En İyi Üniversite Tez Blogları

Genel ağ (internet) üzerinde araştırma yaparken sıklıkla blog sayfalarını ziyaret ederiz. Bu inceleme esnasında en iyi üniversite tez blogları arasında dolaşır ve mümkünse kendi eğitim gördüğümüz üniversite hakkında bilgilerin yer aldığı sayfaları ziyaret etmek isteriz. Burada yer alan bilgiler tamamen ilgili bireyin kişisel görüşlerini yansıtır ve insanlar genelde tezle ya da dönem projesi hakkında kendi deneyimlerini paylaşır. Herhangi bir teknik bilgi gerektirmez ve özellikle bilimsel olarak konuya yaklaşılması icap etmez. Kısacası bilimsel olarak mantıklı olmuyor olsa bile ilgili bireylerin görüşlerini yazabildiği ortam olması münasebetiyle öğrenciler tarafından sıklıkla bloglardan bilgi alınmaktadır.

1-) Blog Nedir?

Aslında başlangıçla birlikte blog nedir? Sorusuna yanıt vermemiz icap ediyor. Türkçe karşılığı günlük, ağ günlüğü gibi anlamlara gelen bu ifade insanların internet üzerinde gönüllerince paylaşım yapmalarına olanak tanımaktadır. Yani blog aslında dileyen herkesin dilediği konuda bilgi paylaşabildiği ortamlara denilmektedir. Böylece bilimsel olup olmadığı mühim olmaksızın dileyen herkes istediği bilgiyi paylaşmakta ve/veya görüşünü ortaya koymaktadır. Bu nedenledir ki bilgilerin doğruluğu vs. kesin olmaz. Kısacası öğrenci olarak bu tür platformları ziyaret etmenizin önünde engel olmamasına rağmen dikkatli olmanızda yarar vardır. Çünkü tez hazırlama ya da dönem projesi meydana getirmek bilimsel süreç olduğundan dolayı bloglarda her yazanı uygulamanız genelde mümkün olmaz.

2-) Tez Blogları İşe Yarar Mı?

Dikkatli olmanız gerektiği noktasında yapılan uyarıdan hareketle, tez blogları işe yarar mı diye merak etmeniz doğaldır. Sorunun kısaca yanıtı en iyi üniversite tez blogları mutlaka işe yarar olacaktır. Elbette üst kısımlarda yapılan uyarılar aynı biçimde geçerlidir ve tez/proje yazım dönemi dışında hayatın her anında geçerlidir. Bize göre burada doğru ifade şu şekilde olacaktır: En iyi üniversite tez blogları mutlaka işe yarar ancak belirli ölçüler içerisinde. Söz gelimi siz buradan bilgi alırsınız ancak bilimsel dayanak söz konusu değilse bunu tez içinde kullanamazsınız. Buna rağmen tezde bilgiyi kullanmak mümkün olmasa dahi aslında siz aradığınız yanıtı bulduğunuzdan dolayı, doğrulanabilir bilgiyi nerede arayacağınız noktasında bilgi elde etmiş olursunuz. Kısacası her bilgiyi bloglardan alıp kullanmak mümkün olmuyor ama bloglar sizin öğrenmenize katkıda bulunmuş oluyor.

3-) Blogdan Öğrenilen Bilgilerle Yüksek Lisans Tezi Yazmak

İkinci kısımda ana hatlarıyla değinmek istediğimiz husus; blogdan öğrenilen bilgilerle yüksek lisans tezi yazmak genel olarak çok doğru olmayacaktır. Çünkü bloglar öznel değerlendirmeler içerdiğinden ötürü, her bilgi doğru olmayabilir. Doğru olduğunu varsaysak bile bilimsel kaynağa dayandırılmıyorsa yine kullanmamız mümkün olmaz. Kısacası bloglarda yer alan bilgileri aynı biçimde alıp kullanmak çoğunlukla mümkün olmuyor olsa bile, size doğru bilgiyi bulmak noktasında köprü vazifesi sağlayacaktır. Özellikle de yüksek lisans dönem projesi yazan insanların bu tür bilgileri paylaştıklarını varsayarsak siz de aynı süreçten geçen birisi olarak başkalarının deneyimleri hakkında fikir elde etmiş olursunuz. Siz de yüksek lisans dönem projesi ya da farklı akademik düzeylerden tez ya da bitirme tezi meydana getiriyorsanız sizinle aynı süreçleri yaşamakta olan ya da yaşamış insanların deneyimlerini bloglar aracılığı ile öğrenebilirsiniz. Buradan elde edeceğiniz bilgilerle en azından başkalarının benzer durumlarla karşı karşıya kaldıklarında ne şekilde çözüm ürettiklerini gözlemleyebilirsiniz. Ziyaret edebileceğiniz blog sayfası: https://www.blog.kalemtezhazirlama.com/

4-) Bilimsel Araştırmalar ve Tez Kalitesi

İrdelenmesi icap eden konu en iyi üniversite tez blogları olsa bile bilimsel araştırmalar ve tez kalitesi birbiri ile ilintili olduklarından dolayı birkaç noktaya değinmeden geçmek istemiyoruz. Açıkça ifade etmek gerekiyorsa dilerseniz yüksek lisans olsun dilerseniz de farklı akademik seviyeler, meydana getireceğiniz tezler içinde bilimsel açıdan kabul edilebilir nitelikte kaynaklar göstermek durumundasınız. Eğer bilimsel olarak kabul edilemez ise zaten danışmandan eleştiri gelecek ve sizden söz konusu noktaya müdahale etmeniz istenecektir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak adına bilimsel olmayan yayınları tezde/projede kullanmayınız. Bunun yanında benzer olarak blog sayfaları wiki siteleri vs. aynı biçimde kabul görmez çünkü bahsi geçen platformlarda dileyen dilediği bilgiyi ortaya koymaktadır. Yüksek lisans mezunu olmak isteyen bir öğrenci olarak bilgiyi filtreleyebiliyor olmanız gerekir.

5-) Acil Tez Yazım Destek Hizmeti

Sonuç olarak en iyi üniversite tez blogları bize somut olarak kullanılabilir kaynak vermiyor olsa bile acil tez yazım destek hizmeti ararken çıktığımız yolda en azından bize aracılık edecek bilgilere ulaşmamız hususunda yardımda bulunabilir. Söz konusu bloglardan elde edilen bilgiler kullanılamaz olsa bile size fikir verecektir. Böylelikle tez hazırlama aşamasıyla ilgili siz de çözüm önerisi için ne yapacağınız noktasında en azından alternatifler hakkında bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Yapacağınız araştırma ve incelemeler neticesinde tez yazım aşamasında karşılaştığınız sorunu çözmeniz kuvvetle muhtemeldir. Eğer anlatılan biçimde çözüm üretemiyorsanız acil tez yazım destek hizmeti için bizimle iletişime geçebilir ve hizmetlerimizle alakalı bilgi alabilirsiniz.

Kategori: Eğitim, TezDaily Views: 1Total Views: 324

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular