2022 En Çok Talep Edilen Tez Yardım Konuları

Dünya üzerindeki gündem genel manada akademik camiayı etkilemektedir. 2022 en çok talep edilen tez yardım konuları, içinde bulunduğumuz dönemdeki olaylardan önemli düzeyde etkilenmiş ve incelemeler bu doğrultuda ilerlemiştir. Pek çok farklı disiplin söz konusu olsa bile alakalı-alakasız hemen hemen her sektörün bazı konular özelinde incelemelerini yoğunlaştırdığı görülmüştür. Elbette salgın hastalıklar, ekonomik krizler ya da savaşlar direkt ya da dolaylı olarak tüm disiplinlerin ilgi alanına girdiğinden dolayı az veya çok tüm bilim insanları bu konuları bir şekilde gündeme almakta ve incelemektedir. Söz konusu durum yüksek lisans başta olmak üzere tüm eğitim seviyelerinde anlatılanlara paralel biçimde seyrediyor gibi görünmektedir.

2-) 2022 En Çok Aranan Yüksek Lisans Konuları

Çoğu öğrencinin ya da ilgili kimselerin tahmin edeceği üzere 2022 popüler tez konuları arasında birincil olarak Covid-19 pandemisi ve bunun olası etkileri/zararları araştırılmaktadır. Ayrıca yaklaşık iki ay önce başlamış olan Ukrayna-Rusya savaşı ve bu savaşın olası etkileri de yine üzerinden çok fazla bilim insanı ve üniversite öğrencisinin çalıştığı konulardan olmuştur. Ayrıca tedarik zinciri sorunları ve ekonomik koşullar yine bu iki konu kadar ilgi görmektedir.

2-) 2022 En Çok Aranan Yüksek Lisans Konuları

Pandeminin etkilerinin azaldığı ve normalleşme sürecinin yavaştan başlatıldığı bugünlerde 2022 en çok aranan yüksek lisans konularında değişiklik olacağı düşünülmektedir. Özellikle birkaç ay önce başlamış olan savaş sona ererse dünyanın içinde bulunduğu ekonomik koşullarla alakalı bilimsel araştırmaların artacağı düşünülmektedir. Gerçi mevcut durumda savaşla alakalı ekonomik sonuçlar zaten inceleniyor. Bildiğiniz üzere gelişmiş ülkelerde bile ekonomik sorunlar ve buna bağlı incelemeler gündemdeki yerini korumaktadır. Tüm bu anlatılanlara ek olarak 2022 yılı ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde üzerinde çok fazla durulacak konuların aşağıdaki sıralamadaki biçimde olması beklenmektedir. Bunlar:

 • Pandemiden normalleşme sürecine geçişle alakalı konular
 • Günümüzdeki tedarik zinciri sorunlarının çözüm önerileri
 • Ukrayna-Rusya savaşının olası sonuçları
 • Savaşın bölge ve dünya üzerindeki siyasal etkileri
 • Savaşın bölge ve dünya üzerindeki ekonomik etkileri
 • Gıda ve su güvenliği
 • Dünyadaki gelir adaletsizliği ve diğer bölgelerdeki savaşlar ve çatışmalar
 • Enerji arzı ve enerji güvenliği
 • Enerjide dışa bağımlılık, yenilenebilir enerji kaynakları
 • İnsan kaynakları ve pazarlama konuları
 • Yazılımla ilgili tüm konular
 • Kripto paralar ve dijital dönüşüm
 • Yeşil projeler, dünyada sürdürülebilirlikle ilgili akademik çalışmalar.

TEZ YAZIMINI DESTEKLEYEN PROQUEST YAZAR ÇALIŞTAYI

Kategori: TezEtiket: Daily Views: 1Total Views: 666

Yeni Konular

Kategoriler

Hangi Konuda Destek İstiyorsunuz?

Akademik tez konularında destek alabilirsiniz.

Acil Yardım

Benzer konular