Kadir Has Üniversitesi Tez Yazdırma

Akademik Yardım Alın

Kadir Has Üniversitesi Tez Yazım Hakkında

Ülkemizin önemli sanayicilerinden birinin adını almış Kadir Has Üniversitesi tez yazım aşamasında diğer üniversitelerden inanılmaz farklı prosedürler talep etmez. Daha önce hemen hemen her yayınımızda vurguladığımız üzere ülkemizdeki tüm yüksek öğretim programlarında ve hatta daha geniş çerçeveden bakacak olursak dünyanın herhangi bir yerinde tez, yüksek lisans dönem projesi, makale ya da bildiri gibi akademik içerikli çalıştaylar meydana getirmek temel manada aynı süreçleri ihtiva etmektedir. Elbette ilgili programın eğitim düzeyi, öğrencilerin ortalama kapasiteleri veya söz konusu akademik içeriğin hangi maksatla kullanacağı çalışmanın niteliğini etkilemekle birlikte bizim burada ifade etmek istediğimiz temel çalışma prensipleridir. Anlatılanlardan hareketle Kadir Has Üniversitesi tez yazım aşamasına gelmiş talebenin daha önce süreçle ilgili benzer akademik içerikler meydana getirdiği takdirde inanılmaz düzeyde zorlanmayacağı düşünülmektedir. Tarafsız olarak değerlendirme yapıldığında gerçek bu şekilde olmakla birlikte, aslında sizin performansınızı önemli düzeyde etkileyecek en mühim kıstaslar arasında öne çıkan husus danışman hocanızdır. Bunu en basit şekilde şöyle ifade edebiliriz; siz çok niteliksiz bir çalışma yaparsınız ve danışman bunu onaylayabilir. Veya tersinden bakıldığında ise siz inanılmaz nitelikli tez yazım süreci geçirirsiniz ve bunu danışman kabul etmeyebilir. Yalnızca yukarıdaki iki cümleden anlaşılacağı üzere danışmanın sürece etkisi düşündüğümüz den çok fazla olacağından dolayı tez hazırlama aşamasında danışmanla koordineli biçimde ilerleme yapmak son derece önemlidir. Özellikle tek seferde çalışmanın bitirilip teslim edilmesi danışmanların hiç tasvip etmediği durumlardandır. Akademik çalışmaların temel prensibi düzenli aralıklarla danışman öğretim üyesinin kontrol etmesi ve kontrol neticesinde süreçle alakalı tez düzenleme taleplerini size göndermesidir. Size ulaşan revize taleplerini mutlaka tezin içerisinde yerine getirmeli ve danışmanın sözünü yerde bırakmamanız icap eder. Aynı durum yüksek lisans dönem projesi yazım aşamasında da geçerli olduğundan dolayı eğer ki danışmanın taleplerini dikkate almıyorsanız çalışmanızla ilgili hızlı biçimde sona ulaşmak kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Öğrenciler genellikle tez hazırlama aşamasında ilgisiz danışmanlardan şikayetçidir ve danışmanın ilgisizliği neticesinde, kendileri düzenli ara kontrolleri yerine getirmez ve tabiri caizse işi baştan savma biçimde meydana getirir. Bu durumun sonucunda ise emin olunuz danışman size çok acı sürprizler hazırlayabilir. Toparlayacak olursak İstanbul Kadir Has Üniversitesi tez yazım aşamasına gelmiş öğrencinin öncelikli olarak danışmanla süreci koordineli biçimde yürütmesi beklenir. Danışman ilgisiz olsa dahi mutlak suretle kendisiyle görüşmeye çalışılmalı ve bunun için şartlar ne gerektiriyorsa yerine getirmelidir. Eğer danışman hocanız tezinizi ya da yüksek lisans projenizi aktif biçimde inceliyor ve kendi uygun gördüğü şekilde çeşitli revize taleplerinde bulunuyorsa, teslim aşamasında inanılmaz problem yaşamanız söz konusu olmayacaktır. Ayrıca akademik çalışma hazırlamanın temel mantığı olan intihal yapmamak, doğrulanabilir kaynak kullanmak ve referansların eksiksiz biçimde gösterilmesi gibi kıstaslarına ehemmiyet vermeniz yine yukarıda anlatılanlar kadar önemlidir. Süreçle alakalı ek bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular