İstanbul Aydın Üniversitesi Tez Yardım

Özel Üniversite Tez Destek

İstanbul Aydın Üniversitesi Tezleri Yazım

Şehr-i İstanbul’un mühim üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi tezleri yazım öğrencileri tez hazırlama sürecine ulaştıklarında ne yapmalıdır? Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki tez/proje yazım aşamasına gelmeden önce bu ana ulaşacağınızı düşünmeli ve bu noktaya geldiğiniz anda kabaca dahi olsa çeşitli hususlarda temel bilgilere hakim olmanız gerekiyordu. Eğer bu anda dek herhangi bir çalışmanız olmadı ise geç olarak nitelendirmek doğru olacaktır. Yine de artık yapacak hiçbir şey kalmadı demek doğru olmaz. Hal böyle olunca da sizin mümkün olduğunca tez hazırlama aşamasıyla ilgili henüz dersler üzerinde çalışırken temel bilgileri elde etmeniz ve bunlarla alakalı pratik yapmış olmanız beklenir. Her şeye rağmen İstanbul Aydın Üniversitesi tezleri yazım aşamasına gelmiş birisi olarak yukarıda sıralananlarla alakalı bilginiz yok ise artık bundan sonrası için ne yapılabilir konusunu gündeme almak gerekmektedir. Süreçle ilgili üniversiteniz odağında uymanız gereken bazı kıstaslar olsa bile aslında burada yapılması gereken genel manada sizin için ana hatlarıyla akademik çalıştay meydana getirme (tez yazım, dönem projesi hazırlama, bildiri hazırlama veya makale yazma) süreciyle alakalı ana konulara odaklanmanız gerektiğidir. Eğer bunu sağlarsanız emin olunuz sonrasında yapmanız gerekenler tabiri caiz ise çorap söküğü gibi kendiliğinden gelecektir. Çünkü emin olunuz yukarıda bahsedilenlerin her birisi temel mantık olarak aynı şekilde meydana getirilir. Örnek vermek gerekirse bildiri meydana getirirken intihal yapmak serbest mi? Diye soru sorulduğunda alacağınız yanıt ile tezlerde/projelerde serbest mi sorusuna alacağınız yanıt aynıdır. Kısacası hiçbir durumda intihal yapmak doğru olmayacağından dolayı odaklanmanız gereken özgün ve orijinal çalışma meydana getirmek olmak durumundadır. Anlatılanlardan hareketle İstanbul Aydın Üniversitesi tezleri yazım aşamasına gelmiş bir öğrenci olarak tüm bu hususları biliyor olmanız gerekir. Özellikle de bilimsel araştırma yöntemleri dersi aldıysanız zaten orada sizin için genel olarak tüm anlatılan aşamalarla ilgili temel manada bile olsa bilgi sahibi olduğunuz çıkarımında bulunabiliriz. Toparlayacak olursak üniversiteler arası veya nitelik açısından kıyaslama yapılmaksızın akademik çalıştaylarla alakalı talebelerin yapmaları gerekenler aynıdır. Sizin burada uygulamanız gereken süreçle alakalı danışman beklentilerini netleştirmek ve devamında bunları dikkate almak suretiyle süreci sonlandırmak olmalıdır. Tez, dönem projesi, bildiri veya makale hakkında sorularınız varsa bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular