Makale Yazma Yardımı

Akademik Makale

Makale Yazımı

Akademik çalışmaların önemli örneklerinden bir tanesi makaledir ve makale yazımı kapsamlı araştırmalar gerektiren bir konudur. Seçilen bir konuyla ilgili makalenin yazılabilmesi için öncelikle akademik kurallara uygun bir şekilde hareket edilmesi gerekir. Çünkü makaleler hakemlerin incelemesinden geçtikten sonra dergilerde yayınlanmaktadır. Bilimsel bir çalışma olarak makalelerde çoğunlukla saha araştırmasının olması beklenmektedir. Ancak saha araştırması olmayan, literatür taraması ya da derleme şeklinde makaleler de bulunmaktadır. Makalelerde akademik bir çalışmada izlenmesi gereken adımlar aynen takip edilmelidir. Proje ve tez çalışmalarına oranla makale, bilgilerin özünün açıklanmasına özen gösterilen bir akademik çalışma türüdür. Dolayısıyla makalelerin sayfa sayısının fazla olmaması beklenmektedir. Makaleyi okuyan bir kişinin araştırılan konuya dair fikir sahibi olması hedeflenmektedir. Bu nedenle makalelerde özet, giriş, sonuç gibi bölümlerin yer alması kaçınılmaz olmaktadır. Yazılan başlıklar bakımından makalenin diğer akademik çalışmalardan büyük farklar içerdiğini söylemek güçtür. Ancak makaleler, nitelik yönüyle daha fazla ön plana çıkan çalışmalardır. Üniversiteler, proje ve tezlerin yanında makale yazımı konusuna daha fazla özen göstermeye başlamıştır. Öyle ki yüksek lisans seviyesinden mezun olacak bir öğrenciden proje ya da tez çalışmasına dair bir makale hazırlaması istenmektedir. Bu nedenle yüksek lisans ve üzeri seviyeden öğrenciler için makalenin nasıl yazılması gerektiği konusunda bilgi düzeyinin yüksek olması gerekmektedir. Üniversitelerde, özellikle yüksek lisans ve üzeri seviyelerde enstitü fark etmeksizin makale yazmanın üzerinde giderek daha fazla durulmaktadır. Kapsamlı bir literatür gerektiren makaleler, aynı zamanda analizlerin önemli olduğu bir yapıdadır. Makalenin hedeflerine ulaşması bakımından yalın bir dil kullanılması ve bilgilerin özünü yansıtacak bir yazım anlayışının belirlenmesi önemli ayrıntılar olarak görünmektedir. Makalelerle ilgili olarak öne çıkan konulardan birisi de hangi dergide yayınlanacağıdır. Makalenin yayınlanacağı derginin seçilmesi, önemli karar alanlarından birisidir. Hakemlerin incelemesinden geçer not alınması ile birlikte makalenin akademik çevrede kabul gören bir dergide (hakemli dergide) yayınlanmasının önü açılmaktadır. Sonuç olarak makale yazımı konusunda iyi bir sonuç almak istiyorsanız bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Konuyla ilgili uzmanlarımızın başarılı çalışmalarından faydalanmak için iletişim bilgilerimizi kullanarak bize ulaşınız.

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular