İstanbul Gelişim Üniversitesi Tezleri

Özel Üniversite Tez Destek

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bölümleri Tez Yardım

2008 yılında kurulmuş olan İstanbul Gelişim Üniversitesi bölümleri farklı disiplinlerden meydana getirilmiş fakülte ve enstitülerden oluşmaktadır. Günümüze dek 40.000’den fazla mezun vermiş üniversite, artık geniş eğitim programları ile çok disiplinli eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Burada eğitim gören öğrencilerin meydana getirmeleri icap eden tez hazırlama aşaması ile alakalı çeşitli bilgileri paylaşmak gerekiyor. Ayrıca yalnız tez hazırlama aşaması ile alakalı değil aynı zamanda yüksek lisans dönem projesi yazma ile alakalı da aynı hususlar geçerlidir. İlk olarak ortaya konulması gereken bitirme tezi hazırlama aşamasına gelmiş öğrencinin danışmanla süreci uyumlu şekilde ilerletmesi gerekmektedir. Ancak bu sayede danışman hocası meydana getireceği bitirme tezinin arkasında duracak ve böylelikle en kısa yoldan sonuca ulaşmak mümkün olacaktır. İstanbul Gelişim Üniversitesi bölümleri arasında eğitim gördüğünüz program ne olursa olsun danışmanla koordine olmanız elzemdir. Bu sebepledir ki en ufak ilerleme yapıldığında dahi mutlak suretle tez onay için danışmanla görüşmenizi öneriyoruz. Bunun yanında tez yazarken akademik ilkelere ve kurallara uyumanız gerekir. Örnek vermek gerekirse dolaylı alıntı veya doğrudan alıntı yaptığınızda bunları çalışmanızın içine entegre ederken doğru biçimde referans göstermeniz gerekiyor. Eğer referanslar olmazsa akademik kurallar yerine getirilmeyeceğinden dolayı intihal gibi çeşitli problemlerle karşılaşmamız kuvvetle muhtemeldir. Bu ise gerçek manada başınıza ağrıtacağımdan dolayı anlatılan biçimde durumla karşı karşıya kalmamak adına yapmanız gereken en küçük kaynaktan yararlansanız dahi mutlak suretle referansını göstermeniz gerekir. Son olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi bölümleri içerisinde eğitim hayatlarına devam eden öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise birebir alıntı noktasında sınırlı düzeyde alıntı yapılabileceği gerçeğidir. Yani siz referans gösterseniz dahi tezinizde veya yüksek lisans dönem projenizde istediğiniz kadar doğrudan yani birebir alıntı yapamazsınız. Aslında günümüzde yaygın olarak kullanılan intihal programlarının temel özelliği birebir alıntıları tespit etmektir. Eğer çalışma sahibi olarak öğrenciler tezlerinde referans göstermiş olsa dahi birebir alıntıyı fazla yapmışsa bu çalışmanın kabul olması mümkün değildir. Yüksek lisans düzeyi programlarda ağırlıklı olarak birebir alıntı oranına getirilen sınır %20 veya %25 civarıdır. Dolayısıyla talebelerin tez yazım aşamasında referans göstermiş olsa dahi %25’i geçecek düzeyde doğrudan alıntı yapmaları mümkün değildir. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalırsınız danışmanınız alıntı oranını düşürmenizi isteyecek ve daha düşük oranda tez ya da dönem projesi meydana getirmenizi talep edecektir. Bu husus tartışmaya açık olmadığından dolayı mutlak suretle tüm akademik çalışmalarda uygulanması gerekir. Detaylı bilgi için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 946

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular