Akademik Tez Danışmanlık Merkezi

Akademik Tez Yardım

Akademik Danışmanlık Merkezleri

Akademik danışmanlık merkezleri bir akademik çalışmanın olması gereken özelliklere ne kadar hakimler? Bir akademik çalışmayı nitelikli hale getiren özellikler nelerdir? İlgili hakemlerin onayından geçmesi mi, yoksa alıntı oranının düşük olması mı, ya da bilimsel bilgilerden yararlanılması mı? Aslına bakılırsa sayılan bu örneklerin her birisi bir akademik çalışmada olması gereken özellikler arasında gösterilebilir ancak bunların hepsinin bir arada olması beklenmektedir. Aksi halde iyi bir akademik çalışmadan bahsedilmesi mümkün değildir. Bu noktada bizim almış olduğumuz geri bildirimler, ülkemizde yüksek lisans projesi, doktora tezi gibi akademik çalışmalarda yeterli oranda bilgi sahibi olunmadığını göstermektedir. Yine hakemli dergilere yazılan makaleler için de aynı durumların olduğu görülmektedir. Üniversitelerde akademik çalışmaların yazımına dair yeterli oranda bilgi verilmemesi bu durumun ortaya çıkmasında belirleyici etkenler arasında gösterilmektedir. Danışmanlar ile öğrenciler arasındaki iletişim biçimi ve niteliği de akademik çalışmaların sağlıklı ilerlemesinin önünde engel konumundadır. Tüm bu faktörlerin etkisiyle birlikte dönem projesi ya da tez hazırlamaya çalışan öğrencilerin zorlanması yönünde örnekler gözlenmektedir. Akademik danışmanlık merkezleri ihtiyacının ortaya çıkmasını da bu açıdan değerlendirmek gerekir. Elbette her merkezin nitelikli çalışmalar ortaya koyduklarını söylemek oldukça iyimser bir bakış açısıdır. Bir yandan kendilerine yeterli bilgi verilmeyen bir yandan da merkezlerin yetersizliği ile karşılaşan öğrencilerin ne yapmamız gerekiyor dediğini duyar gibiyiz. Öncelikle yapılması gereken bir merkezle ilgili araştırma yaparken sorgulayıcı bir bakış açısıyla hareket etmektir. Her şeyi yapacağını iddia eden, çalışmaların koşulsuz olarak başarıya ulaşacağını iddia eden merkezlerden uzak durmanızı öneriyoruz. Akademik danışmanlık merkezleri ile ilgili tercih yapmanın güç olduğu bir ortamda kendimizi olumlu yönde ayıracak özelliklere değinecek olursak her çalışma için ayrıntılı değerlendirmeler yapılması, özgünlük ilkesine sadık hareket edilmesi, akademik olmayan isteklerin yerine getirilmemesi, sürecin danışman taleplerine göre yürütülmesini ön plana çıkarabiliriz. Bizler için esas olan sizin güveninize sahip olmaktır. Çünkü biliyoruz ki sizi memnun edip güveninizi kazandığımızda bu bize kısa ve uzun vadede kazanım olarak dönecektir. Referans ve ağızdan ağıza pazarlamanın gücüne inanan bizler, güven odaklı ilişkiler tesis etme isteğindeyiz. Bunun için bizimle elektronik posta ya da telefon yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 1038

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular