Karatay Üniversitesi Tez Hazırlama Destek

Akademik Yardım Al

KTO Karatay Üniversitesi Tez Hazırlama

Yüzölçümü bakımından ülkemizin en büyük topraklarına sahip olsa da nüfus bakımından en büyük şehirler arasında yer almayan ilimizde Konya KTO Karatay Üniversitesi tez hazırlama gibi vakıf üniversiteleri şehirdeki öğrenci potansiyeline karşılık vermeye çalışır. Böylece okuldaki tez yazım aşamasına ve dolayısıyla da mezun duruma gelmiş öğrencilerin yapacakları hazırlıklar neticesinde süreci tamamlama imkanı bulunmaktadır. Bildiğiniz üzere ülkemizde son yıllarda kamu üniversitelerine ek olarak çok sayıda vakıf üniversitesi faaliyetlerine başlamıştır. Özellikle nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde kümelenen vakıf üniversiteleri görece daha düşük puanla daha iyi meslek sahibi olmanın kapılarını açmaktadır. Ayrıca pek çok üniversitenin üst düzey imkanlara sahip olması nedeniyle gelişmiş bilimsel araştırmaların yapılması mümkün hale gelmektedir. Bu bilgilerden hareketle de pek çok insanın söz konusu vakıf üniversitelerini tercih ettiği ve eğitim hayatlarını burada devam ettikleri bilinmektedir. KTO Karatay Üniversitesi tez hazırlama aşaması diğer herhangi bir üniversiteden farklı olmadığından dolayı öğrencilerin yapması gereken yalnızca kendi üniversitelerindeki yazım formatını dikkate almak olmalıdır. Format dışında geriye kalan işlemler ise zaten ortalama bir akademik çalışma nasıl yapılıyorsa ona göre yönlendireceğinden dolayı öğrencilerin ekstra emek göstermesine gerek kalmamaktadır. Lisans bölümleri başta olmak üzere yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim hayatlarının son aşamasına gelmiş öğrenciler danışman hocalarının görüşleri doğrultusunda kendi arzu ettikleri konuyla alakalı tez veya dönem projesi yazım aşamasına başlar. Konu üzerinde mutabık olunması neticesinde tez taslak hazırlama aşamasına geçilir ve böylelikle ilgili talebeler, meydana getirecekleri akademik çalışmanın başlık ve bölüm kurgusunu hazırlar. Tez taslak aşaması denilen bu işlemler neticesinde hangi bölümlerde hangi konuların işleneceği ve çalışmanın sonucunda ulaşılması beklenen hedefler kısaca ortaya konur. Bu aşamada danışman hocasından onay almış öğrencinin yapması gereken KTO Karatay Üniversitesi tez hazırlama aşaması ile alakalı yazma sürecini başlatmak olacaktır. Yazma sürecine başlamak için öncelikle pek çok akademik yayını okumak ve okudukları ile alakalı kısa kısa notlar almak gerekmektedir. Ayrıca söz konusu işlemleri yaparken alıntı yapılan kısımların ilgili referans bilgileri mutlak suretle kayıt altına alınmalıdır. Bildiğiniz üzere intihal gibi durumlarla karşı karşıya kalmamak adına herhangi bilimsel çalışmadan alıntı yaptığımız birkaç cümle dahi olsa, referans göstermek durumundayız. Bu husus son derece önemli olduğundan dolayı kayıt tutma işlemini yüksek düzeyde önem vermeniz gerekmektedir. Ayrıca tez yazım aşamasında istatistiki veri analizi uygulaması da gerekiyor olabilir. Tez anket uygulaması veya herhangi sayısal verileri işleme neticesinde istatistik veri analizi yapılır ve çalışmanın yöntem kısmıyla birlikte bu bilgiler ortaya konur. En nihayetinde meydana getirilen literatürle birlikte bu kısım birleştirilecektir. Devamında ise tartışma ve sonuç bölümü yazılacaktır. Böylelikle tez yazım işlemleri tamamlanmış olacaktır. Konuyla alakalı bilgi almak için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 1041

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular