle alakalı yeterli bilinçte olduğunuzu görecektir. Danışman size inandığı taktirde emin olunuz İstanbul Medeniyet Üniversitesi bitirme tezleri yazım aşaması son derece hızlı ilerleyecek ve siz minimum emekle maksimum faydayı sağlayabileceksiniz. Şöyle düşünelim tez yazım aşamasında olup yalnızca 1-2 kelime hocaya iletmek suretiyle yapacağınız görüşme mi daha verimli olur yoksa bizim yukarda ifade ettiğimiz gibi tez öneri formu hazırlayıp danışmanla görüşmek mi? Burada yanıt belli olmakla birlikte yine de yorumu size bırakıyoruz. Toparlayacak olursak özellikle yüksek lisans veya daha üst düzey programlarda zaten yerine getirmek zorunda olduğunuz bu işlemlerle alakalı yapacağınız hazırlıklar danışman öğretim üyesinin size ciddi manada güvenmesine katkı sunar. Devamında ise ara kontrol süreçlerinde kendisiyle görüşmek suretiyle onay almanız ve tez yazım aşamalarını tamamen hocanızın kontrolünde ilerletmeniz gerekiyor. Tüm bunları sağladığınız taktirde emin olunuz tez hazırlama aşaması ile alakalı en kısa yoldan sonuca ulaşabileceksiniz. Anlatılanlarla alakalı ek bilgi almak isterseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular