Hemşirelik Tez Yazdırma Danışmanı

Sağlık hizmetleri sunumunda doktorlarla birlikte en fazla gereken işgücü arasında görülen bu meslekte mezun olmadan önce hemşirelik tez yazdırma icap eder. Böylece mezun olmanın önündeki engel ortadan kalkmış olacaktır. Bildiğiniz üzere gerek fakültelerdeki lisans programlarından gerekse de yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmanız için tez/dönem projesi yazmanız icap eder. Aslında bu durum yalnızca sağlık bilimleriyle ilgili mesleklerde değil, diğer tüm disiplinlerde geçerlidir. Kısacası herkes kendi eğitim gördüğü programla alakalı olacak biçimde danışman öğretim üyesi ile mutabık olmak koşulu ile dilediği konuyla ilgili tez yazım sürecini başlatabilir. Tabii ki danışman hocanızın istemediği konuda süreci başlatmak mümkün olmayacağından dolayı her halükarda kendisini ikna etmeniz icap edecektir. Eğer bunu sağlamazsanız ilerleyen süreçlerde sorunların sonu gelmez ve siz mezun olmaya hazırlanırken aslında işlerin hiç düşündüğünüz gibi olmadığını acı deneyimlerle gözlemleyebilirsiniz. O halde öğrenci olarak her halükarda danışman öğretim üyesi ile arayı iyi tutunuz.

1-) Üniversitelerde Sağlık Bölümleri Eğitimi

Son yıllarda üniversitelerde sağlık bölümleri eğitimi son derece üst düzeyde ilgi görür hale gelmiştir. Çünkü geçmişte lise mezunu olarak başlayabileceğiniz işlere artık fakülte mezunu olanlar alınmaktadır. Ya da daha gerçekçi konuşmak gerekirse lise mezunu on kişi alınırken, üniversite mezunu olanlardan bin kişi alınabilmektedir. Hal böyle olunca artık üniversite mezunu olmadan iş yapılması ve geniş kadrolara girilmesi pek olası görünmemektedir. En azından anlatılanlar hemşirelik mesleği için kesinlikle geçerlidir ve işi girme şansınız son derece düşük kalabilmektedir. Artık ağırlıklı olarak üniversitelerden mezun olmuş bireyler öncelikle işe alınmaktadır. Bu durumda hemşirelik tez yazdırma aşamasını tamamlamamış kişi kalmayacaktır. Çünkü asgari fakülte mezunu olunsa bile her birey mutlaka tez hazırlama işlemlerini en az bir (1) kez yerine getirmiş olacaktır. Kısacası sağlıkla ilgili bölümlerde kademe artmıştır desek yanlış bilgi vermiş olmayız. Ayrıca söz konusu sağlıkla ilgili disiplinlerde ciddi manada kapasite artışı olmuştur. Yalnızca kamuda istihdam edilen sağlık çalışanları sayısı 1,2 milyonu geçmiş durumdadır. Eskiden bu rakamlar yüz binlerle ifade edilmekteydi.

2-) Hemşirelik Mesleğinin Gidişhatı

Yaşanan tüm bu gelişmeler sektörün genel hatları ile iyiye gittiğini gösterirken hemşirelik mesleğinin gidişhatı bize göre tersine, yani kötüye gitmektedir. Özellikle kamudaki çalışma şartları ile özel sektör çalışma şartları arasındaki makas her geçen gün artmaktadır. Bu durum sorunların başında yer alan konular arasında yer alır. Söz gelimi pandemi döneminde kamu sağlık çalışanları doğum iznine daha erken ayrılmaya başlamıştır. Acaba özel sektörde gebe kalan kadınlarımızın farklı durumları mı söz konusu ki, bunlar daha geç doğum izni yapmaktadırlar?  En temel haklar arasında yer alan bu konu sadece bir örnek olarak paylaşılmış olmakla birlikte emin olunuz yüzlerce örnek paylaşılabilir. Ayrıca toplumsal olarak bazı yerleşmiş tabular değişmemektedir. Yine örnek vermek gerekirse pandemi döneminde adeta(!) baştacı yapılmış, alkışlama eylemleri vs. gerçekleştirilmiş sağlık çalışanlarının unutulması pandeminin etkisinin azalması ile birlikte gün yüzüne çıkmıştır. Artık ücretsiz toplu taşıma hakları, sağlık çalışanlarına yönelik ayrıcalıklar bitmiştir. Galiba sağlık çalışanları o kadar da önemli değildir! Oysa polislerin onlarca yıldır ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarını kullandığını hepiniz biliyorsunuzdur. Kısacası mesleğin gidişhatı iyi görünmüyor. Ek olarak mobbing noktasında en sorunlu mesleklerden birisinin hemşirelik mesleğinin olduğu yine pek çoğunuzun malumudur (Hemşirelik mesleği mensupları ortalama çalışan bireylere oranla on altı kat (evet tam tamına 16 kat) psikolojik tacizle karşı karşıya kalmaktadır. Bir de buna sağlık çalışanlarının genel olarak diğer sektörlerden fazla mobbinge uğradığını eklediğinizde tablo vahimden öte hal alacaktır. Toparlayacak olursak birkaç maddede özetlediğimiz sebeplerle hemşirelik mesleğinin geleceği işgörenler açısından sorun oluşturacak gibi görünmektedir. Çalışanların pek çoğu hak ettikleri saygınlığı ve değeri görmediğini düşünmektedir. Belki de bu durumun uzun vadede üniversite eğitimi görenlere bile yansıyacağı ve dolayısıyla da hem eğitim gören öğrenci sayısında azalma hem de hemşirelik tez yazdırma noktasında taleplerin azalması ile sonuçlanabilir.

3-) Hemşirelik Yüksek Lisans Programları

Yaşanan bunca gelişme söz konusu iken hemşirelik yüksek lisans programları kapasiteleri artmış ve benzer şekilde burada eğitim gören talebelerin sayısında mühim artışlar olmuştur. Geçmişte yüksek lisans hemşirelik tez yazdırma oranları yüzde 1 bile değilken, şimdilerde çok daha yüksek rakamlara ulaşılmıştır. Akademik kariyer yapanlar bir yana, yüksek lisans eğitimleri sonrasında mesleklerinden istifa edip başta kamu hastaneleri olmak üzere, pek çok işgören hastanede yönetici pozisyonlarında görev almaktadırlar. Her halükarda meslekte yükselmenin son derece sınırlı olduğunu buradan anlayabilmekteyiz. Umuyoruz yakın gelecekte burada ve yukarıdaki kısımlarda anlatılan engeller ortadan kalkar ve on binlerce ve hatta yüz binlerce hemşiremiz hak ettikleri değerleri görebilirler.

4-) Tez Yazım Destek Hemşirelik Bölümü

Toparlayacak olursak geçmiş yıllara göre çok fazla insanımızın sağlık programlarında eğitime devam ettiğini anlıyoruz. Tez yazım destek hemşirelik bölümü çalışmalarımız neticesinde tıpkı diğer sağlık bilimleri programlarında olduğu gibi hemşirelik mesleği icra eden bireyler için desteğimiz bulunmaktadır. Eğer sizler de hemşirelik bölümlerinde eğitim-öğretim sürecine devam ediyorsanız mezun olmadan önce hemşirelik tez yazdırma işlemini yerine getirmeniz gerekecektir. Hiçbir durumda tez hazırlama işlemlerini tamamlamamış kimselerin mezun olması mümkün değildir. Anlatılmakta olan durum fakülteler için geçerli olduğu gibi tezli ya da tezsiz yüksek lisans programları için de geçerlidir. Eğer sizler de bu düzeye ulaştınız ve artık mezun olmanın önündeki son engeli kaldırmak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Bizimle iletişime geçerken lütfen bölümünüz, konunuz, araştırma yönteminiz, sayfa sınırınız ve teslim tarihi gibi bilgileri bize iletiniz. Kapsamlı bilgi için bizimle irtibat kurmanız yeterli olacaktır, arkadaşlarımız sizi yönlendirecektir.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 371

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular