Bitirme Tezi Yardım

Bitirme Tezi

Bitirme Tezi Danışmanlık

Bitirme tezi danışmanlık lisans seviyesindeki çalışmalar için geçerli gibi görünse de yanlış kullanım sonucu olarak yüksek lisans ya da doktora seviyeleri için de geçerlidir. Bir fakülte ya da enstitüyü bitirmek için tez ya da proje hazırlanması gerekir. Burada amaçlanan belirlenen bir konuyla ilgili olarak öğrencinin araştırma yapabilme yeteneğini test etmek ve yaptığı araştırmaları akademik çalışma haline getirebilme becerisini ölçmektir. Öğrencilerden beklenen kendilerine bildirilen kurallara uygun olarak çalışmaları hazırlamalarıdır. Öğrencilere bildirilen kuralların çoğunlukla fakülte ya da enstitü sayfalarında bulunan kılavuzlarda yer alması söz konusu olduğu için sözlü bilgi verilmesi sık tercih edilmemektedir. Tez hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışmalar yürüten öğrencilerin konuyu kavramakta zorlanmasının nedenlerinden birisi de budur. Danışmanlar kendi bakış açılarından ihtiyaç olan bilgilerin yazılı olarak ulaşılabilir durumda olduğunu düşündükleri için haklı olsalar da öğrencilerin  çok iyi bilmedikleri konuları anlamada zorlanacaklarını göz ardı ettikleri bir gerçektir. Bir de öğrenciler için gördüklerinde bildikleri bir şeyin yazılı olarak anlatılması halinde anlamakta zorlanmaları söz konusu olmaktadır. Özellikle biçimsel açıdan istenenlerde bu durum sık yaşanmakta, word programını bilen bir öğrenci kılavuzda yazan bilgi anlamakta (haliyle uygulamakta) güçlük çekmektedir. Bitirme tezi danışmanlık şeklindeki araştırmaların varlığındaki nedenlerden bir tanesi de budur. Çözüm için yapılması gereken ise hem öğrenci hem de eğitimci bakış açısıyla hareket etmektir. Bizim kanaatimizce eğitimciler öğrencilere her türlü bilgiyi aktarmak için kuvvetli bir istek duyacaktır. Dolayısıyla akademik çalışmanın hazırlanması süreçlerine dair son sınıflar için bir ders açılması fikrine sıcak bakmaktayız. Öğrencilerden bazıları ilk bakışta bunu bir yük olarak görebilir ancak kendileri için kazanımların çok daha fazla olacağını anlamalarının uzun sürmeyeceği kanısındayız. Böyle bir yol izlenmesinin ardından bitirme tezi danışmanlık şeklinde yapılan araştırmaların da sayısının azalması beklenmektedir. İstatistik veri analizi ya da biçimsel düzenleme gibi konularda eğitim verilmesi yerine akademik çalışma hazırlama esaslarına uygun hareket edilmesi, tüm taraflar için başarılı olma ihtimalini artırmakta ve taraflara gereğinden fazla yük yüklenmesine engel olmaktadır. Son olarak hatırlatmak isteriz ki istatistik veri analizi ya da biçimsel düzenleme talepleriniz için bize başvurmanız halinde taleplerinizi karşılayacak deneyime ve birikime sahibiz. Yapmanız gereken sizin için uygun iletişim yöntemiyle bize başvurmaktır.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 986

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular